Tìm hiểu một số thuật ngữ chỉ địa hình, địa danh tại làng Trường Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị Trường Sanh nói riêng, Quảng Trị nói chung là nơi ghi nhận nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng của đất nước, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Tên gọi địa hình, địa danh ở Trường Sanh phản ánh một phần tính chất chung địa danh của Quảng Trị, nó mang dấu ấn đặc thù của cư dân đã cư trú ở vùng đất này từ thời xa xưa. Sự hình thành tên gọi ở vùng này chịu sự tác động chung của quy... 

">