Hoàng hôn dát bạc Anh đưa em đi trong chiều hạ Cửa Tùng

Biển tung sóng đón hoàng hôn dát bạc

Con còng gió giấu mình trong cát

Anh giấu lòng mình khe khẽ hát vu vơ...

">