Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/07/2022 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tiếp tục phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng tác phẩm báo chí

Hôm nay 26/9/2020, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại đại hội. Báo Quảng Trị Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. 

Kính thưa đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam!

         

Kính thưa quý vị đại biểu!

         

Kính thưa Đại hội !

 

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Quảng Trị ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của những người làm báo tỉnh nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh lời chào thân ái, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Kính thưa Đại hội!

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định “Báo chí là một mặt trận, là binh chủng đặc biệt của cách mạng Việt Nam để tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng”. Trong suốt chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí đã và đang đồng hành cùng lịch sử dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

 

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm đoàn kết, thật sự là mái nhà chung của những người làm báo trong tỉnh, có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức, động viên, cổ vũ các nhà báo, hội viên thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy các hoạt động báo chí của tỉnh ngày càng phát triển, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Song hành với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đạt  những kết quả tích cực. Chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên, đội ngũ những người làm báo luôn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh và đất nước; đồng thời, phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, các mặt trái của xã hội. Nhiều cuộc thi nghiệp vụ báo chí do Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội phối hợp tổ chức đã thu hút được đông đảo những cây bút chuyên và không chuyên tham gia.

 

Đây thực sự là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thiết thực, hữu ích, tạo nên phong trào thi đua lành mạnh trong toàn thể hội viên, phóng viên để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng. Liên tiếp trong nhiều năm, Hội Nhà báo Quảng Trị đều có hội viên đạt Giải Báo chí quốc gia và giải chuyên ngành.

 

Tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tính đến nay, Hội có 5 chi hội; 4 câu lạc bộ trực thuộc; 144 hội viên, tăng 8 lần so với ngày đầu thành lập. Hoạt động của Hội luôn hướng về cơ sở, chăm lo đến lợi ích của từng hội viên, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, động viên hội viên thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

 

Những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh trong những năm qua. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Hội Nhà báo và những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Kính thưa Đại hội!

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhìn nhận một cách khách quan, Hội chúng ta vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: Một số chi hội chưa thật sự chủ động trong hoạt động, một số hội viên chưa tích cực, nhiệt tình với công tác Hội; còn ít tác phẩm báo chí có tính phát hiện, hiến kế, định hướng dư luận xã hội, có giá trị nhân văn cao….

 

Tôi đề nghị Đại hội tập trung phân tích, thảo luận kỹ những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua để rút kinh nghiệm, có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Kính thưa Đại hội!

 

Trên cơ sở nhất trí cao Báo cáo chính trị của BCH Hội trình bày tại Đại hội, định hướng của Hội Nhà báo Việt Nam, để hoạt động Hội Nhà báo tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tại Đại hội này, tôi muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới:

 

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cần phải phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, báo chí có vai trò rất quan trọng, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước.

 

Hiện nay, toàn tỉnh đã tiến hành xong Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh cần nắm vững yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội, có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu đậm sự kiện chính trị quan trọng này.

 

Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh cần góp phần xây dựng và lan tỏa quyết tâm và khát vọng đưa Quảng Trị vươn lên “Trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”. Hội cần tập trung cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là kênh thông tin quan trọng để phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng.

 

Thứ hai, Hội Nhà báo tỉnh cần chú trng cng c, xây dng h thng t chc Hi thng nht, cht ch theo Điu l Hi. Phát huy dân ch, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. Trước hết, Đại hội cần nêu cao tinh thần đoàn kết – bản lĩnh – tâm huyết – sáng tạo để thực hiện thật tốt công tác nhân sự tại Đại hội lần thứ VII, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác Hội.

 

Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Hội với các cơ quan báo chí của tỉnh, giữa tổ chức Hội với hội viên, gia t chc Hi vi các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tnh nhm tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin để thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình của tỉnh, nhất là các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, bức xúc, trên tinh thần xây dựng và cầu thị, hướng tới mục tiêu chung xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Thứ ba, để có một nền báo chí mạnh, nhất thiết phải xây dựng được một đội ngũ những người làm báo mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong của người làm báo cách mạng, vừa có tâm và có tầm, để nâng cao chất lượng tác phm.

 

Muốn vậy, Hội cần quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và bùng nổ thông tin như hiện nay, người làm báo luôn phải "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc", phải có nhãn quan chính trị nhạy bén để lựa chọn, xử lý, định hướng thông tin, tránh việc đưa thông tin một chiều, hoặc chỉ thông tin trái chiều... gây tác đ̂ng tiêu cực, hậu quả xấu tới xã hội.

 

Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, nhất là quy định những việc, những điều người làm báo Việt Nam khi tham gia mạng xã hội; sử dụng tài khoản mạng xã hội của cá nhân mình để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp, định hướng thông tin có ích cho xã hội và quê hương, đất nước.

  

Thứ tư, với tư cách là người truyền tin, định hướng, dẫn dắt dư luận hướng đến những giá trị tiến bộ, văn minh, Hội phải định hướng cho các chi hội và hội viên nhà báo chú trọng việc nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh trên các phương tiện thông tin, coi trọng tính chân thật, tính chiến đấu, tính nhân văn, tính thời sự và định hướng dư luận của mỗi tác phẩm báo chí. Các tác phẩm báo chí phải thực sự là tiếng nói của Đảng, chính quyền, tiếng lòng của Nhân dân Quảng Trị, trăn trở với cuộc sống, phản ảnh hơi thở cuộc sống một cách sắc bén, có sức thuyết phục cao, trong đó, coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời, có những bài viết phản biện, đấu tranh chống lại các thông tin xấu, độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội.

 

Kính thưa Đại hội!

 

Nhân Đại hội này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chân thành cảm ơn về những đóng góp quan trọng của Hội Nhà báo, của các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo tỉnh nhà. Đồng thời, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh và đội ngũ phóng viên báo chí hoạt động thuận lợi và có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Với những kết quả đạt được rất đáng trân trọng trong nhiệm kỳ vừa qua, Tôi rất tin tưởng rằng, Hội Nhà báo và những người làm báo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

 

Một lần nữa kính chúc Đại hội thành công, chúc quý vị đại biểu và các hội viên về dự Đại hội lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

*Đầu đề do Tòa soạn đặt

Nguồn: Báo Quảng Trị

http://baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/151863

PV
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 312 tháng 09/2020

Mới nhất

Chị Tư Rọ - Còn sống còn thương nhau rứa đó

23 Giờ trước

Đêm ở trung tâm thị trấn, chúng tôi ngồi cùng nhau trong cái rét Nàng Bân, khơi lại chuyện ngày xưa của những cô gái đội bom giữ làng. Đó là những bông hoa nở giữa mưa bom bão đạn ở miền đất thép Vĩnh Linh mà bà hay nhắc: “ả Thâm, ả Hải, ả Đôi, ả Xâm, ả Dung…”.

Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nông thôn mới tại xã Triệu Lăng

23 Giờ trước

Đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng thể hiện tinh thần trung với nước, hiếu với dân, không sợ khó khăn gian khổ trong đấu tranh và lao động; khiêm tốn, không kiêu căng, tự phụ, giữ vững phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Nghề đóng cối xay lúa làng Đại Hào

02/07/2022 lúc 16:31

Làng Đại Hào thuộc xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong. Đây là làng quê có bề dày về truyền thống lịch sử và văn hóa, được hình thành từ rất sớm trên vùng đất Triệu Phong. Từ khi thành lập cho đến nay, làng Đại Hào vẫn tồn tại các thiết chế văn hóa như: đình, chùa, các miếu thần hoàng, miếu cao sơn, cao các, miếu bà thủy, bà hỏa, đền âm hồn, đền văn thánh, võ thánh, nhà thờ các dòng họ...

Thị thơm thị rụng sân chùa

02/07/2022 lúc 11:34

 Tiết xuân, cây thị bên vườn chùa nở lộc

Của chùa không dễ lấy đi

02/07/2022 lúc 11:05

 Nằm bên một nhánh sông Vĩnh Định,

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh
Ohh! Module topbai1 cấu trúc không đúng

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/07

25° - 27°

Mưa

05/07

24° - 26°

Mưa

06/07

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground