Gặp mặt báo chí và trao Giải Báo chí Quảng Trị Lần thứ II