Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phát huy truyền thống cách mạng, kỳ vọng một mùa xuân mới với thành công mới trên quê hương Quảng Trị anh hùng

TCCV Online - Xuân Mậu Tuất 2018 đã về trên quê hương, đất nước. Trước thềm xuân mới, tâm thế mới, quyết tâm mới, chào mừng 88 mùa xuân quang vinh đối với sự lãnh đạo của Đảng, hai năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã ghi dấu ấn bằng nhiều nét mới. Sự chỉ đạo toàn diện tập trung trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, là những điểm nhấn tạo ra kết quả bước đầu đáng phấn khởi, tự hào khi khép lại năm 2017.

Với quan điểm phát triển trong điều kiện nội lực còn yếu, cần phải có những bước đi hợp lý, vững chắc kết hợp với ngoại lực để tạo lên một tổng lực phát triển bền vững. Luận giải một cách thấu đáo giữa mong muốn – hy vọng và hiện thực, để tạo đồng thuận trong nhận thức nhằm ủng hộ, tháo gỡ rào cản, khó khăn, bền lòng “xây tổ” để đón “đại bàng” - nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược gắn với việc đề xuất cơ chế chính sách nhằm giúp Quảng Trị phát triển. Năm 2017, tỉnh đã tiếp tục thực hiện chủ đề: cải cách hành chính – cải thiện môi trường đầu tư – năm cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã chủ động tham mưu và kiến nghị nhiều chủ trương, chính sách với Trung ương. Trong năm qua, tỉnh Quảng Trị vinh dự được đón đoàn công tác cao cấp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn công tác của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và 13 đoàn lãnh đạo cao cấp khác của các Ban Đảng, Bộ, Ngành Trung ương. Qua các buổi làm việc, các đoàn chỉ đạo, phân tích, gợi mở cho Quảng Trị nhiều định hướng phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.

Nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Sau nhiều năm phấn đấu, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu kế hoạch. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP-tính theo GSS 2010) đạt 7,02% vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dần số lượng sang chất lượng và phát triển bền vững, đã hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao theo chuỗi giá trị và liên kết “bốn nhà”. Mỗi huyện hình thành từ 1-2 mô hình sản xuất hiệu quả cao được thực hiện nghiêm túc. Từng bước gắn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp với quy hoạch nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 40 xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chiếm 34,2% tổng số xã.

          Công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm. Nhiều dự án sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoàn thành đi vào hoạt động. Đã đưa dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh vào khai thác, hòa điện lưới quốc gia; giải quyết được bài toán khó việc cấp điện cho Đảo Cồn Cỏ khi Tập đoàn điện lực Việt Nam đã tiếp nhận, quản lý, vận hành cấp điện. Bộ Công thương đã quy hoạch hệ thống điện gió, điện mặt trời tạo điều kiện để Quảng Trị thu hút đầu tư.

Thương mại - dịch vụ phát triển với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, năm 2017 đạt 25.000 tỷ đồng. Hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ, các giải pháp đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Công tác cho vay có bước đổi mới, dư nợ tín dụng tăng.

          Kinh tế đối ngoại có nhiều điểm nhấn, năm 2017 đã có 50 dự án được cấp phép chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký ước đạt 5.000 tỷ đồng; vận động được 42 dự án viện trợ phi chính phủ (NGO) với tổng trị giá cam kết là 29 triệu USD; 02 dự án ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn là 67,75 triệu USD. Tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư; ký biên bản ghi nhớ đầu tư với nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá. Tổng sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo ra đã đóng góp 47,6% GRDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho 35.500 lao động.

          Lĩnh vực văn hóa - xã hội, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, thông qua đó hình ảnh, vị thế Quảng Trị được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

          Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được các cấp, các ngành chú trọng hơn, từng bước tạo được nhận thức mới trong đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng.

          Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều nét mới, đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề “Năm công tác cán bộ” hoàn thiện bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ký cam kết trách nhiệm của Bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy được xác định là chìa khóa để phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tổ chức thành công Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được xác định là cách làm mới đạt hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, với tinh thần tự soi, tự sửa, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đã chú trọng hướng về cơ sở, sâu sát với thực tiễn, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, của người đứng đầu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh... Không khí dân chủ trong Đảng và trong xă hội ngày càng được phát huy. Sức mạnh tổng hợp của tỉnh đã và đang tăng lên nhiều, tạo thế và lực mới cho sự phát triển.

          Qua tổng hợp kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho thấy, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ được nâng lên. Nhân dân ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo tỉnh trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, chỉ đạo phát triển kinh tế; qua đó đồng tình, ủng hộ và nỗ lực đóng góp vào sự thay đổi, phát triển đi lên của tỉnh trong thời gian tới.

Những thành tựu trên đạt được trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức càng làm nổi bật những nỗ lực không mệt mỏi của toàn đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà. Bên cạnh những điểm sáng về cơ chế chính sách, những kết quả ấn tượng trên, tỉnh ta vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như: có một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là khó đạt, nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP/người, thu ngân sách nhà nước; nội lực nền kinh tế chậm được cải thiện; chưa có hệ thống giải pháp hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển, doanh nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư chưa chuyên nghiệp, có mặt còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, nông thôn mới chưa vững chắc... Công tác cán bộ còn khó khăn. Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ một số nơi còn hạn chế, chưa đảm bảo quy định. Chất lượng và hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa nắm chắc tình hình, chưa chủ động phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Việc triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đi vào thực chất, có nơi còn hình thức.

Năm 2018, năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đan xen như nội lực nền kinh tế còn thấp, chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; tình hình sản xuất ở các địa phương vùng biển sau sự cố ô nhiễm môi trường biển thiếu ổn định. Công tác xây dựng Đảng yêu cầu ngày càng cao. Những thách thức đó đặt ra cho Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Cần tiếp tục kiên trì, kiên quyết trong thực hiện quan điểm phát triển. Làm rõ hơn nội hàm của hai trụ cột chính trong quá trình phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh nhà đó là: cội nguồn sức mạnh truyền thống văn hóa của mảnh đất và con người Quảng Trị, phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện chủ đề “Năm Doanh nghiệp” với hai định hướng chính: tập trung nguồn lực, tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện đồng bộ giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó chú trọng xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo ra sức lan tỏa, nhân rộng ra trong các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, tạo hiệu ứng về sự đồng thuận cao trong xã hội, đảm bảo trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; vai trò của mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung kiện toàn bộ máy, tạo nguồn cán bộ, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với việc thực hiện ký cam kết giữa Ban Thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo và Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống quê hương cách mạng, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo, theo đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm, khát vọng lớn, niềm tin mới, phương cách hành động mới để xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức gian nan, nhưng ý Đảng, lòng dân, hòa quyện - sức xuân tăng lên bội phần, chúng ta kỳ vọng một mùa xuân mới với những thành công mới trên quê hương Quảng Trị anh hùng.

N.V.H

Nguồn - Cổng thông tin điên tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Văn Hùng - UVTW Đảng:phay: Bí thư Tỉnh ủy:phay: Chủ tịch HĐND tỉnh

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground