Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Góp ý dự thảo

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 5)

26/08/2020 lúc 08:27

Về du lịch, có ý kiến cho rằng việc tỉnh xác định du lịch ngành kinh tế mũi nhọn là đúng đắn nhưng cần phải ưu tiên để đầu tư con đường ven biển.

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 4)

25/08/2020 lúc 09:38

Có ý kiến đề nghị chuyển vị trí quan điểm (5) lên quan điểm (1)

Tổng hợp góp ý của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ (kỳ 3)

23/08/2020 lúc 21:06

Hầu hết ý kiến cho rằng Dự thảo báo cáo chính trị nêu 6 hạn chế khuyết điểm là bao quát, sát đúng tình hình.

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 2)

22/08/2020 lúc 08:45

Hầu hết ý kiến cho rằng phần khái quát tình hình ngắn gọn, đầy đủ; phản ánh những khó khăn; thuận lợi và quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 1)

20/08/2020 lúc 16:24

Thực hiện kế hoạch số 167 - KH/TU ngày 9/3/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trong 2 ngày 14 và 15/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng đối với hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật

17/08/2020 lúc 09:59

Phương pháp, nội dung thể hiện nhìn chung là ổn nhưng theo tôi phân tích hơi dàn trải, thiếu tập trung, thiết nghĩ cần chọn cách viết “quy nạp” để báo cáo gọn, chặt chẽ hơn.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phần tiếp theo)

16/08/2020 lúc 16:51

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Tạp chí Cửa Việt, 128 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị trước ngày 20/8/2020; Email: tapchicuaviet@gmail.com 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/08/2020 lúc 16:45

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 1/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW; nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Quảng Trị trong tham gia góp ý xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố dự thảo Báo cáo chính trị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Tạp chí Cửa Việt, 128 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, Quảng Trị trước ngày 20/8/2020; Email: tapchicuaviet@gmail.com 

« 1 »

Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/10

25° - 27°

Mưa

23/10

24° - 26°

Mưa

24/10

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Du Lịch Quảng Trị
Tiêu đề