Cà phê Khe Sanh, thương hiệu toàn cầu Khe Sanh thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ lâu đã là một địa danh nổi tiếng, nhất là sau khi chúng ta mở cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968, Khe Sanh được giải phóng làm rúng động cả thế giới. Kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa chúng tôi có dịp trở lại vùng đất yêu kiều này...

">