Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/08/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mẹ tôi  

Thơ Lê Nguyên Hồng

 

Thuở còn ở chái nhà gianh

Mẹ tôi trẻ lắm, tóc xanh suối dài

Chợ hôm lại tiếp chợ mai

Bó chè, gánh củi, mớ khoai dặm trường

Tính sao hết mọi nẻo đường

Đồng sâu, ruộng cạn, đồi nương tối ngày

Cho con có bát cơm đầy

Con đi qua tuổi thơ ngây mẹ mừng

Một đời tắm nắng lội sương

Miếng ngon mẹ nhịn, để nhường chồng con

Khi vừa biết dại biết khôn

Bóng chiều đã xế đầu non.

Mẹ già!

Dáng còng thui thủi vào ra

Lo con sẩy bước đường xa mỏi mòn

Tay cầm chữ hiếu Vuông - Tròn

Lòng con xa xót. Sóng cồn bão giông!

Đủ đầy mẹ chẳng hề mong

Nhà cao cửa rộng, mẹ không đoái hoài

Ước chi trái đất đừng xoay

Để con thấy mẹ tháng ngày thuở xưa

Đắng cay, chìm nổi gánh thừa

Thấm qua đời mẹ như vừa hôm qua

Cõi trần một kiếp mưa sa

Mẹ về với chốn bao la đất trời

 

Bàng hoàng… mẹ đã xa rồi

Khói hương bảng lảng, mây trôi cuối nguồn

Nén lòng, kìm nước mắt tuôn

Cao xanh sao nỡ! Dạ buồn nát tan!

Mẹ đành rời chốn nhân gian

Dập đầu gọi mẹ!

Trắng tràn tóc con…

L.N.H

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 318

Mới nhất

Cội nguồn cảm hứng

02/08/2021 lúc 08:48

Thơ Võ Duy Viện

Nghe chuyện Trạng Vĩnh Hoàng

17 Giờ trước

Thơ Ngô Minh

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng - Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

28/07/2021 lúc 08:15

Thấm nhuần sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều có chủ trương quan tâm đến công tác ưu đãi người có công với cách mạng, chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng xác định: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp và chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và của xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, giải quyết căn bản chính sách đối với người có công, nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa’’. Có thể nhìn nhận công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng từ thực tiễn và bài học kinh nghiệm ở Quảng Trị.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

21/07/2021 lúc 22:12

Sáng 21/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Long mạch

20/07/2021 lúc 10:31

Làng tôi khi xưa thuộc đất Chăm Pa. Năm 1306, cuộc đất ấy thuộc về Đại Việt từ chuyến ra đi đổi lấy đất đai xứ sở của nàng Huyền Trân công chúa.

Triết lý nhân sinh trong văn hóa dân gian Việt - Lào

20/07/2021 lúc 10:22

Việt Nam và Lào đều là những quốc gia đa dân tộc có lịch sử phát triển lâu đời trên bán đảo Đông Dương.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/08

25° - 27°

Mưa

06/08

24° - 26°

Mưa

07/08

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground