Khoảng lặng dâng hiến thiêng liêng, đầy ý nghĩa của Văn nghệ sỹ tỉnh nhà