Cuộc thi Truyện ngắn và Bút ký Tạp chí Cửa Việt 2018 - 2019
Giới thiệu Tạp chí số 299 (8-2019)
Giới thiệu Tạp chí số 298 (7-2019)
Giới thiệu Tạp chí số 297 (6-2019)
Giới thiệu Tạp chí số 296 (5-2019)
Giới thiệu Tạp chí số 295 (4-2019)
Giới thiệu Tạp chí số 294 (3-2019)