Nghệ thuật trào phúng độc đáo, đặc sắc trong Vi hành của Nguyễn Ái Quốc