Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 23/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phấn đấu xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp


Đ

ịa danh Đông Hà đã có từ lâu trong lịch sử, song chỉ gắn với tính chất đô thị kể từ những năm đầu của thế kỷ XX. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đông Hà là nơi từng xảy ra nhiều biến cố thăng trầm, có tác động lớn đến tiến trình lịch sử của Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.
Qua nhiều thế kỷ, với bao thử thách nghiệt ngã của chiến tranh tàn khốc, của thiên tai khắc nghiệt, mảnh đất và con người Đông Hà phải chịu nhiều đau thương, mất mát, hy sinh; nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức” đã hun đúc nên những giá trị cao đẹp của con người Đông Hà về lòng yêu nước, tinh thần anh dũng, kiên cường, quả cảm, nghị lực vượt khó trong lao động sản xuất, chiến đấu, học tập, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
Trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ, quân và dân Đông Hà đã cùng cả nước lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang cho Đảng bộ và nhân dân thị xã Đông Hà.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đông Hà chỉ còn là một vùng đất hoang tàn đổ nát, hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Với điểm xuất phát rất thấp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, từng bước tái thiết, xây dựng quê hương.
Tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà từ một thị xã khu vực được tỉnh chọn làm thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đông Hà đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh và đồng bộ, diện mạo đô thị ngày một khang trang.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; công nghiệp - xây dựng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) hàng năm đạt từ 14 - 15%. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, đến năm 2008 đạt 25,8 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 giảm còn 6,5% (theo tiêu chí mới).
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nếp sống văn minh đô thị từng bước hình thành. Quy mô giáo dục - đào tạo ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Công tác chính sách, hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ.
Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự An toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở không ngừng được đẩy mạnh. Hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền từng bước được nâng cao. Phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.
Đánh dấu bước phát triển toàn diện của thị xã, tháng 12/2005, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận thị xã Đông Hà là đô thị loại III. Đặc biệt, ngày 11/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị; Đảng và Nhà nước tặng phần thưởng cao quý- Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân Đông Hà.
Đây là một sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son, là bước ngoặt đánh dấu quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của thị xã; đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân thành phố Đông Hà nói riêng và Quảng Trị nói chung.
Đạt được kết quả hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Đông Hà luôn khắc ghi và biết ơn sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của tỉnh và các Sở, ban ngành; sự giúp đỡ, sẻ chia, kề vai sát cánh của các đơn vị bạn; sự lao động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau mãi mãi tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ; luôn ghi nhớ sự đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí, các đơn vị trong và ngoài tỉnh; bà con Quảng Trị đang sinh sống xa quê hương đã góp sức lực, trí tuệ vì thành phố Đông Hà thân yêu....
 

Đ

ịa danh Đông Hà đã có từ lâu trong lịch sử, song chỉ gắn với tính chất đô thị kể từ những năm đầu của thế kỷ XX. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đông Hà là nơi từng xảy ra nhiều biến cố thăng trầm, có tác động lớn đến tiến trình lịch sử của Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Qua nhiều thế kỷ, với bao thử thách nghiệt ngã của chiến tranh tàn khốc, của thiên tai khắc nghiệt, mảnh đất và con người Đông Hà phải chịu nhiều đau thương, mất mát, hy sinh; nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức” đã hun đúc nên những giá trị cao đẹp của con người Đông Hà về lòng yêu nước, tinh thần anh dũng, kiên cường, quả cảm, nghị lực vượt khó trong lao động sản xuất, chiến đấu, học tập, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ, quân và dân Đông Hà đã cùng cả nước lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang cho Đảng bộ và nhân dân thị xã Đông Hà.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đông Hà chỉ còn là một vùng đất hoang tàn đổ nát, hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Với điểm xuất phát rất thấp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, từng bước tái thiết, xây dựng quê hương.

Tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà từ một thị xã khu vực được tỉnh chọn làm thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đông Hà đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh và đồng bộ, diện mạo đô thị ngày một khang trang.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; công nghiệp - xây dựng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) hàng năm đạt từ 14 - 15%. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng, đến năm 2008 đạt 25,8 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 giảm còn 6,5% (theo tiêu chí mới).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nếp sống văn minh đô thị từng bước hình thành. Quy mô giáo dục - đào tạo ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Công tác chính sách, hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự An toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở không ngừng được đẩy mạnh. Hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền từng bước được nâng cao. Phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đánh dấu bước phát triển toàn diện của thị xã, tháng 12/2005, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận thị xã Đông Hà là đô thị loại III. Đặc biệt, ngày 11/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị; Đảng và Nhà nước tặng phần thưởng cao quý- Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân Đông Hà.

Đây là một sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son, là bước ngoặt đánh dấu quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của thị xã đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân thành phố Đông Hà nói riêng và Quảng Trị nói chung.

Đạt được kết quả hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Đông Hà luôn khắc ghi và biết ơn sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của tỉnh và các Sở, ban ngành; sự giúp đỡ, sẻ chia, kề vai sát cánh của các đơn vị bạn; sự lao động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau mãi mãi tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ; luôn ghi nhớ sự đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí, các đơn vị trong và ngoài tỉnh; bà con Quảng Trị đang sinh sống xa quê hương đã góp sức lực, trí tuệ vì thành phố Đông Hà thân yêu.

Tương lai của một thành phố trẻ đã mở ra với nhiều cơ hội đầy hứa hẹn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ CNH-HĐH đất nước; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng đổi mới và phát triển.

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố xác định cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm là:

Tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố phù hợp với quy hoạch của tỉnh và chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020. Phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế; đặc biệt là lợi thế do hành lang kinh tế Đông - Tây và trục giao thương Bắc-Nam mang lại. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng đô thị.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững. Cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thường xuyên chăm lo và thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị.

Vận hành hệ thống chính trị đồng bộ, năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với việc triển khai có hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nếp sống văn minh đô thị...quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Để xây dựng thành phố trẻ Đông Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc, đưa Thành phố Đông Hà vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ, là điểm sáng đầu cầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

     M.T

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 180 tháng 09/2009

Mới nhất

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị

19/01/2021 lúc 00:00

(TCCVO) Sáng 19/1/2021, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1)

20/01/2021 lúc 10:07

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân với niềm tin son sắt vào Đảng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết mong muốn đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Phóng viên Báo Quảng Trị ghi nhận và trích đăng các ý kiến tham gia.

Hoa rụng bên sông

19/01/2021 lúc 21:28

Em không nán được đến ngày hội làng sao? Em nấn ná mãi rồi, cha giận lắm. Cha nói, khó lắm mới hẹn được ông giáo sư đó.

Trả lại cho thiên

19/01/2021 lúc 21:17

TRUYỆN NGẮN Anh kể, ngõ phố nhà anh rục rịch đón tết, chăng đèn kết hoa đủ kiểu. Một cái ngõ dài vài trăm mét, cờ đỏ sao vàng treo bên trên, bên dưới giăng một hàng dài cả trăm cái đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ. Hỏi một cụ sao lại treo đèn lồng đỏ, cụ bảo treo thế cho nó đẹp, cho nó khí thế, cho nó tưng bừng. Lại hỏi một cụ đứng bên cạnh, cụ có biết cái đèn lồng đỏ nó là cái gì không. Chịu, thấy nó rực rỡ thì treo vậy thôi. Thưa với các cụ, nó là hình quả thuốc phiện.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

24/01

25° - 27°

Mưa

25/01

24° - 26°

Mưa

26/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground