Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hướng Hóa trên hành trình xây dựng huyện mền núi kiểu mẫu

LTS: Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9.7.1968 – 9.7.2008) là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với huyện nhà, với tỉnh Quảng Trị và cả nước nói chung. Nhân dịp này huyện Hướng Hóa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. CV. Xuất bản số báo chuyên đề nhằm thông tin đến bạn đọc một Khe Sanh – Hướng Hóa anh hùng từng được cả nước và thế giới biết đến, 40 năm là cả một chặng đường dài trong việc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý chí tự lực tự cường nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng Hướng Hóa thành một huyện miền núi kiểu mẫu như lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Chuyên mục SK&ĐT của số báo đặc biệt này, CV. Có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Quân Chính, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa xung quanh việc phấn đấu để trở thành một huyện miền núi kiểu mẫu. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn (đầu đề do Tòa soạn đặt)
PV. Thưa đồng chí Chủ tịch, chiến dịch Khe Sanh – Hướng Hóa lừng danh cách đây 40 năm, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc bằng nhiều tác phẩm như bút ký, truyện ký, thơ ca, phóng sự ảnh…

LTS: Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9.7.1968 – 9.7.2008) là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với huyện nhà, với tỉnh Quảng Trị và cả nước nói chung. Nhân dịp này huyện Hướng Hóa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. CV. Xuất bản số báo chuyên đề nhằm thông tin đến bạn đọc một Khe Sanh – Hướng Hóa anh hùng từng được cả nước và thế giới biết đến, 40 năm là cả một chặng đường dài trong việc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý chí tự lực tự cường nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng Hướng Hóa thành một huyện miền núi kiểu mẫu như lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Chuyên mục SK&ĐT của số báo đặc biệt này, CV. Có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Quân Chính, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa xung quanh việc phấn đấu để trở thành một huyện miền núi kiểu mẫu. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn (đầu đề do Tòa soạn đặt)

PV. Thưa đồng chí Chủ tịch, chiến dịch Khe Sanh – Hướng Hóa lừng danh cách đây 40 năm, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc bằng nhiều tác phẩm như bút ký, truyện ký, thơ ca, phóng sự ảnh… Là nhà quản lý, xin đồng chí cho biết thêm những thành tựu của huyện nhà ở các lãnh vực Nông-Lâm nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời kỳ đổi mới?

Chủ tịch Nguyễn Quân Chính:

Trong những năm qua, huyện Hướng Hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, nền kinh tế-xã hội của huyện đã có bước phát triển vượt bậc. Sản xuất nông nghiệp từ phương thức canh tác lạc hậu đã chuyển sang áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho năng suất và giá trị cao. Huyện đã tiến hành quy hoạch các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến và tạo ra một số sản phẩm mang tính đặc thù, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu như cà phê, hồ tiêu, tinh bột sắn…Việc đầu tư phát triển kinh tế trang trại đã khai thác và sử dụng có hiệu quả về đất đai, giải quyết việc làm cho người dân, góp phần quan trọng trong việc tăng tỷ lệ hộ giàu trên địa bàn. Công tác định canh, định cư được tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc định canh, định cư cho 100% số thôn, bản. Công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được chú trọng, hạn chế được tình trạng đốt phát rừng làm nương rẫy trên địa bàn. Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện năm 2007 đạt 221,9 tỷ đồng (tăng 10,9 lần so với năm 1997), tốc độ tăng trưởng ngành nông – lâm nghiệp bình quân hằng năm đạt 11,34%. Hệ thống cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng và có bước phát triển mạnh. Đến nay, đã có 100% số xã được kiên cố hóa trường học, có đường ô tô đến trung tâm xã, có điện lưới và trên 90% hộ trên địa bàn được dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống thông tin liên lạc được phát triển mạnh về quy mô và chất lượng. Toàn huyện có 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa xã và 100% số xã, trị trấn được phủ sóng điện thoại. Tốc độ tăng trưởng ngành Thương mại – dịch vụ năm 2007 đạt 23,27%.

