Đảng bộ Quảng Trị - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh