Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/06/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cửa Việt đã góp phần làm pphong phú đa dạng đời sống báo chí

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Hôm nay tôi rất vui mừng được đến dự lễ tổng kết 100 số  tạp chí Cửa Việt

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, những đóng góp xứng đáng của anh chị em văn nghệ sĩ, các phóng viên, biên tập viên tạp chí Cửa Việt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ  thuật của tỉnh nhà nói chung  và sự nghiệp trưởng thành không ngừng của tạp chí Cửa Việt nói riêng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Hơn mười năm qua, tạp chí Cửa Việt đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đồng hành cùng đời sống văn học, nghệ thuật trong nước và khu vực, đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân vì công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Tổng kết nhân ngày tròn số 100 Tạp chí Cửa Việt là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua, rút ra những thành tựu đã đạt được, những tồn tại, những khiếm khuyết để từ đó tiếp tục đưa tạp chí của chúng ta không ngừng đi lên theo nhịp thở của tiến trình đổi mới đất nước.

Qua 100 số tạp chí, chúng ta vui mừng nhận thấy rằng, chất lượng sáng tác, nghiên cứu của tờ tạp chí ngày càng tiến bộ, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp và nhanh chóng của tình hình Quốc tế và trong nước, đại đa số biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên của Cửa Việt đã vững vàng, kiên định lập trường vào con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phẩm chất tốt đẹp đó có cội rễ từ nền Văn nghệ Cách mạng do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo; có cội nguồn từ những năm tháng thử thách, rèn luyện, trưởng thành trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, quê hương.

100 số tạp chí (chưa kể 34 số Cửa Việt và Văn hóa bộ cũ), với gần 237 ngàn bản sách, Cửa Việt đã đăng tải 450 truyện ngắn, 1.800 bài thơ, 400 tác phẩm ký, 430 bài nghiên cứu, phê bình, dịch thuật của đông đảo văn nghệ sĩ trong tỉnh và nhiều tác giả lớn trong cả nước....Tạp chí Cửa Việt là bức tranh phản ánh toàn cảnh cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của quê hương, đất nước; khắc họa đậm nét thực tiễn sinh động của cuộc sống sôi động trên mảnh đất Quảng Trị đang từng ngày thay da đổi thịt. Riêng ở lãnh vực nghiên cứu phê bình văn học (Văn hóa thời đại) Cửa Việt đã đăng tải chọn lọc trên 430 bài viết có giá trị đề cập đến nhiều vấn đề liên qua đến đời sống học thuật, sáng tác, lý luận, phê bình, đặc biệt là tiếp nhận văn học và dịch thuật của các tác giả tên tuổi khắp nơi. "Người và đất quê hương" cũng đã đăng tải chọn lọc trên 230 bài viết về lịch sử, dòng chảy văn hóa, mảnh đất và con người Quảng Trị, trong đó chú trọng khai thác đề tài chiến tranh cách mạng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Vì vậy, tạp chí đã chiếm được tình cảm của đông đảo độc giả...Điều đó chứng tỏ Ban biên tập đã biết đi sâu, khai thác những vấn đề trọng tâm trong sáng tác và phê bình bình văn học, tạo ra diễn đàn văn học nghệ thuật lành mạnh và dân chủ, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với tư cách là một tờ tạp chí, Cửa Việt đã góp phần làm phong phú, đa dạng đời sống báo chí, góp phần xây dựng những giá trị thẩm mỹ cao đẹp cho công chúng. Cửa Việt cũng là nơi hội tụ và giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, là nơi để giới thiệu những thành quả lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ. Uy tín và tầm ảnh hưởng của Cửa Việt đã vượt ra ngoài phạm vi của một tờ tạp chí cấp tỉnh và đã trở thành diễn đàn chung, là niềm tự hào của văn nghệ sĩ và bạn đọc trong cả nước.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải thấy rằng, tạp chí của chúng ta cũng có khi, có lúc đã thiếu sự chọn lọc kỹ càng, để cho lên mặt báo một số tác phẩm chưa thực sự bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tính giáo dục chưa cao, tính cập nhật, tính nhanh nhạy thời sự chưa kịp thời. Số lượng phát hành chưa tăng trưởng theo đúng mong muốn, đã hạn chế phần nào bước đường đi lên của tạp chí.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với dân tộc ta là phải nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nằm trong dòng chảy chung của dân tộc, văn nghệ sĩ là lực lượng nồng cốt góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc mà cốt lõi là lý tưởng độc lập, tự do và CNXH; là ý chí tự cường dân tộc, là tinh thần đoàn kết, là lòng nhân ái, là sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại, góp phần chăm lo, bồi dưỡng và phát triển con người mới trong thời đại mới.

Để tạp chí Cửa Việt ngày càng vững bước đi lên, tôi xin lưu ý với các đồng chí cán bộ, viên chức tạp chí một số vấn đề sau:

1. Ban biên tập, cấp ủy Đảng, đảng viên tạp chí Cửa Việt cần phải nhìn nhận đầy đủ và sâu sắc những thành tựu của chặng đường đã qua, rút ra đuợc những bài học bổ ích, đồng thời nhận thức đúng về bối cảnh tình hình để xác định phương hướng và mục tiêu vươn tới trong giai đoạn mới với phương châm đoàn kết, đổi mới và sáng tạo.

2. Chúng ta cần khắc phục tình trạng thiếu những tác phẩm hay, phản ánh kịp thời nhịp thở của cuộc sống mới; phải bảo đảm để cho nhân vật chính văn học nghệ thuật là con người mới của ngày hôm nay hiện rõ hơn trong từng tác phẩm tạp chí, bên cạnh của những con người của quá khứ oai hùng. Cùng với sự phản ảnh và khắc sâu số phận cá nhân thì yêu cầu của một tác phẩm văn học nghệ thuật là phải làm nổi bật được số phận của cả cộng đồng, của cả dân tộc trong đời sống đa dạng, phong phú đang diễn ra. Tạp chí phải tìm mọi giải pháp để nâng cao chất lượng, lôi kéo sự quan tâm của bạn đọc, nâng cao số lượng phát hành để làm cơ sở cho tạp chí tồn tại và phát triển nhanh chóng...

3. Tạp chí Cửa Việt cần phải đi sâu tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng và lý luận trong tình hình mới để nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, phục vụ con người với tư cách là chủ thể của cuộc sống và sự sáng tạo.

Cuối cùng, điều cần được quan tâm là hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003 và kế hoạch 5 năm 2001-2005. Tạp chí Cửa Việt phải góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước rộng rãi trong nhân dân phát huy nội lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chính trị ổn định, chống các biểu hiện thoái hóa, tiêu cực; chống lại các luận điệu phá hoại của các lực lượng thù địch, làm lành mạnh đời sống xã hội, nhất là trên các lĩnh vực tư tưởng đạo đức và lối sống.

Nhân đây, tôi xin đề nghị các ngành, các cấp, Hội Văn học nghệ thuật trong phạm vi trách nhiệm của mình cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tạp chí Cửa Việt phát triển. Cần có sự nghiên cứu để đề xuất các chính sách và giải pháp thích hợp khuyến khích giới văn nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo cho ra đời ngày càng nhiều những tác phẩm có giá trị, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với đông đảo công chúng, thông qua tạp chí Cửa Việt góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành liên quan, sự nỗ lực vươn lên của Ban biên tập, của anh chị em văn nghệ sĩ, tôi hy vọng rằng, tạp chí Cửa Việt sẽ có bước phát triển mới, có nhiều tác phẩm hay, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc trong việc phục vụ công cuộc CNH-HĐH quê hương, đất nước.

Với niềm tin tưởng về sự đi lên của tạp chí, thay mặt lãnh đạo tỉnh, một lần nữa tôi xin chúc Ban biên tập, cán bộ nhân viên tạp chí Cửa Việt và anh chị em cộng tác viên dồi dào sức khỏe, đoàn kết, đổi mới, không ngừng sáng tạo.

Chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin cảm ơn.

_____________

* Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Chính - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi lễ Tổng kết 100 số tạp chí Cửa Việt (Đầu đề do tòa soạn đặt)

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 107 tháng 08/2003

Mới nhất

Hoàng tử tuổi xế chiều, công chúa tuổi hoàng hôn

10 Giờ trước

1. Cầm sổ hưu. Nghĩa là đã lên hàng ông. Đứt phần phật sáu mươi năm cuộc đời chứ ít gì.

Tìm

10 Giờ trước

Tôi nghỉ nhờ trong một thiền viện Phật giáo Nepal. Lang thang cả tháng trời trên dãy Himalaya, loanh quanh ở vùng biên giới Nepal - Ấn Độ, tôi tình cờ tìm ra cái thiền viện này và xin tá túc.

Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn

15/06/2021 lúc 10:12

(TCCVO) Sáng ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tạp chí Cửa Việt và hành trình mới

15/06/2021 lúc 09:43

Dù rằng Tạp chí Cửa Việt từng có một quá khứ vàng son, được bạn đọc trong và ngoài nước biết tên, giới trí thức và văn nhân yêu mến. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ở tạp chí đủ tỉnh táo để nhận ra những khoảng trống cần được lấp đầy trước yêu cầu mới...

Nữ nghị sĩ miền giới tuyến

15/06/2021 lúc 09:25

Quốc hội khóa VI, nhiệm kỳ 1976 - 1981 mang một ý nghĩa đặc biệt khi hai miền Bắc - Nam đã quy về một mối. Trong ý nghĩa đó, kỳ bầu cử ở Quảng Trị cũng đặc biệt bởi mảnh đất này có vĩ tuyến 17 - nơi chia cắt đất nước đằng đẵng hơn hai mươi năm.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/06

25° - 27°

Mưa

19/06

24° - 26°

Mưa

20/06

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground