Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV

L.T.S: Qua hai năm thực hiện Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Nhâp dịp ra số báo mừng Đảng mừng Xuân, đồng chí Nguyễn Viết Nên: Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh có bài viết tổng kết thành quả và đưa ra những giải pháp để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trong những năm còn lại.
CV. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

T

hực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong hai năm đầu của nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng kinh tế bình quân trong 2 năm 2006 - 2007 đạt gần 11,4% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra bình quân 5 năm liên tục phải đạt 11 - 12%). GDP bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2006 đạt 6,37 triệu đồng, năm 2007 tăng lên 7,6 triệu đồng, là cơ sở để đến 2010 chúng ta đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra là trên 10 triệu VNĐ...

L.T.S: Qua hai năm thực hiện Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Nhâp dịp ra số báo mừng Đảng mừng Xuân, đồng chí Nguyễn Viết Nên: Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh có bài viết tổng kết thành quả và đưa ra những giải pháp để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trong những năm còn lại.

CV. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

T

hực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong hai năm đầu của nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng kinh tế bình quân trong 2 năm 2006 - 2007 đạt gần 11,4% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra bình quân 5 năm liên tục phải đạt 11 - 12%). GDP bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2006 đạt 6,37 triệu đồng, năm 2007 tăng lên 7,6 triệu đồng, là cơ sở để đến 2010 chúng ta đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra là trên 10 triệu VNĐ.

Nông nghiệp và nông thôn phát triển khá toàn diện. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển dịch tích cực; đã xây dựng được một số mô hình lúa chất lượng cao và cánh đồng 40 - 50 triệu đồng/ha/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 22,05 vạn tấn/năm, vượt mức chỉ tiêu bình quân hàng năm do NQ Đại hội đề ra. Đã tạo được một số vùng chuyên canh cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: cao su đạt trên 13.000 hécta, hồ tiêu 2.500 hécta, cà phê 3.728 hécta. Toàn tỉnh đã có trên 1.000 trang trại sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng và cây ăn quả; trên 2.050 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, giá trị sản xuất thuỷ sản ngày càng tăng cao.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân trong 2 năm 2006 - 2007 đạt 21,5% . Các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm - thuỷ sản tiếp tục đóng góp chủ yếu vào giá trị ngành công nghiệp. Thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển đa dạng, ngày càng trở thành ngành kinh tế có vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, 2 năm qua, nhờ phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, huy động tối đa mọi nguồn lực (cả nội lực và ngoại lực); tích cực nuôi dưỡng, phát triển, khuyến khích và khai thác tốt các nguồn thu, nên thu ngân sách, trên địa bàn và huy động vốn đầu tư phát triển tăng cao so với kế hoạch. Đây là yếu tố quan trọng để nền kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển ổn định và bền vững.

Nếu như năm 2006 tổng thu ngân sách là 515,5 tỷ thì năm 2007 con số đó đã tăng lên 618 tỷ đồng (gần gấp đôi năm 2005), đạt 133% dự toán Trung ương giao; 124% dự toán địa phương. Trong đó, thu nội địa đạt 429 tỷ đồng, vượt 21,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội trong hai năm 2006, 2007 đạt trên 4500 tỷ đồng, gần bằng tổng mức đầu tư 5 năm 2001-2005 và đạt hơn 40% kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút trên 100 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh với tổng số vốn đăng ký lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Riêng trong năm 2006 đã có 17 dự án được cấp giấy phép đầu tư vào khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo với tổng số vốn 1.276 tỷ đồng, 14 dự án đầu tư vào khu du lịch tỉnh với tổng vốn 475 tỷ đồng… Năm 2007 có thêm 25 dự án mới được các nhà đầu tư đăng ký triển khai với tổng vốn đăng ký trên 3000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có những chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, VHTT - TDTT… được đẩy mạnh. Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động đạt nhiều kết quả. Hàng năm tạo việc làm mới cho gần 7.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo từ 25,7% năm 2006 giảm còn 23% năm 2007.

Các chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với nước, xoá đói giảm nghèo, các hoạt động nhân đạo, từ thiện… được quan tâm và đang trở thành nếp sống đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công các lễ, hội nhân kỷ niệm những sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, để lại dấu ấn tốt đẹp về m¶nh đất và con người Quảng Trị trong lòng bạn bè trong và ngoài nước; được Trung ương đồng tình và ghi nhận, là tiền đề quan trọng để tiếp tục quảng bá, kêu gọi, thu hút đầu tư của các nhà doanh nghiệp, sự quan tâm giúp ®ì của Trung ương, của các tỉnh thành trong cả nước và mở rộng giao lưu, hội nhập với các tỉnh, các nước trên tuyến hành lang Đông -  Tây.

Chính trị ổn định, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo và đã tạo được những chuyển biến rõ nét; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ chính quyền các cấp, đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội… có những tiến bộ mới.

Những thành tựu đạt được trong những năm qua là do Đảng bộ vừa biết khơi dậy, phát huy sức mạnh nội sinh vừa tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực và sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

 Tuy nhiên, nhìn tổng thể Quảng Trị vẫn đang là một tỉnh nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế, nhất là lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ… vẫn còn nhỏ lẻ, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, yếu kém. Đó thực sự là bài toán khó cần tìm lời giải cho 3 năm còn lại của nhiệm kỳ này.

Để vượt qua khó khăn thách thức đó, nhiệm vụ hàng đầu trong những năm còn lại của nhiệm kỳ này vẫn phải tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó hướng ưu tiên hàng đầu là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp đối với các ngành có thế mạnh như vật liệu xây dựng, may mặc, chế biến nông - lâm thuỷ sản… Trong đó tập trung cho việc đầu tư xây dựng hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm như: Nhà máy xi măng 35 vạn tấn/năm, nhà máy nghiền clinke, nhà máy sản xuất bia 30 triệu lít/năm (giai đoạn 1), nhà máy đóng tàu Vinashin, các cơ sở may xuất khẩu ở Đông Hà, thị xã Quảng Trị và ở cụm công nghiệp làng nghề Diên Sanh…  Đồng thời khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển mạnh các khu, cụm công nghiệp, làng nghề… quy mô vừa và nhỏ ở các huyện, thị xã .

 Tiếp tục đầu tư các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh như: Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu công nghiệp Đông Hà, Quáng Ngang, Khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt, Cụm công nghiệp Nam Cửa Việt, ®ường cơ động ven biển, cầu Cửa Việt… gắn với khuyến khích, thu hút đầu tư thêm các dự án mới. Phấn đấu hàng năm thu hút được tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 3,5 - 4 ngàn tỷ đồng, để đến năm 2010, không chỉ đạt con số 12 ngàn tỷ đồng như kế hoạch, mà còn có thể đạt từ 14 - 15 ngàn tỷ đồng, có như thế mới tạo được sự phát triển bền vững cho nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trên lĩnh vực nông nghiệp: Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, thâm canh, tăng năng suất; gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ; xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh tập trung, nhất là mở rộng diện tích cây công nghiệp (cao su, cà phê…), mô hình cánh đồng 40-50 triệu đồng/ha/năm và mô hình sản xuất lúa chất lượng cao. Phát triển mạnh kinh tế hộ, kinh tế trang trại và các loại hình doanh nghiệp; đa dạng hoá các ngành nghề ở nông thôn, chuyển đổi lao động nông nghiệp sang các ngành nghề khác để giải quyết việc làm và nâng cao mức sống dân cư.

Tiếp tục chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây để phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ - du lịch. Tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá thương mại, du lịch và thu hút đầu tư phát triển. Triển khai một số mô hình dịch vụ, du lịch có chất lượng cao như siêu thị, khách sạn , dịch vụ vận tải, lữ hành, bưu chính viễn thông…Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các khu du lịch đã xác định. Mở rộng và tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư…

Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chế độ, chức trách công vụ của tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, xem đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương về xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Chú trọng công tác đào tạo nghề theo hướng vừa tiếp tục phát triển về quy mô đào tạo vừa điều chỉnh cơ cấu hợp lý nhằm đảm bảo nhu cầu ngành nghề lao động, đáp ứng nguồn nhân lực cho thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tập trung làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo. Tăng cường đầu tư theo hướng lồng ghép kết hợp có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo với các chương trình, dự án trong và ngoài nước để giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm. Phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 15%.

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Coi trọng việc chỉ đạo xử lý những vấn đề an ninh nông thôn. Tập trung chỉ đạo thực hiện kiên quyết các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý kiềm chế tai nạn giao thông.

§Èy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, chi tiêu hành chính để đầu tư cho phát triển kinh tế. Kết hợp hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế với phát triển văn hoá thực hiện công bằng xã hội. Khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ  trong 3 năm còn lại nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

      N.V.N

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 161 tháng 02/2008

Mới nhất

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

27/01/2021 lúc 00:00

(ĐHXIII) - Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 lúc 17:20

(ĐHXIII) - Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

01/01/1970 lúc 00:00

Sáng nay (25/1), sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/01

25° - 27°

Mưa

30/01

24° - 26°

Mưa

31/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground