Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/12/2020 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thông cáo báo chí Hội nghị tổng kết công tác 2014 và triển khai các nhiệm vụ VHNT 2015

 Sáng ngày 27.01.2015, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai các nhiệm vụ VHNT năm 2015.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014

VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ VHNT NĂM 2015

CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

 

Sáng ngày 27.01.2015, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai các nhiệm vụ VHNT năm 2015.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành và tổ chức hữu quan. Các văn nghệ sĩ là thành viên UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch 10 Hội VHNT chuyên ngành TƯ, Chủ tịch 63 Hội VHNT tỉnh, thành phố cùng các đồng chí là Chánh Văn phòng, Tổng Biên tập báo, tạp chí các Hội nói trên đã về dự đông đủ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị phát biểu khai mạc.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam thay mặt thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và triển khai các nhiệm vụ VHNT năm 2015 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Đánh giá chung về các hoạt động VHNT năm 2014 trên 7 lĩnh vực lớn trong năm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, về hoạt động của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp và một số hoạt động chính của các Hội VHNT chuyên ngành TƯ và các tỉnh, thành phố, Báo cáo nhận định:

-  Về sáng tác: mặc dù còn không ít trở ngại, khó khăn về hoạt động, nhưng được sự quan tâm của Đảng, sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các Hội văn học nghệ thuật, cũng như của từng cá nhân văn nghệ sĩ; tình hình sáng tác văn học, nghệ thuật của cả nước vẫn có sự phát triển tích cực. Số lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật nhiều gấp bội. Xuất hiện một số tác phẩm có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật. Không gian suy nghĩ, cảm hứng, phương pháp sáng tạo được rộng mở. Những quan niệm, nhận thức gò bó, chật hẹp cũng được tháo gỡ. Văn nghệ sĩ tự tin, năng động, tiềm năng sáng tạo của người nghệ sĩ được giải phóng. Bức tranh văn nghệ trở nên phong phú, sống động nhiều màu sắc. Văn học nghệ thuật đang vươn lên, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa đa dạng và ngày càng cao của nhân dân.

Nhiều tác giả, tác phẩm vẫn tiếp tục khai thác các chủ đề: - Trở về với lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; - Tái hiện một cách công phu, sâu sắc, xúc động về hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc; - Một số tác phẩm đã đề cập tới cuộc sống, con người, hiện thực của đất nước trong công cuộc đổi mới hôm nay, ngoài việc phát hiện nhân tố mới nhưng đồng thời cũng cảnh báo, phê phán quyết liệt những sa sút về đạo đức, lối sống; phê phán cái xấu, cái ác... ; khẳng định các giá trị nhân văn, đạo lý truyền thống của dân tộc; - Chủ đề biển đảo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng được một số các Hội Trung ương và địa phương đặc biệt chú trọng. Thông qua các tác phẩm, khẳng định chủ quyền, tình yêu thiên nhiên, đất nước với lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam.

-  Về công tác lý luận phê bình: năm 2014 trong toàn khối có một sự đột phá. Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam được thành lập với 30 thành viên. Ngay sau khi ra mắt, Hội đồng đã phối hợp với các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố tổ chức Hội thảo “Xây dựng con người Việt Nam và trách nhiệm của văn học nghệ thuật Việt Nam hôm nay”. Đây là một hội thảo lớn, mở đầu cho việc đưa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) vào đời sống. Với nhiều tham luận có chất lượng, được dư luận trong nước chú ý, Hội Nhà văn Việt Nam có Hội thảo “Thế hệ các nhà văn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” cùng với các Hội thảo do các Hội trao đổi, tọa đàm. Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam và một số Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, một số các Hội trong khu vực đều có những cuộc hội thảo chuyên ngành, tạo nên một không khí sinh hoạt nghề nghiệp bổ ích và thiết thực.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém bất cập còn tồn tại (về tác phẩm mới có chất lượng, tạo thành sự kiện lớn trong đời sống VHNT còn hiếm; tình trạng nghiệp dư hóa vẫn chưa được khắc phục; quảng bá tác phẩm theo dòng chủ lưu chưa được rộng rãi; chế độ nhuận bút còn thấp, cơ sở vật chất cho hoạt động VHNT còn thiếu thốn; chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách đã được thể hiện trong Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, một số đề xuất, kiến nghị bị rơi vào quên lãng; việc giới thiệu tác phẩm VHNT ra nước ngoài rất hạn chế do không có đủ kinh phí hệ thống tổ chức các Hội chưa thống nhất trong toàn quốc…. )

Báo cáo đề xuất phương hướng và nhiệm vụ công tác VHNT năm 2015 tập trung vào 6 lĩnh vực:

1. Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, nghiên cứu, phê bình, phấn đấu có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao, gắn kết với thực hiện Nghị quyết TƯ 9 khóa XI, và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2015, thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững đất nước.

2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn đưa VHNT phát triển.

Thực hiện có hiệu quả sự tổng kết, trao giải thưởng đối với 2 cuộc vận động sáng tác lớn Về đề tài chiến tranh cách mạng và kháng chiến; về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn: Hội thảo, đi thực tế, thi sáng tác, mở Trại sáng tác, Lớp tập huấn (về lý luận phê bình; về công tác văn phòng, kế toán Hội)

4. Hoàn thiện, trình lên Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ sáng tác cho sáng tạo VHNT; hỗ trợ cho báo chí VHNT giai đoạn 2016 – 2020

5. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội 6 hội chuyên ngành: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Văn nghệ dân gian, Nhà văn Việt Nam và Đại hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Đại hội của một số Hội VHNT địa phương, trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, đúng quy định và hướng dẫn của các cấp Chỉ đạo

6. Triển khai các công việc xung quanh thực hiện Dự án sửa chữa, xây dựng trụ sở làm việc của Liên hiệp tại 51 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.

Sau khi nghe trình bày Dự thảo Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã phát biểu về việc triển khai công tác năm 2015 của Liên hiệp cần đảm bảo sự đồng bộ, nhịp nhàng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cao. Các đại biểu từ các Hội TƯ và địa phương sôi nổi bổ sung ý kiến nhằm hoàn chỉnh Báo cáo, tìm tòi các giải pháp thực hiện tốt chương trình công tác 6 điểm

Chủ tịch Hữu Thỉnh tổng kết Hội thảo, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015, năm kỷ niệm chẵn nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và sự hỗ trợ thiết thực của Nhà nước, yêu cầu văn nghệ sĩ và tổ chức Hội các cấp cần phát huy trí tuệ và tài năng, tâm huyết và năng động sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ của những chiến sĩ văn hóa - văn nghệ, của tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp đặc thù, góp phần xứng đáng vào thực hiện chiến lược xây dựng nền văn hóa dân tộc, nhân cách con người mới, bồi đắp nền tảng tinh thần - đạo đức tốt đẹp và lành mạnh của một xã hội phát triển bền vững, dân chủ và nhân đạo. (*)

 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 245

Mới nhất

Trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020

30/11/2020 lúc 17:17

(TCCVO) Hôm nay (30/11/2020), Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị Hồ Đại Nam tham dự.

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

28/11/2020 lúc 18:11

Mỗi trang viết của các nhà văn Việt Nam không chỉ mang nhịp đập trái tim của dân tộc mình, của thời đại mình mà còn mang hơi thở của từng thân phận con người.

Khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên và trao giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II -2020

28/11/2020 lúc 09:52

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II - năm 2020.

Đồng hành cùng dân tộc, đem hết tài năng và tâm huyết đưa nền văn học lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân*

20/11/2020 lúc 15:36

Sáng tác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, mạnh mẽ đi vào những vấn đề trung tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/12

25° - 27°

Mưa

06/12

24° - 26°

Mưa

07/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề