Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Danh sách Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh sách Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020...

I. BAN THƯỜNG VỤ

Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy

Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy

Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

* Các ủy viên (Xếp theo thứ tự A B C):

1. Nguyễn Đức Dũng

2. Nguyễn Hữu Dũng

3. Nguyễn Văn Hùng

4. Lê Thị Lan Hương

5. Hồ Thị Thu Hằng

6. Thái Văn Hoạt

 

7. Nguyễn Hoài Phương

8. Phan Văn Phụng

9. Nguyễn Đăng Quang

10. Hoàng Đức Thắng

11. Vũ Chiến Thắng

12. Mai Thức

 

 

II. BAN CHẤP HÀNH

(Xếp theo thứ tự A B C)

 

1. Hồ Ngọc An

2. Lê Cảnh Biên

3. Đỗ Văn Bình

4. Phạm Đức Châu

5. Hoàng Hữu Chiến

6. Lê Quang Chiến

7. Nguyễn Đức Chính

8. Nguyễn Quân Chính

9. Lê Tiến Dũng

10. Nguyễn Đức Dũng

11. Nguyễn Hữu Dũng

12. Hồ Hải Đăng

13. Lê Công Định

14. Trần Đoàn

15. Hà Sỹ Đồng

16. Hồ Thị Lệ Hà

17. Hồ Thị Thu Hằng

18. Thái Văn Hoạt

19. Nguyễn Văn Hùng

20. Nguyễn Văn Hùng

21. Đào Mạnh Hùng

22. Võ Văn Hưng

23. Lê Thị Hương

24. Lê Thị Lan Hương

25. Trần Văn Hường

26. Trần Đức Hữu

27. Nguyễn Trần Huy

28. Trần Ngọc Lân

29. Nguyễn Thế Lập

30. Nguyễn Hoàng Linh

31. Phan Văn Linh

32. Đỗ Thị Lý

33. Phạm Ngọc Minh

34. Hoàng Nam

35. Hồ Đại Nam

36. Phan Văn Phụng

37. Nguyễn Hoài Phương

38. Lê Hồng Quang

39. Nguyễn Đăng Quang

40. Hoàng Phước Quỳnh

41. Trần Đức Tâm

42. Nguyễn Duy Tân

43. Hoàng Đức Thắng

44. Vũ Chiến Thắng

45. Trần Văn Thành

46. Lê Phúc Thiện

47. Mai Thức

48. Lê Đức Tiến

49. Hồ Sỹ Trọng

50. Lê Minh Tuấn

51. Phan Ngọc Tư

52. Trương Đức Tứ

53. Ly Kiều Vân

 

 

 

Mới nhất

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

05/11/2020 lúc 21:56

Phần thứ nhấtTỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

05/11/2020 lúc 21:46

Phần thứ nhấtTÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020Bước vào thực hiện nhiệm

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

05/11/2020 lúc 17:50

Phần thứ nhấtKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020Bước vào thực hiện Chiến lược phát

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

31/10/2020 lúc 15:15

(QTO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

25/11

25° - 27°

Mưa

26/11

24° - 26°

Mưa

27/11

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề