Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/12/2020 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tạo sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ


năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến nền kinh tế trong nước; Hậu quả của các cơn bão số 4, 5, 6, lốc xoáy, mưa lũ kéo dài trong tháng 9 và dịch bệnh liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương đã gây thiệt hại nặng, tác động bất lợi lớn đến sản xuất, đời sống của nhân ....
N

ăm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến nền kinh tế trong nước; Hậu quả của các cơn bão số 4, 5, 6, lốc xoáy, mưa lũ kéo dài trong tháng 9 và dịch bệnh liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương đã gây thiệt hại nặng, tác động bất lợi lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân, song với sự quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, giành thắng lợi ngay từ năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương các nhiệm vụ và giải pháp đề ra; Cùng với niềm phấn khởi từ sau Đại hội Đại biểu Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV thành công tốt đẹp đã tạo thêm động lực, niềm tin và quyết tâm chính trị mạnh mẽ cho Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh trong giai đoạn mới. Sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã được phát huy; xã hội đồng thuận; công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được đổi mới tích cực theo hướng linh hoạt, quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả, nhất là thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa V về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011, kịp thời ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ.

Trong năm 2011, nền kinh tế tỉnh nhà cơ bản ổn định, có những mặt tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện; Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vữngTốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 đạt 9,6% (Bình quân chung của cả nước là 6%), tuy thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng trong tình hình chung của cả nước và các địa phương thì kết quả đó là một sự nỗ lực rất lớn của địa phương. Trong đó khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,9%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,7%, khu vực dịch vụ tăng 9%. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển khá toàn diện, tổng sản lượng lương thực có hạt vượt 8,6% kế hoạch. Kinh tế nông thôn được chú trọng phát triển; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai đúng tiến độ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,7% so với năm 2010. Một số sản phẩm nhờ có sức cạnh tranh cao và thị trường tiêu thụ tương đối ổn định nên đã tăng so với cùng kỳ năm 2010. Khu vực thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm thực hiện tăng 32,8% so năm 2010 và vượt 19,6% so với kế hoạch. Cùng với việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách, tỉnh đã  triển khai có hiệu quả các giải pháp về tăng thu ngân sách và đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.336,2/1.000 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 6.466 tỷ đồng (kế hoạch 5.600- 5.700 tỷ đồng), tăng 36% so với năm 2010 và vượt 14,5% so với kế hoạch đề ra. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước đạt hơn 2.275 tỷ đồng/1119 tỷ đồng kế hoạch, tăng gấp 2 lần kế hoạch HĐND tỉnh giao - đây là một sự cố gắng lớn của tỉnh trong việc tìm kiếm từ các nguồn vốn bổ sung của TW cho địa phương; vốn ngoài nhà nước thực hiện 3.586 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2010 và vượt 56,6% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 58,5/58 triệu USD, vượt 0,8% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 65,9/60 triệu USD, vượt 9,8% kế hoạch. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp về kiểm soát thị trường và bình ổn giá. Hoạt động vận tải đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân. Doanh thu vận tải thực hiện 740,4 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2010. Cơ sở hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông nên tai nạn giao thông đã giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương và tổng tài sản thiệt hại so với năm 2010.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và đầu tư phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được coi trọng và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả theo các chương trình, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo đã đề ra. Đặc biệt quan tâm chăm lo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền biển đảo được tăng cường; tình hình chính trị - xã hội ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua còn có những khó khăn, hạn chế. Trong bối cảnh lạm phát, lãi suất ngân hàng và chi phí đầu vào tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận người lao động. Thiên tai và dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; làm giảm năng suất, sản lượng các loại cây trồng, đặc biệt là cùng với việc tăng giá xăng dầu đã tác động xấu đến hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản... Tất cả những yếu tố bất lợi đó đã làm cho giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng chậm. Việc ưu tiên thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát thông qua chính sách tài khóa thắt chặt và cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB của địa phương. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; các cam kết viện trợ ODA, NGO và FDI có chiều hướng thắt chặt hơn các điều kiện ràng buộc khi nước ta bước vào ngưỡng những nước có thu nhập trung bình…

Bước vào năm 2012, tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh cũng như của cả nước trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố tác động xấu đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu; Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ về thắt chặt đầu tư công; tái cấu trúc nền kinh tế. Tình hình vừa có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng có nhiều thách thức, việc huy động các nguồn lực đầu tư sẽ gặp khó khăn, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Việc ưu tiên kiềm chế lạm phát sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của nền kinh tế. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình và kết quả thực hiện các ngành, lĩnh vực trong năm 2011, xu thế phát triển, tiềm năng và triển vọng cũng như các chủ trương, chính sách điều hành kinh tế mới của Chính phủ trong năm 2012, mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2012 của tỉnh đã được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh thông qua, là: "Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội".

Về các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu là: tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt trên 10% so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 7.000 - 7.500 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.465 tỷ đồng (Trong đó thu nội địa: 885 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu: 580 tỷ đồng). Sản lượng lương thực có hạt đạt 22,7 vạn tấn. Trồng mới rừng tập trung đạt 5.000 - 5.500 ha. Trồng mới cây công nghiệp dài ngày đạt 1.740 ha. Sản lượng thuỷ hải sản đạt 27.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 67 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu đạt 70 triệu USD. Giữ vững chuẩn phổ cập THCS tại 100% xã, phường, thị trấn; tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đạt 97%. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 37,2%. Tạo việc làm mới cho 9.500 lao động. Mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,5%o. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã (theo chuẩn mới) đạt 30%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 18,5%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,5 - 3%. Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 84%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 84,5%. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị đạt 89%.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2012, đòi hỏi toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết nhất trí, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu quyết liệt hơn nữa và tập trung thực hiện hiệu quả những giải pháp tổng hợp chủ yếu sau:

1. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thắt chặt đầu tư công. Thực hiện chính sách tiền tệ theo đúng sự điều hành của Chính phủ; giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại; bảo đảm vốn cho sản xuất và an toàn hệ thống ngân hàng. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý giá và bình ổn thị trường. Đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường sử dụng các mặt hàng sản xuất trong nước để thay thế hàng nhập khẩu. 

2. Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để tăng nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác vận động các dự án ODA, NGO, FDI và các nguồn vốn khác. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải; tập trung vốn cho các công trình dự án cấp thiết, sớm hoàn thành, nhanh đưa vào sử dụng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để chủ động khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và tạo môi trường pháp lý ổn định cho việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mở rộng các hình thức đầu tư BTO, BOT, PPP... Tổ chức hoạt động xúc tiến vận động đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá đầu tư. Rà soát các dự án đã đăng ký đầu tư nhưng chưa tổ chức thực hiện hoặc thực hiện cầm chừng để có biện pháp xử lý kịp thời. 

3. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh để tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn lực phát triển, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tín dụng. Thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Nhà nước. Hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế; nuôi trồng thuỷ sản, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, phát triển công nghệ sinh học, công nghệ chế biến nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế tác có giá trị gia tăng cao và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; các ngành công nghiệp mà tỉnh có thế mạnh; công nghiệp phục vụ nông nghiệp và kinh tế nông thôn... 

 

4. Thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và văn hóa - xã hội góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020. Đổi mới quản lý giáo dục đồng thời với việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tích cực triển khai công tác y tế dự phòng; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

HOÀNG HIẾU NGHĨA

 

5. Triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp xoá đói giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Triển khai hiệu quả Chiến lược an sinh xã hội 2011 - 2020, Chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình việc làm giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các chính sách trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt chính sách về BHYT để phấn đấu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014. Tích cực thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn và vệ sinh lao động. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát huy các lợi thế để tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.

6. Xây dựng nền hành chính, công vụ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, nhạy bén, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính theo hướng tăng cường tính minh bạch, khoa học, công khai, sát thực tiễn. Thực hiện nghiêm Luật Cán bộ công chức, bảo đảm dân chủ và đề cao kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất và đạo đức công vụ. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

7. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chung sức xây dựng nông thôn mới, hướng đến xã hội văn minh, lành mạnh. 

8. Tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, nhất là đối với hoạt động khai thác tài nguyên; xử lý nghiêm các vi phạm và các dự án không đáp ứng yêu cầu về môi trường. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về môi trường, nhất là về nước sạch và vệ sinh môi trường; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước; bảo tồn đa dạng sinh học; xử lý chất thải, các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

9. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và an ninh Tổ quốc. Tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế. 

Năm 2012 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Trước thềm năm mới, tự hào, trân trọng với những thành tựu đạt được trong năm 2011, với truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường, tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tạo được sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012, đưa Quảng Trị bước vào một thời kỳ phát triển mới, hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước.

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương, chúng ta cùng đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, cùng thắp lên những kỳ vọng vươn tới tương lai tươi đẹp trên quê hương Quảng Trị thân yêu của chúng ta.

N.Đ.C

 

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 208

Mới nhất

Trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020

30/11/2020 lúc 17:17

(TCCVO) Hôm nay (30/11/2020), Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị Hồ Đại Nam tham dự.

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

28/11/2020 lúc 18:11

Mỗi trang viết của các nhà văn Việt Nam không chỉ mang nhịp đập trái tim của dân tộc mình, của thời đại mình mà còn mang hơi thở của từng thân phận con người.

Khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên và trao giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II -2020

28/11/2020 lúc 09:52

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II - năm 2020.

Đồng hành cùng dân tộc, đem hết tài năng và tâm huyết đưa nền văn học lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân*

20/11/2020 lúc 15:36

Sáng tác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, mạnh mẽ đi vào những vấn đề trung tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/12

25° - 27°

Mưa

06/12

24° - 26°

Mưa

07/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề