Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015 thành công tốt đẹp


S

au ba ngày làm việc (từ ngày 24 – 26/9/2010) tại TP. Đông Hà, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thành công tốt đẹp.
Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TW dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã thảo luận và tán thành thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2010 – 2015 nêu trong Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng; Báo cao tổng hợp lấy ý kiến về phương án sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 55 vị; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 vị. Đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Đại hội cũng bầu 15 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng.
..........
 

S

au ba ngày làm việc (từ ngày 24 – 26/9/2010) tại TP. Đông Hà, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TW dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã thảo luận và tán thành thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2010 – 2015 nêu trong Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng; Báo cao tổng hợp lấy ý kiến về phương án sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 55 vị; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 vị. Đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Đại hội cũng bầu 15 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm cảu tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Tăng cường đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2015, tổng thu nhập bình quân đầu người gấp hai lần so với hiện nay.

 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 

Về kinh tế - xã hội:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GDP) bình quân 5 năm 12 – 13%.

- Đến năm 2015 cơ cấu kinh tế của tỉnh (theo GDP)

+ Công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 43 – 45%

+ Thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng 34 -36%

+Nông – lâm – ngư nghiệp chiến tỷ trọng 20 – 22%.

- GDP bình quân đầu người đạt 1.650 – 1.700 USD (tương đương 33 – 34 triệu đồng)

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng trên 17%; năm 2015 đạt 1.700 – 1.800 tỷ đồng.

- Kinh ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng 15%; năm 2015 đạt 100 triệu USD.

- Sản lượng lương thực có hạt đạt 23 – 23,5 vạn tấn/ năm.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt khoảng 45 tỷ đồng.

- Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2,5 -3%

- Tạo việc làm mới hàng năm cho trên 8500 lao động; trong đó, tạo việc làm mới tại địa phương hàng năm trên 6500 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%; trong đó, đào tạo nghề trên 33%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 17%.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch ở thành thị trên 95%; sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thông đạt 90%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt xấp xỉ 50%

Về xây dựng Đảng:

- TCCSĐ trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 75%.

- Trên 95% thôn, bản, khu phố có tổ chức Đảng.

- Kết nạp trên 6.500 đảng viên mới.

 

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2010 – 2015

 

1 - Hồ Ngọc An; 2 - Nguyễn Văn Bài; 3 - Nguyễn Ngọc Châu; 4 - Phạm Đức Châu; 5 - Nguyễn Đức Chính; 6 - Nguyễn Quân Chính; 7 - Nguyễn Đức Cường; 8 - Nguyễn Hữu Du; 9 - Lê Công Dung; 10 - Nguyễn Đức Dũng; 11 - Nguyễn Hữu Dũng; 12 - Hà Sỹ Đồng; 13 - Hồ Thị Lệ Hà 14 - Lê Quang Hiệp; 15 - Nguyễn Đức Hoa; 16 - Ngô Xuân Hoàn; 17 - Thái Văn Hoạt; 18 - Phạm Sĩ Hùng; 19 - Nguyễn Văn Hùng; 20 - Nguyễn Văn Hùng; 21 - Trần Văn Huỳnh; 22 - Lê Thị Lan Hương; 23 - Nguyễn Chí Hướng; 24 - Trần Văn Hướng; 25 - Trần Đức Hữu; 26 - Lê Quang Lanh; 27 - Thái Vĩnh Liệu; 28 - Nguyễn Hoàng Linh; 29 - Phan Văn Linh; 30 - Hồ Đại Nam; 31 - Trần Phương Nam 32 - Lê Bá Nguyên; 33 - Nguyễn Công Phán; 34 - Lê Hữu Phúc; 35 - Phan Văn Phụng; 36 - Lê Hồng Quang; 37 - Nguyễn Đăng Quang; 38 - Hoàng Phước Quỳnh; 39 - Trần Đức Tâm; 40 - Nguyễn Duy Tân; 41 - Trân Văn Thành; 4 -. Hoàng Đức Thắm; 43 - Hoàng Đức Thắng; 44 - Nguyễn Hữu Thắng; 45 - Lê Phúc Thiện; 46 - Lương Trung Thồng; 47 - Nguyễn Thị Thanh Thủy; 48 - Mai Thức; 49 - Hồ Sỹ Trọng; 50 - Lê Minh Tuấn; 51 - Lê Công Tuyến; 52 - Trương Đức Tứ; 53 - Trương Ngọc Ứng; 54 - Ly Kiều Vân; 55 - Hoàng Quang Vinh

(Xếp theo A,B,C)

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

 

Bí thư Tỉnh ủy: Lê Hữu Phúc

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Thái Vĩnh Liệu; Nguyễn Đức Cường

Các ủy viên: 1 - Phạm Đức Châu; 2 - Nguyễn Đức Chính; 3 –

Lê Công Dung; 4 - Nguyễn Hữu Dũng; 5 - Nguyễn Văn Hùng; 6 - Trần Văn Huỳnh; 7 - Nguyễn Chí Hướng; 8 - Lê Bá Nguyên; 9 - Lương Trung Thông; 10 - Mai Thức; 11 - Trương Ngọc Ứng

Sau khi Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV thành công tốt đẹp, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

 

 

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 193 tháng 10/2010

Mới nhất

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

27/01/2021 lúc 00:00

(ĐHXIII) - Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 lúc 17:20

(ĐHXIII) - Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

01/01/1970 lúc 00:00

Sáng nay (25/1), sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/01

25° - 27°

Mưa

30/01

24° - 26°

Mưa

31/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground