Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 09/12/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư

TCCV Online - Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị tiếp tục có bước chuyển biến tích cực nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào kết quả này là việc triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư.

Nhân dịp đón chào năm mới 2018, phóng viên Báo Quảng Trị phỏng vấn đồng chí NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh nội dung này.

 - Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2017?

 - Trong năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ này và đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

 Một là, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao. Hàng tháng tiến hành tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc qua phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện qua giao ban tháng, quý, 6 tháng và qua kết quả kiểm tra của Tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch UBND tỉnh với lãnh đạo các sở, ngành về nâng cao chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI), công bố công khai chỉ số CCHC và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND các cấp...

 Hai là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn, Công đoàn Viên chức... đã phối hợp xây dựng chuyên mục CCHC đăng, phát trên báo, đài, tạp chí thông tin đối ngoại tỉnh, cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các trang thông tin của các sở, ban, ngành; tổ chức cuộc thi tìm hiểu CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017... Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CCHC, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp với việc thực hiện CCHC của tỉnh và quá trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ba là, tăng cường công tác kiểm soát TTHC. Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 25 quyết định công bố 934 TTHC, trong đó ban hành mới 222 TTHC, sửa đổi bổ sung 293 TTHC, bãi bỏ 5 TTHC; thực hiện đơn giản hóa 13 TTHC, giảm được 20 - 50% thời gian giải quyết.

Thứ tư, kết hợp thực hiện CCHC gắn với hiện đại hóa nền hành chính. UBND tỉnh đã xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các phần mềm “Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo”, “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”, “Một cửa điện tử” được đầu tư đã giúp công tác chỉ đạo điều hành hiệu quả, nhanh chóng giữa UBND với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời công khai kết quả và quá trình luân chuyển hồ sơ đang giải quyết, giúp người dân, doanh nghiệp và người quản lý giám sát chặt chẽ quá trình xử lý, góp phần ngăn chặn tiêu cực.

Tuy vậy, công tác CCHC còn bộc lộ một số hạn chế, như: Nhận thức về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức còn chưa đầy đủ; hiện tượng nhũng nhiễu còn xảy ra ở một bộ phận cán bộ, công chức, làm cho chi phí không chính thức của doanh nghiệp chưa giảm nhiều; tỷ lệ số hồ sơ TTHC được xử trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp…Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2018 cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 khóa XII; đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/ TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; triệt để cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực mà doanh nghiệp, người dân còn gặp nhiều vướng mắc, phiền hà như thuế, phí, lệ phí, đất đai và bảo hiểm xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tham vấn doanh nghiệp, tạo điều kiện doanh nghiệp tham gia góp ý về những vấn đề cần tháo gỡ, các vấn đề đề nghị sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật có liên quan.

Tiếp tục bố trí ngân sách và tăng cường xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị. Triển khai các biện pháp tăng tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đưa hồ sơ của các cơ quan hành chính được xử lý trực tuyến ở mức độ 3 đạt 30% đến 40%, mức độ 4 đạt tỷ lệ 20% trở lên.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, đẩy mạnh việc kiểm tra đột xuất của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhằm chấm dứt các tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Trong năm 2017, công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị có nhiều đột phá, đồng chí có thể chia sẻ thêm về kết quả đạt được cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018?

- Năm 2017, địa phương đã tích cực và quyết liệt triển khai công tác xúc tiến đầu tư trên nhiều phương diện, với nhiều giải pháp có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đã có 48 dự án đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 4.789 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn như: Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, Nhà máy Thủy điện La Tó, Nhà máy Thủy điện Hướng Phùng, đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy sửa chữa đóng tàu Cửa Việt... Tỉnh đã chủ động tham gia xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia… và tham gia triển lãm, xúc tiến đầu tư nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó đã tích cực tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư trong nước như Hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị giao lưu kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đà Nẵng; Tọa đàm kinh tế Nhật Bản tại Hà Nội.

Tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ với Tập đoàn Sembcorp (Singapore) - Becamex IDC (Việt Nam) về việc hợp tác nghiên cứu, đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại tỉnh Quảng Trị; Tập đoàn Gazprom (Nga) về dự án điện khí Tập đoàn Sumitomo và Hokkaido (Nhật Bản) về nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 17/10/2017, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Trị bên lề Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và một số quốc gia khác. Ngay sau sự kiện trên, đã có nhiều nhà đầu tư Singapore và quốc tế đến tìm hiểu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Quảng Trị trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồ gỗ gia dụng, logistics, xây dựng trang trại chế biến thực phẩm... Tỉnh cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và đốc thúc Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) và Công ty cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 và xây dựng Cảng Mỹ Thủy tại Khu kinh tế Đông Nam...

Đây là nhưng kết quả tích cực nhưng hoạt động thu hút đầu tư chưa được như kỳ vọng và tỉnh xác định đây là nhiệm vụ cần hết sức kiên trì, quyết liệt và cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn. Do vậy, năm 2018 sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào các dự án trọng điểm, mang tính đột phá của tỉnh và đã có nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu như nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng mới và năng lượng tái tạo; xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế; dịch vụ y tế - giáo dục, chế biến nông lâm sản. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức, vận động, quảng bá phù hợp với từng đối tượng và lĩnh vực cần thu hút đầu tư để đạt hiệu quả cao hơn. Mặt khác cần tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thúc đẩy dự án của liên doanh VSIP - Amata - Sumitomo về khu công nghiệp quốc tế tại Quảng Trị.

- Thưa đồng chí! Khu kinh tế Đông Nam được xem là “thỏi nam châm” thu hút các dự án kinh tế động lực, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị, vậy tỉnh đã thực hiện những công việc trọng tâm gì để mục tiêu này sớm trở thành hiện thực?

- Khu kinh tế Đông Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập tại Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 với phạm vi 17 xã, thị trấn thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh. Với mục tiêu, định hướng phát triển là khai thác và phát huy triệt để những lợi thế hiện có để tập trung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành một trong những trung tâm phát triển tổng hợp với vùng lõi là khu phức hợp gồm các trung tâm nhiệt điện, công nghiệp khí, cảng biển, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao... cùng với các ngành công nghiệp bổ trợ khác.

Để thực hiện mục tiêu và định hướng này, thời gian qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ như lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng làm cơ sở pháp lý xây dựng hạ tầng và thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh; xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và đề xuất Thủ tướng đưa Khu kinh tế Đông Nam vào nhóm các Khu kinh tế ven biển Việt Nam để được ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường trung tâm trục dọc khu kinh tế dài 23,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng; khu tái định cư xã Hải Khê phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 với tính chất xây dựng đạt chuẩn tương đương đô thị loại V, quy mô 50 ha, tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng; khu tái định cư xã Hải An phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cảng biển Mỹ Thủy với quy mô 15 ha, tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng.

Song song với việc tạo dựng cơ chế chính sách và đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam đã được chỉ đạo, triển khai hết sức khẩn trương. Đến nay có nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư như: Tập đoàn Sembcorp - Becamex IDC với dự án xây dựng Khu Công nghiệp VSIP 8; Tập đoàn Gazprom với dự án dẫn khí từ mỏ Báo Vàng vào bờ và xây dựng Nhà máy điện khí Liên doanh Công ty TNHH Điện lực miền Tây Hàn Quốc, Công ty Rech&Wisse và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ xây dựng Việt Nam với dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 2; Liên danh VSIP - Amata - Sumitomo, Công ty Daewon nghiên cứu, phát triển dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị…

Mặt khác, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực giải quyết các khó khăn vướng mắc để hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh các bước chuẩn bị triển khai các dự án động lực tại đây như dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1, tổng mức đầu tư 2,52 tỷ USD, phấn đấu khởi công vào năm 2019; dự án xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy tổng mức đầu tư 663 triệu USD hiện nay đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư về nguyên tắc và Bộ Giao thông - Vận tải thống nhất đưa vào quy hoạch; dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô 618 ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng…Thời gian tới, khi các dự án này cùng với các dự án hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với các khu vực được triển khai đồng bộ sẽ tạo cơ hội, sức hút mới để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh ở Khu kinh tế Đông Nam, qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị và khu vực.

Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu là, để xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam theo đúng mục tiêu của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chúng ta cần phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, lâu dài đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Do vậy đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

 - Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 Huy Nam (Thực hiện)

(Nguồn - Báo Quảng Trị)

Huy Nam
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 280 tháng 01/2018

Mới nhất

Chập chờn lau trắng trong tay...

01/12/2022 lúc 17:10

Tôi nhớ sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi từ Đà Nẵng về lại cố hương Quảng Trị. Cả nhà gói ghém đồ đạc cộng thêm mươi tấm tôn, ván ép dồn lại trên một chiếc xe tải vượt đèo Hải Vân. Tôi còn nhỏ, lúc xe lên đèo nhìn thấy một rừng lau phất phơ ven đường liền buột miệng kêu sao người ta trồng nhiều mía chi vậy. Mạ tôi lúc ấy bồng đứa em ẵm ngửa cũng phải bật cười: Cha mi, đó là cây léc. Và đêm đầu tiên ở quê nhà sau những tháng năm loạn lạc, gia đình tôi ôm nhau ngủ trong chiếc lều dựng tạm, giữa một rừng léc.

"Vĩnh Linh đã thay đổi cuộc đời tôi"

30/11/2022 lúc 15:41

TCCV Online - Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng tại buổi chiếu phim "Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh Nhân dân" và giao lưu với nhân chứng của đoàn làm phim, nhân vật của phim.

Lần đầu tiên ra mắt Tour du lịch văn học về Nhà thơ Chế Lan Viên

27/11/2022 lúc 22:27

(TCCVO) Chiều ngày 27/11/2022, tại nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên (xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chính thức ra mắt tour du lịch văn học “Tìm hiểu nhà thơ Chế Lan Viên - từ quê hương đã hoá tâm hồn” với sự tham gia của gần 50 học sinh trên toàn tỉnh.

Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết quan trọng

19/11/2022 lúc 15:18

(TCCVO) - Chiều ngày 18/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10 năm 2022.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

10/12

25° - 27°

Mưa

11/12

24° - 26°

Mưa

12/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground