Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/12/2020 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

LTS. Chào mừng 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12//2014) và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Tạp chí Cửa Việt ...

LTS. Chào mừng 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12//2014) và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Tạp chí Cửa Việt ra số báo chuyên đề tuyên truyền về sự kiện đặc biệt này. Phóng viên tòa soạn đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Hồ Thanh Tự - UVTV Tỉnh ủy, Chỉ  huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV. Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12//2014) và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2014), xin đồng chí cho biết đôi điều về truyền thống vẻ vang, bản chất tốt đẹp của lực lượng vũ trang?

Đại tá Hồ Thanh Tự: Cách đây 70 năm, ngày 22/12/1944, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân trực tiếp và Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam và các lực lượng vũ trang cách mạng trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được nhân dân đùm bộc, che chở, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng với nhân dân cả nước chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công vang dội, đánh đuổi thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho dân tộc. Ngày nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam lại cùng với nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ một đội vũ trang tuyên truyền với 34 chiến sỹ, được thành lập ngày 22/12/1944, nay đã trở thành một quân đội cách mạng, chính quy, ngày càng hiện đại.

Chiến công nối tiếp chiến công, từ trận ra quân đầu tiên ở Phai Khắt, Nà Ngần (1944) đến chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (1947); Chiến thắng Biên Giới (1950), chiến dịch Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu” (1954) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến đại thắng mùa Xuân (30/4/1975) hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thấm nhuần chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhiều tấm gương chói lọi chủ nghĩa anh hùng cách mạng “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Những năm qua, trước những biến cố thời cuộc, biến động phức tạp của tình hình thế giới, thì Quân đội nhân dân Việt Nam càng tỏ rõ ý chí quyết tâm, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ, với nhân dân. Thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững hoà bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Cùng với việc huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ, chiến sỹ đang tập trung xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng với nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết một phần nhu cầu xây dựng và chiến đấu của Quân đội; cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá vì mục tiêu : “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

70 năm qua, Quân đội ta đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

PV. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang Quảng Trị trong 69 năm qua (23/8/1945 - 22/12/2014)?  

Đại tá Hồ Thanh Tự: Là một bộ phận không tách rời của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ khi thành lập ngày 23/8/1945, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, được nhân dân đùm bọc, che chở. Từ Chi đội đầu tiên mang tên Thiện Thuật, với 1.500 quân. Sau 9 năm trường kỳ kháng Pháp, lực lượng vũ trang Quảng Trị đã phát triển lớn mạnh cả số lượng và chất lượng, có khả năng phối hợp tác chiến, độc lập tác chiến giành nhiều chiến công vang dội.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện lời dạy của Bác “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng với nhân dân bám trụ kiên cường, “lặn xuống lòng đất mà chống giặc”. Là tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, quân dân Vĩnh Linh đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đánh bại các cuộc tiến công của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, bảo vệ vững chắc hậu phương; chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam. Quân dân các huyện phía nam tỉnh ngày đêm bám trụ kiên cường, quần lộn với địch; phối hợp với bộ đội chủ lực Bộ và Quân khu mở các chiến dịch lớn nhỏ tiêu hao, tiêu diệt địch, làm chủ chiến trường. Tiêu biểu như: Chiến dịch Trị - Thiên; Chiến dịch “Đường 9 - Nam Lào”... góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại các chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ tiến lên giải phóng quê hương, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ mau chóng đi đến thắng lợi cuối cùng, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Ngày nay, trong điều kiện mới, để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, bám sát nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy quân sự đã triển khai ngày càng có chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hàng năm, 100% các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo phân cấp, triển khai diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp; diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn... Các cơ quan, đơn vị, nhà trường không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội, do đó 100% cán bộ, chiến sỹ xác định tốt trách nhiệm, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hoạt động phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, tạo thành một phong trào rộng khắp mang tính toàn diện trong từng cơ quan, đơn vị. Vũ khí trang bị luôn được quản lý chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã luôn làm tốt việc nắm, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự. Tích cực tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Từ năm 2009 - 2014, Quảng Trị thường xuyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Chất lượng quân tốt. Ngày giao quân thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các địa phương làm tốt việc tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

 Ngành hậu cần luôn được xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2010 đến năm 2014, được sự đầu tư của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy đã triển khai xây dựng doanh trại mới cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Lăng, Gio Linh, đảo Cồn Cỏ và Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, với tổng số tiền đầu tư hơn 201 tỷ đồng; đầu tư xây dựng bến cập tàu, với số tiền đầu tư 27 tỷ đồng... Đời sống của cán bộ, chiến sỹ không ngừng được nâng lên. Từ năm 2010 - 2014, được sự đầu tư của Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong và ngoài quân đội, các nhà hảo tâm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng được 103 nhà tình nghĩa tặng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đội 584, không quản nắng núi, mưa rừng từ năm 2010 - 2014, đã khảo sát, quy tập được 132 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Xavannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đưa về nghĩa trang và phối hợp với các địa phương khảo sát, quy tập được 384 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sự thỏa thuận giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và tỉnh Xavannakhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thường niên hàng năm hai bên đã có các cuộc hội đàm trao đổi thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn đã cử cán bộ sang giúp Bạn bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài quân sự; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cơ sở cho Bạn... tạo nên sự đoàn kết, gần gũi, gắn bó Việt - Lào trong điều kiện mới.

PV.  Câu hỏi cuối cùng, xin đồng chí cho biết thêm về việc phát huy truyền thống "quân dân cá nước", giúp dân trong lũ lụt thiên tai, chung sức xây dựng cuộc sống mới, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

Đại tá Hồ Thanh Tự: Phát huy truyền thống “Quân dân cá nước” hàng năm, Bộ Chỉ huy đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sỹ với hàng ngàn ngày công về các địa bàn giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt gây ra, tạo nên ấn tượng tốt đẹp, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ luôn sáng mãi trong lòng nhân dân”. Những năm gần đây, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai có chất lượng phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần cùng với các địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Tiêu biểu trong triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, thành phố Đông Hà, đặc biệt Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584; Đại tá Trần Hữu Lưu, nguyên Đội trưởng Đội 584; Trung tá Lê Văn Phượng, Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới...

Thành tích của các cơ quan, đơn vị là hành trang, niềm tự hào để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   PV. Trân trọng cảm ơn đồng chí Chỉ  huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã dành cho Tòa soạn Tạp chí Cửa Việt cuộc phỏng vấn này.

                                                                                  PV. thực hiện

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 243

Mới nhất

Trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020

30/11/2020 lúc 17:17

(TCCVO) Hôm nay (30/11/2020), Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị Hồ Đại Nam tham dự.

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

28/11/2020 lúc 18:11

Mỗi trang viết của các nhà văn Việt Nam không chỉ mang nhịp đập trái tim của dân tộc mình, của thời đại mình mà còn mang hơi thở của từng thân phận con người.

Khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên và trao giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II -2020

28/11/2020 lúc 09:52

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II - năm 2020.

Đồng hành cùng dân tộc, đem hết tài năng và tâm huyết đưa nền văn học lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân*

20/11/2020 lúc 15:36

Sáng tác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, mạnh mẽ đi vào những vấn đề trung tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/12

25° - 27°

Mưa

06/12

24° - 26°

Mưa

07/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề