Đối thoại trong lòng đất, thông điệp gửi lên bầu trời