PV.  Những thành tựu về Văn hóa – xã hội nói chung?

Chủ tịch Nguyễn Quân Chính:

Các lĩnh vực về văn hóa – xã hội luôn được quan tâm đúng mức. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo của huyện đã có bước phát triển cẩ về số lượng lẫn chất lượng. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đông đảo tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bằng các nguồn vốn huy động từ Quỹ tình nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các chương trinhg dự án, các cá nhân, đơn vị, đến nay huyện đã đầu tư xây dựng 3.672 nhà ở với tổng vốn gần 30 tỷ đồng, hoàn thành việc xáo nhà tạm bợ, dột nát cho các đối tượng thương binh liệt sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn. Nhờ được quan tâm đúng mức nên trong những năm qua, đời sống người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn miền núi được khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo năm 2007 giảm xuống còn 25,2% (theo tiêu chí mới).

Hướng Hóa đang phấn đấu để xây dựng một huyện miền núi kiểu mẫu như lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Để thực hiện tốt điều đó, thời gian tới, Hướng Hóa sẽ tập trung giải quyết tốt một số vấn đề trọng tâm sau: Tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của vùng nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững của huyện nhà. Tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp. nông thôn một cách toàn diện theo hướng đa cây, đa con, đa mô hình, nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, tạo tiền đề để chuyển dịch lao động theo hướng sản xuất phi nông nghiệp và các ngành nghề dịch vụ khác. Từng bước đưa thương mại- du lịch- dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và tạo bước đột phá cho thời kỳ sau năm 2010. Huyện xác định sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp là ngành trọng tâm, đẩy mạnh phát triển theo hướng đồng bộ, đa dạng hóa sản phẩm địa phương hướng đến thị trường xuất khẩu. Chú trọng phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông- lâm sản, cơ khí và hàng tiêu dùng. Huy động và tranh thủ tối đa các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH. Bố trí nguồn vốn hợp lý, có trọng điểm và lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án. Đẩy mạnh phát triển mạng lưới thương mại ở trung tâm cụm xã và khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia lưu thông hàng hóa hai chiều nhằm tạo động lực cho sản xuất phát triển. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo của các bậc học, từng bước xã hội hòa giáo dục. Tăng cường công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao hiệu quả xóa đói giảm nghèo và thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững. Giải quyết có hiệu quả các vẫn đề xã hội, môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó huyện cũng tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, gắn phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội

PV. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa, đồng chí Chủ tịch có gửi gắm gì qua diễn đàn Tạp chí Cửa Việt?

Chủ tịch Nguyễn Quân Chính:

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ VNAH, các gia đình TBLS, có công với cách mạng đã đóng góp nhiều công sức, xương máu, trí tuệ cho công cuộc giữ gìn và xây dựng quê hương trong suốt 40 năm qua; đã tạo dựng nên một Khe Sanh – Hướng Hóa lừng danh năm xưa trong chiến đấu và ngày nay đang chung sức chung lòng phấn đấu xây dựng quê hương trở thành một huyện miền núi kiểu mẫu.

Một bước trưởng thành của Hướng Hóa đều được sự quan tâm chăm sóc của TW, Đảng, Chính phủ và các bộ ngành TW, cán bộ chiến sĩ các LLVT tưng chiến đấu và đang làm nhiệm vụ trên địa bàn Hướng Hóa. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Quảng Trị cùng các Sở, ban ngành, các huyện thị bạn đã quan tâm giúp đỡ tận tình để Hướng Hóa phấn đấu đạt được những thành tựu như ngày hôm nay

PV. Xin cám ơn đồng chí Chủ tịch.

PV.

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 165 tháng 06/2008

Mới nhất

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

27/01/2021 lúc 00:00

(ĐHXIII) - Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 lúc 17:20

(ĐHXIII) - Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

01/01/1970 lúc 00:00

Sáng nay (25/1), sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/01

25° - 27°

Mưa

30/01

24° - 26°

Mưa

31/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground