Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/12/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

85 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo Quảng Trị

LTS: Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo Quảng Trị phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống của ngành, CV. trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Hùng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đầu đề do tòa soạn đặt.

Cùng với quá trình 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Quảng Trị, công tác Tuyên giáo trải qua 85 năm hoạt động và không ngừng lớn mạnh, thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng.

Sau khi BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị chính thức thành lập, Tỉnh ủy đã kịp thời đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách cho công tác tư tưởng của Đảng bộ; phân công cụ thể cán bộ phụ trách trên các mặt công tác tư tưởng. Đồng chí Trần Hữu Dực - Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách công tác tuyên truyền và báo “Bạn dân cày”; đồng chí Lê Hoạch phụ trách công tác huấn luyện. Dù cán bộ còn ít ỏi, sống dựa vào nhân dân, hoạt động trong hoàn cảnh, địa bàn hết sức khó khăn nhưng hoạt động tuyên truyền cổ động của Đảng bộ lúc bấy giờ khá sôi động, vừa bí mật, vừa công khai, với những hình thức tuyên truyền linh hoạt, khôn khéo và sáng tạo. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ đặt lên vị trí hàng đầu và luôn đi trước một bước. Mỗi cán bộ, đảng viên vừa là chiến sĩ anh dũng trên chiến trường vừa là một tuyên truyền viên tích cực của Đảng. Họ không quản ngày đêm, kiên cường vượt qua mưa bom, bão đạn và sự ruồng bố của kẻ địch; khôn khéo, len lỏi, bám dân gây dựng phong trào cách mạng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương cho các tầng lớp nhân dân. Cán bộ làm công tác Tuyên giáo đã lăn lộn, hoà mình trong quần chúng, phát động các cuộc biểu tình, mít-tinh đòi quyền lợi về dân chủ, dân sinh, tạo nên một cao trào cách mạng dân chủ rộng lớn trong toàn tỉnh. Trong thời kỳ này, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của tỉnh xứng đáng là lực lượng xung kích, góp phần to lớn, kịp thời vào việc phát động toàn dân trong tỉnh nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ngày 23/8/1945.

Sau khi giành được chính quyền, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, phát động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, kháng chiến, kiến quốc, tích cực xây dựng đời sống mới. Công tác tuyên truyền, huấn học của Đảng bộ tỉnh từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, nhờ vậy, nhận thức chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò của tổ chức đảng ngày càng được khẳng định, nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo động lực mới cho cách mạng giành thắng lợi.

Năm 1954, hiệp định Giơnevơ được ký kết nhưng với dã tâm xâm lược, đế quốc Mỹ đã can thiệp quân sự, chia cắt lâu dài đất nước ta. Đi vào cuộc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy khốc liệt của dân tộc, ngành Tuyên huấn Quảng Trị ở 2 vùng Bắc và Nam sông Bến Hải được giao những nhiệm vụ hết sức nặng nề và đầy thử thách.

Ở miền Bắc, Đặc khu Vĩnh Linh bắt tay khôi phục và cải tạo XHCN, chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Xác định nhiệm vụ trọng trách của mình, Ban Tuyên huấn Vĩnh Linh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, ra sức xây dựng Vĩnh Linh thành hậu phương vững chắc để chi viện cho chiến trường Quảng Trị. Với tinh thần tất cả “vì miền Nam ruột thịt, vì Quảng Trị thân yêu”, quân và dân Vĩnh Linh đã đẩy mạnh thi đua yêu nước “sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi”, xây dựng cuộc sống mới, con người mới; chủ động đối phó với những kế hoạch phiêu lưu mới của Mỹ - nguỵ. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, hoạt động của hệ thống loa đài truyền thanh công suất lớn và lá cờ Tổ quốc vẹn nguyên, kiêu hãnh tung bay ở đầu cầu giới tuyến đã thực sự cỗ vũ tinh thần đồng bào Quảng Trị hướng về Đảng, Bác Hồ; tiếp thêm sức mạnh để quân và dân Vĩnh Linh chắc tay cày, vững tay súng, kiên cường bám đất, bám làng nơi đầu sóng ngọn gió.

