Cô không có điều gì dạy các em đâu; Ngày Nhà giáo ở ngôi trường trên núi TCCV Online –

Cô không có điều gì dạy các em đâu

Chỉ cùng các em chơi “trồng hoa trồng nụ”

Từng con chữ A, B, C, nguệch ngoạc

Hàng nối hàng....

">