Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 27/02/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

“Giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế là nhiệm vụ cao cả”

LTS: Trong chuyến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bên thềm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương mong muốn Bộ đội Biên phòng tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng môi trường hòa bình để nhân dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương, bản làng. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024); Tạp chí Cửa Việt có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị về vấn đề trên.

 PV: Thưa Đại tá Đinh Xuân Hùng, phần lớn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân ở nơi biên giới, hải đảo; công tác, chiến đấu, sinh hoạt ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, môi trường khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn. Chính môi trường khắc nghiệt, gian khổ đó đã tôi luyện nên người lính biên phòng quân hàm xanh đồng thời càng làm sâu sắc hơn nghĩa tình quân dân. Đối với Biên phòng Quảng Trị, công tác vận động quần chúng có ý nghĩa như thế nào?

 Đại tá Đinh Xuân Hùng:

“Các anh đi / Ngày ấy lâu rồi / Xóm làng tôi nhớ mãi / Các anh đi bao giờ trở lại / Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong” (Bao giờ trở lại - Hoàng Trung Thông). Nghĩa tình ấy đã đi vào những vần thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông và thể hiện rất sâu sắc điều mà lực lượng Biên phòng luôn ghi sâu là: “Đi thì dân nhớ, ở thì dân thương”. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn Biên phòng bám sát địa bàn, bám sát quần chúng nhân dân; đồng thời nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương để tham mưu, phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới.

Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, gồm: Bám trụ, bám dân, bám địa bàn và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc; những chiến sĩ làm công tác địa bàn, công tác vận động quần chúng của BĐBP tỉnh ngày đêm có mặt ở khắp các thôn xóm, trên những cánh đồng... để giúp đỡ nhân dân, đã và đang để lại hình ảnh và tình cảm tốt đẹp trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng bào trên biên giới.

Dân có tin thì bộ đội nói dân mới nghe, mới hiểu và mới làm theo. Qua đó, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, từ đó củng cố thêm lòng tin với Đảng, với Tổ quốc, nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Đinh Xuân Hùng (bìa trái) trao tặng cờ Tổ quốc, móc khóa đường dây nóng cho người dân biên giới. - Ảnh: T.L

Đại tá Đinh Xuân Hùng (bìa trái) trao tặng cờ Tổ quốc, móc khóa đường dây nóng cho người dân biên giới. - Ảnh: T.L

PV: Vâng thưa đồng chí, các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn là một cơ quan, đơn vị không thể tách rời trong hệ thống chính trị ở các huyện, xã biên giới. Việc triển khai thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ, đảng viên biên phòng tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giúp đồng bào biên giới xóa đói, giảm nghèo và kêu gọi, thu hút các chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư cho vùng biên giới... những năm qua như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đinh Xuân Hùng:

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ tăng cường xã, các đồng chí cấp ủy viên tăng cường thêm của các xã biên giới và đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn biên giới phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong các nội dung, phần việc như: công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; củng cố hoạt động của các tổ chức, đoàn thể; duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh... Đến nay, BĐBP Quảng Trị duy trì có hiệu quả hoạt động của 13 cán bộ tăng cường làm phó Bí thư thường trực các xã biên giới.

Để củng cố, nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là các thôn giáp biên, thôn phức tạp về an ninh trật tự, việc bố trí đảng viên Biên phòng về tham dự sinh hoạt với các chi bộ thôn và phụ trách hộ dân là một trong những giải pháp quan trọng, hữu hiệu. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường bố trí 59 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn bản, 368 đảng viên phụ trách 1.306 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Trong sinh hoạt, đảng viên biên phòng luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia; kịp thời thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới cho chi bộ thôn cũng như tích cực đóng góp ý kiến vào nội dung sinh hoạt và các dự thảo nghị quyết của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các đồng chí đảng viên biên phòng khi tham gia sinh hoạt đã kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chi bộ thôn trong công tác dân vận, đối ngoại nhân dân, lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; vận động quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ công tác chặt chẽ giữa đảng ủy các xã biên giới, chi bộ thôn với cấp ủy, ban chỉ huy các đồn Biên phòng.

Từ thực tiễn công tác và sự gần gũi với dân, các đảng viên biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy đảng từng bước củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở, giúp việc duy trì các chế độ hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đi vào nề nếp; năng lực lãnh đạo từng bước được nâng lên, các chủ trương, biện pháp lãnh đạo ngày càng sát với thực tế của địa phương. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở các xã vùng biên được nâng lên, góp phần nâng cao đời sống, củng cố, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

PV: Với phương châm “Giúp dân là tự giúp chính mình”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã không quản ngại khó khăn, luôn kề vai sát cánh, hết lòng giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội… Những việc làm đó đã góp phần giúp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống ấm no. Đồng chí có thể thông tin chi tiết thêm về các hoạt động này?

Đại tá Đinh Xuân Hùng:

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới. Từ năm 2013 đến nay đã xây dựng được 158 nhà “Mái ấm Biên cương”, “Nhà đồng đội”, 32 công trình dân sinh, tổng trị giá trên 12,6 tỷ đồng. Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và huy động từ các nhà hảo tâm đã trao tặng 51 con bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới tổng trị giá 500 triệu đồng; 20 cặp dê giống tổng trị giá 120 triệu đồng. Với chương trình đầy ý nghĩa “Ánh sáng vùng biên” đã vận động xây dựng được gần 10 km với tổng trị giá 800 triệu đồng.

Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, từ năm 2018 đến nay đã huy động hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, nhà tiêu hợp vệ sinh, mái ấm tình thương, tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 9,6 tỷ đồng; giúp dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng...

PV: Giúp dân bằng tất cả trách nhiệm và trái tim người lính. Điều này được thể hiện cụ thể như thế nào trong những việc làm của lực lượng, thưa đồng chí?

Đại tá Đinh Xuân Hùng:

Như chúng ta đã biết, Quảng Trị là địa phương thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lũ với cường độ và mức độ dữ dội ngày càng gia tăng. BĐBP tích cực giúp đỡ nhân dân trên hai tuyến biên giới phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ. Từ năm 2018 đến nay đã có 7.470 lượt cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ/10.796 ngày công. Lực lượng đã duy trì có hiệu quả hoạt động của 7 phòng khám quân dân y kết hợp trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; phối hợp với lực lượng y tế địa phương phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và các hoạt động y tế tại khu vực biên giới.

Từ năm 2020 đến nay, phối hợp mở 9 lớp học xóa mù chữ, xóa tái mù chữ/254 học viên. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; từ năm 2014 đến nay đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 218 cháu (trong đó có 16 cháu học sinh Lào) mỗi tháng 500 nghìn đồng/cháu, nhận nuôi 53 cháu; tổng trị giá trên 9 tỷ đồng.

“Tiết học biên giới” và “Ổ bánh mì biên giới” là một trong những dấu ấn và là mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của người lính Biên phòng Quảng Trị, đối với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những em phải nhịn ăn sáng để đến trường. Hai mô hình này lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn biên giới Quảng Trị đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao về ý nghĩa nhân văn, cũng như hiệu ứng xã hội, vì vậy đã được Bộ Tư lệnh nhân rộng ra các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Các chương trình, mô hình như: “Tiết học Biên giới”, “Tay kéo Biên phòng”, “Sân chơi cho em”, “Ổ bánh mì tình thương”, “Nồi cháo tình thương”, “Trung thu cho em”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”... đã huy động hàng tỷ đồng mỗi năm để chăm lo cho đồng bào biên giới.

Không chỉ vậy, trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai điểm một số mô hình sinh kế như: “Dê giống khởi nghiệp”; “Rừng keo gia đình hộ nghèo”, “Nồi cháo tình thương”...  giúp người dân trong tỉnh cải thiện đời sống. Gần dân để hiểu và giúp đỡ dân!

PV: Bộ đội Biên phòng gắn bó máu thịt với nhân dân khu vực biên giới không chỉ trong phạm vi trong nước mà càng lan tỏa ra nước bạn Lào. Đồng chí đánh giá như thế nào về các hoạt động này?

Đại tá Đinh Xuân Hùng:

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc hai bên biên giới, hội đàm thường niên ở các cấp, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới. Đồng thời tổ chức và phát huy ý nghĩa của việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Trong năm 2023, các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền tham mưu phối hợp địa phương tổ chức giao ban kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới và tổ chức sơ kết 10 năm, 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đồng thời chủ động tham mưu cho địa phương tổ chức kết nghĩa và duy trì hoạt động có hiệu quả 26 cặp bản đối diện hai bên biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan, góp phần củng cố, phát triển bền vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó đặc biệt Việt Nam - Lào.

BĐBP Quảng Trị phối hợp với các nhóm thiện nguyện tặng công trình nước sạch,  sân bóng chuyền, sân bóng đá, các dụng cụ thể thao, chăn ấm, các suất học bổng... trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 321, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet và Trường Tiểu học & THCS thuộc Bản A Via, Cụm bản La Cồ, tỉnh Savannaket, Lào với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Gần dân, trọng dân, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ dân là phương châm hành động mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi của BĐBP. Từ những việc làm đầy tính nhân văn đó đã giúp cho nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc ít người thoát khỏi đói nghèo, vươn lên cuộc sống ấm no, tươi đẹp hơn. Tình quân dân ngày càng thêm gắn bó, niềm tin của Nhân dân ở khu vực biên giới đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ngày càng được củng cố, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện này để hiểu sâu sắc hơn những việc làm của BĐBP Quảng Trị thời gian qua!

 

MINH ANH thực hiện
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 351

Mới nhất

Sôi nổi “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại vùng biên giới thị trấn Lao Bảo

24/02/2024 lúc 22:26

TCCVO - Trong 2 ngày (22 - 23/02/2024), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lao Bảo tổ chức sôi nổi các hoạt động Ngày Hội Biên phòng toàn dân tại Công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

“Bản hòa âm đất nước” - chủ đề Ngày Thơ Việt Nam

24/02/2024 lúc 05:05

TCCV Online - Chiều nay 23/2, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh phối hợp Trường THPT Đông Hà tổ chức chương trình Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 (Nguyên tiêu Giáp Thìn - 2024) với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã đến dự.

Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Giáp Thìn 2024

24/02/2024 lúc 00:17

TCCVO - Sáng nay 23/2/2024, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân.

Nương

21/02/2024 lúc 22:40

Tôi thường có thói quen ra vườn vào mùa mưa. Thời khắc này nó lạ hoặc không phù hợp với người khác nhưng đó là thời điểm lí thú đối với người làm vườn. Hoa trái thường nở rộ vào mùa xuân, nhưng để đón mùa xuân bằng hoa trái thật sự nó phải bắt đầu từ mùa đông. Đây là thời điểm cây đơm hoa kết trái trước đó, đến mùa mưa thì chuyển mình chờ Tết đến.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

28/02

25° - 27°

Mưa

29/02

24° - 26°

Mưa

01/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground