Giấc mơ ngọn khói Những ngọn khói đặc quánh không gian bụi chì

Đấy là lúc chảo lửa khuôn đúc gan vàng dạ sắt/ mắt thiên thanh chỉ đường bay ý nghĩ cháy bùng thanh âm rạn vỡ.

Những lá non chưa kịp xanh/ những giọt sương chưa kịp sinh thành/ những giấc mơ chưa đi hết cái chợp mắt giữa hai trận đánh/ những điếu thuốc chưa đỏ nỗi niềm chia... 

">