Nhiều hoạt động diễn ra nhân kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị