Tình yêu không có tuổi Nào ai biết

Tình yêu

Già hay trẻ

Cũng như biển ngàn đời vẫn thế...

">