Cồn Cỏ - miền đất giữa trùng khơi BÚT KÝ dự thi

 Tôi ra đảo Cồn Cỏ với những người rất đặc biệt, anh Nguyễn Hữu Thắng nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, anh Phạm Thanh Bình nguyên Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, anh Lê Bá Dương nguyên phóng viên Báo Văn hóa - người... 

">