Ở miền Nam, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị phải trải qua một chặng đường cực kỳ khó khăn, gian khổ. Bộ máy kìm kẹp của Mỹ, Diệm bao trùm lên khắp các vùng thành thị và nông thôn. Trong từng giai đoạn ác liệt của chiến tranh, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, đội ngũ làm công tác tuyên huấn ở Quảng Trị đã không ngại hy sinh, gian khổ, bám phong trào, cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng giữ vững niềm tin vào cách mạng đồng thời hướng dẫn nhân dân phương thức đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn đã tuyên truyền giác ngộ, đưa nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân yêu nước trong vùng giải phóng, vùng tranh chấp và vùng tạm thời do địch kiểm soát. Nhờ vậy, công tác tư tưởng đã thành công trong việc vận động nhân dân bám đất, bám làng một tấc không đi, một ly không rời; chở che, nuôi giấu cán bộ, xây dựng lực lượng tại chỗ vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt”... Công tác tư tưởng đã động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào cách mạng, nổi dậy đấu tranh chống kẻ thù xâm lược mà đỉnh cao là chiến dịch Xuân – hè 1972, giải phóng Quảng Trị (01/5/1972), góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành trong hai cuộc kháng chiến, trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác Tuyên giáo được đổi mới, hoạt động ngày càng bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng xã hội, tham mưu cho Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng; sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực công tác... Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề còn bức xúc ở cơ sở; kịp thời đấu tranh, phản bác chống lại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch;… góp phần gìn giữ và ngày càng củng cố vững chắc sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với sự nỗ lực lớn của ngành Tuyên giáo, cán bộ, đảng viên trong tỉnh luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng, ủng hộ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, quê hương; năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư... chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Nhìn lại chặng đường lịch sử suốt 85 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo Quảng Trị; tuy tên gọi, tổ chức bộ máy và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi; nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng bộ Tỉnh trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của ngành đã được giữ vững, phát huy và ngày càng được bồi đắp phong phú thêm. Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương; tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong toàn xã hội. Với những thành tựu đó, ngành Tuyên giáo Quảng Trị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2 trong thời kỳ đổi mới; Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng thưởng nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân của ngành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Một số nơi cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của công tác Tuyên giáo, còn coi nhẹ công tác này. Việc tổ chức triển khai, quán triệt một số nghị quyết chưa thật sâu sắc, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chưa cao. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, nhất là những vấn đề mới. Công tác tuyên truyền còn nặng một chiều, ít đối thoại với nhân dân. Công tác giáo dục lý luận chính trị chưa thực sự đổi mới; phương pháp công tác của một bộ phận cán bộ làm công tác Tuyên giáo chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hôm nay, được sống trong hòa bình và sự quan tâm của Đảng; mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo càng phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm thiêng liêng của mình và nguyện xứng đáng là thế hệ tiếp nối viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, trong thời kỳ mới, để góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà nói chung, mỗi một cán bộ làm công tác Tuyên giáo Quảng Trị nói riêng cần quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung trọng tâm vào tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Ðảng và toàn xã hội; tham mưu, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Ðại hội XII của Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn chấn, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn Dân, toàn Quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Đồng thời hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; đảm bảo các ngày kỷ niệm diễn ra trang trọng, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; thông qua đó, nâng cao niềm tự hào về Đảng, về quê hương, đất nước.

Chủ động trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện.

2. Củng cố mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; chủ động trong công tác định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và tình hình khu vực, thế giới. Phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu với các cấp uỷ Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

3. Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trở thành thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, từ học tập sang làm theo theo hướng toàn diện - hiệu quả - thiết thực - lan tỏa và có tác dụng lâu dài. Kịp thời phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương đạo đức của Bác, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng nền tảng đạo đức tinh thần xã hội.

4. Tăng cường chỉ đạo, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 33 - NQ/TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Bảo đảm chế độ và nâng cao chất lượng giao ban với khối thông tin, báo chí, văn hóa, văn nghệ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị, hưởng ứng tích cực cuộc thi sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành trong khối Khoa giáo. Tổ chức thực hiện đạt kết quả cao các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao và bảo vệ môi trường.

6. Phấn đấu sưu tầm, biên soạn lịch sử các xã, hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục lịch sử, truyền thống cho các đối tượng bằng nhiều hình thức phù hợp.

Bước vào thời kỳ mới, nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng khó khăn và nặng nề hơn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của Tỉnh nguyện quyết tâm đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đưa Quảng Trị ngày một phát triển, đi lên, sánh vai cùng cả nước.

N.V.H

 

NGUYỄN VĂN HÙNG - UVTV:phay: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 251

Mới nhất

Giữa ngày giông bão

16 Phút trước

Thơ Trần Thị Tuyết Thanh

Từ dạo ấy

22 Phút trước

Thơ Trương Hữu Thuận (Trường TH-THCS Ba Tầng, huyện Hướng Hóa)

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

18 Giờ trước

Chủ trương xây dựng NTM là rất hợp lòng dân, là đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ.

Bút ký của Y Thi nỗi nhức nhối về nhân sinh, thế sự

18 Giờ trước

YThi là nhà viết ký chuyên nghiệp, có hành trình sáng tạo lâu dài, liên tục và anh đã xác lập được đặc trưng thi pháp cá nhân cho mình ngay từ những ký phẩm đầu tiên. 

Ngẫu hứng cội nguồn

06/12/2021 lúc 07:25

Thơ Tạ Quang Thìn

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/12

25° - 27°

Mưa

09/12

24° - 26°

Mưa

10/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground