Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

"Trí sáng, lòng trong, bút sắc" Văn nghệ sĩ Quảng Trị hãy luôn xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật và toàn thể văn nghệ sĩ trong tỉnh, được Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do sáng tác, phát huy tính độc lập, khuyến khích mọi sự sáng tạo ...

LTS: Trong hai ngày 21 - 22/5/2014 tại khách sạn Đông Trường Sơn, Hội VHNT tỉnh đã tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đến dự Đại hội, Đồng chí Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị có bài phát biểu chỉ đạo sâu sắc. Tòa soạn Tạp chí Cửa Việt xin được đăng tải nguyên văn. Đầu đề do Tòa soạn đặt.

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa Đồng chí Bùi Công Minh, Ủy viên Đoàn Chủ Tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể hội viên Hội VHNT Tỉnh.

Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi gửi đến các quý vị đại biểu, anh chị em văn nghệ sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ!

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật và toàn thể văn nghệ sĩ trong tỉnh, được Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do sáng tác, phát huy tính độc lập, khuyến khích mọi sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hoạt động. Tại đại hội này, chúng ta vui mừng nhận thấy rằng Hội Văn học nghệ thuật đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có bước phát triển; đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đến nay đã có gần 200 hội viên; đã có hội viên VHNT được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc... Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp văn nghệ sĩ; ngoài việc duy trì tốt các hoạt động nghề nghiệp, tổ chức các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, hội thảo, toạ đàm nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm và các hoạt động chuyên môn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đáp ứng công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, nhất là cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở tỉnh ta. Trên chặng đường sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, khắc hoạ sinh động đời sống kinh tế, xã hội cùng truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc về vùng đất và con người Quảng Trị trong quá trình phát triển và hội nhập. Với những đóng góp trên, Hội Văn học nghệ thuật và giới văn nghệ sĩ của tỉnh đã góp phần quan trọng, làm cho hình ảnh về con người, vùng đất Quảng Trị tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, cần cù, sáng tạo trong xây dựng quê hương, đất nước đến với đông đảo công chúng, bạn đọc trong cả nước. Thông qua cái đẹp của các hình tượng nghệ thuật hướng công chúng vươn tới giá trị chân - thiện - mỹ, với tính nhân văn sâu sắc, cao cả. Văn học nghệ thuật tỉnh nhà thực sự là một trong những động lực to lớn, trực tiếp xây dựng nên nền tảng tinh thần của xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Hội Văn học nghệ thuật, của toàn thể văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tích nổi bật của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và hội viên, Đại hội chúng ta cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Đó là trong lĩnh vực sáng tác vẫn còn ít những tác phẩm phản ánh sâu sắc bước chuyển mạnh mẽ của đời sống xã hội, vẫn còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, đạo đức và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc, đúng tầm vóc về thành tựu của tỉnh nhà vẫn chưa thật sự có nhiều sáng tác nổi bật về đề tài công nhân, công nghiệp, về xây dựng nông thôn mới, còn ít tác phẩm về đề tài chủ quyền biển, đảo; chưa có nhiều tác phẩm văn học, sân khấu, nhiếp ảnh phê phán, uốn nắn những thói hư tật xấu, tiêu cực, như tham nhũng, lãng phí, những tập tục lạc hậu để góp phần xây dựng những chuẩn mực mới, lối sống, nếp sống văn hóa cộng đồng. Chưa tạo nhiều điều kiện, cơ chế, sự hấp dẫn trong thu hút hội viên, nhiều chuyên ngành lực lượng sáng tác còn mỏng, xã hội hoá để huy động nguồn lực phục vụ sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật còn hạn chế …

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định; tại Đại hội này tôi xin nhấn mạnh nhữngnhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động số 05-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Trên cơ sở đó, Hội xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, có giải pháp, bước đi cụ thể, đáp ứng với yêu cầu của văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Đồng thời, qua đó, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, bản lĩnh và năng lực sáng tạo, đạo đức và nghề nghiệp cho các văn nghệ sĩ. Tích cực đi sâu vào thực tế cuộc sống, gần gũi với đời sống của lao động, cảm nhận được nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn giữ vững lý tưởng, niềm tin trước mọi biến động của xã hội. Sáng tạo nghệ thuật luôn phục vụ nhân dân, tham gia tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tích cực tuyên truyền quảng bá các thành tựu của tỉnh trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội khác; xây dựng được hình tượng nghệ thuật sinh động, mang dấu ấn thời đại.

Như chúng ta đã biết, những năm gần đây, trong đời sống văn học nghệ thuật nước ta đã xuất hiện những biểu hiện cực đoan, chỉ tập trung tô đậm mặt tiêu cực của cuộc sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử. Một số văn nghệ sỹ bị các thế lực thù địch lôi kéo đã sáng tác và truyền bá các tác phẩm độc hại, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, đất nước, “báng bổ quá khứ, sàm sỡ với tiền nhân”. Công chúng yêu văn học nghệ thuật băn khoăn, bức xúc, thậm chí là bất bình khi hình tượng một số vị anh hùng trong lịch sử được cả dân tộc tôn vinh bị xuyên tạc, bôi nhọ. Đặc biệt, trong bối cảnh vấn đề chủ quyền an ninh quốc gia đang trở thành vấn đề thách thức bản lĩnh dân tộc, hơn lúc nào hết, văn học nghệ thuật phải đảm nhận tốt hơn trách nhiệm sáng tạo ra những tác phẩm có khả năng đánh thức lịch sử, có sức hấp dẫn, lay động lòng người để giáo dục truyền thống, góp phần quảng bá kiến thức lịch sử bằng nghệ thuật. Còn gì hơn khi bên cạnh những kiến thức giáo khoa lịch sử có thêm các tác phẩm văn học nghệ thuật làm sống lại thời đại lịch sử, sống lại nhân vật và sự kiện, sống lại những bài học nhân sinh, mà nếu không được đánh thức sẽ rất dễ có nguy cơ bị quên lãng. Để làm được điều này bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, rất cần có sự nỗ lực cao độ đầy trách nhiệm của mỗi một văn nghệ sỹ chúng ta.

Trải qua hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, Quảng Trị là một bảo tàng phong phú, nơi diễn ra đầy ắp sự kiện cùng bao số phận làm xúc động lòng người. Trong tiến trình xây dựng và đổi mới vẫn luôn là mạch nguồn cảm xúc phong phú cho anh chị em văn nghệ sỹ chúng ta tìm tòi, trải nghiệm để sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng cao, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. 

Hai là, Hội Văn học nghệ thuật cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tỉnh chăm lo sự phát triển văn học nghệ thuật lên tầm cao mới; kiên quyết đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật theo đúng chủ trương của Đảng ta. Đồng thời, đề cao trách nhiệm, ý thức tự nguyện của văn nghệ sĩ trong đấu tranh với quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn học nghệ thuật của thế giới, hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần phong phú của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ba là, Hội cần làm tốt hơn việc tổ chức và vận động hội viên đẩy mạnh cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về đề tài công nhân, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng làm tốt cả ba khâu: sáng tác - công bố tác phẩm - phát hành; mở rộng hơn nữa các hình thức công bố tác phẩm, đưa tác phẩm đến với công chúng, nhất là trong trường học, các cơ quan, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng Tạp chí Cửa Việt để phục vụ tốt hơn, sâu rộng hơn tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần chủ động và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tri thức văn nghệ, thị hiếu thẩm mỹ cho mọi đối tượng, nhất là đối tượng thanh thiếu niên; làm tốt công tác định hướng công chúng trong thưởng thức các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, chú trọng tập hợp hội viên tham gia sáng tác ở các chuyên ngành, câu lạc bộ của các địa phương, các mầm non nghệ thuật ở các đơn vị, cơ sở đào tạo, nhằm động viên được nhiều người, nhiều thế hệ tham gia. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ trẻ (như chúng ta đã biết, gần đây người trẻ theo nghiệp văn học nghệ thuật ngày càng ít, nếu không quan tâm đào tạo sẽ hẫng hụt, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của văn học nghệ thuật tỉnh nhà trong tương lai); thường xuyên bồi dưỡng lý luận, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ trực tiếp sáng tác; khuyến khích, động viên đội ngũ sáng tác bám sát thực tiễn đời sống xã hội để có những tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh được hơi thở của cuộc sống trong quá trình phát triển.

Năm là, tăng cường gắn kết hoạt động của Hội với cộng đồng. Hội cần tích cực hơn nửa mở rộng hơn nữa mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh để tranh thủ, sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội. Đồng thời, Hội cũng cần quan tâm tạo nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi cho hội viên được chứng kiến, tiếp xúc, tích lũy tri thức, kinh nghiệm, vốn sống từ thực tiễn, được trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các trại sáng tác, các hoạt động giao lưu với bạn đọc, khán thính giả. Xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân ngày càng cao, nếp suy nghĩ, tâm lý, thị hiếu của công chúng đã và đang tạo nên những chuẩn mực mới trong thị hiếu thẩm mỹ trong tiếp nhận văn hóa, đây cũng là thử thách mới đang đặt ra đối với văn nghệ sĩ hiện nay trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

Nhân dịp Đại hội lần thứ V của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm hơn nữa đến sự phát triển văn học nghệ thuật tỉnh nhà, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa để Hội Văn học nghệ thuật hoạt động, văn nghệ sĩ tỉnh nhà tìm tòi sáng tạo, cống hiến tài năng của mình để có nhiều hơn những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ công chúng tốt hơn.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ!

Trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, cuộc sống anh chị em văn nghệ còn thiếu thốn nhưng với thiên chức của mình, với niềm say mê nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sỹ của tỉnh hãy vượt lên hoàn cảnh, giữ gìn cái tâm trong sáng. “Quý nhân nghĩa, trọng hiền tài” là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Rất mong anh chị em văn nghệ sỹ Quảng Trị hãy chăm chút và phát triển tài năng, không ngừng nâng cao bản lĩnh cách mạng ra sức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giữ cho “Trí sáng, lòng trong, bút sắc”, xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị lần thứ V thành công với việc xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và một Ban Chấp hành hội đủ phẩm chất và năng lực được Đại hội bầu sẽ triển khai có kết quả Nghị quyết của Đại hội, được sự nhất trí cao và niềm hứng khởi trong đội ngũ văn nghệ sỹ để ngày càng gặt hái thêm nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đưa văn học nghệ thuật tỉnh nhà có nước phát triển mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. 

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu cùng toàn thể hội viện Hội VHNT tỉnh Quảng Trị mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T.V.L


 

Mới nhất

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

05/11/2020 lúc 21:56

Phần thứ nhấtTỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

05/11/2020 lúc 21:46

Phần thứ nhấtTÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020Bước vào thực hiện nhiệm

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

05/11/2020 lúc 17:50

Phần thứ nhấtKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020Bước vào thực hiện Chiến lược phát

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

31/10/2020 lúc 15:15

(QTO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

25/11

25° - 27°

Mưa

26/11

24° - 26°

Mưa

27/11

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề