Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/08/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn và y tế cho cuộc bầu cử

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Đức Hải tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Bầu cử tỉnh Quảng Trị về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu cử) vào chiều nay 4/5/2021. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Bầu cử tỉnh Võ Văn Hưng; các thành viên BCĐ Bầu cử tỉnh tham dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Quảng Trị chủ động để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong bầu cử - Ảnh: T.T​

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Quảng Trị chủ động để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong bầu cử - Ảnh: T.T​

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang cho biết: Đến ngày 19/1/2021, 10/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai công tác bầu cử đảm bảo đúng thờigian quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo bầu cử tại 14/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo 16 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu. UBBC cấp huyện công bố danh sách chính thức 483 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện ở 74 đơn vị bầu cử để bầu 292 đại biểu. UBBC cấp xã công bố danh sách chính thức 4.836 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở 834 đơn vị bầu cử để bầu 2.883 đại biểu. UBBC tỉnh công bố danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu.

Cơ cấu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phân bổ tương đối đều, cơ bản bảo đảm tỉ lệ trẻ, nữ, ngoài Đảng. Đến nay, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được UBND các cấp in ấn và tiến hành cấp phát cho các tổ chức bầu cử để kịp thời niêm yết ở các khu vực bỏ phiếu, các nơi công cộng, trụ sở UBND các cấp theo đúng thời gian quy định. Lịch tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử sẽ được thực hiện trong thời gian từ ngày 5 - 18/5/2021 với 71 điểm, trong đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội 15 điểm, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh 56 điểm. Tại cấp huyện và cấp xã, các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đang tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử và đảm bảo kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đồng thời, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được quan tâm, đảm bảo giải quyết kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được chú trọng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình phòng, chống COVID-19, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn. Việc bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Công tác chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu, con dấu phục vụ bầu cử được thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho biết tỉnh sẽ đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử để Nhân dân thông suốt về ý nghĩa, mục đích nhằm tham gia bầu cử đông đủ, đúng thời gian. Tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử từ ngày 5/5/2021 và hoàn thành vào ngày 18/5/2021. Tăng cường công tác trực giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đúng theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quán triệt đầy đủ các tài liệu, văn bản quy định về công tác bầu cử. Chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các hành động chống phá trên mạng xã hội, chủ động nắm tình hình, ngăn chặn âm mưu phá hoại có tổ chức. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm, nhất là ở tuyến biên giới, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Hướng Hóa, Đakrông. Chỉ đạo rà soát phương án bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn và y tế cho cuộc bầu cử, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong bầu cử. Tổ chức, hướng dẫn và tạo thuận lợi cho người đi làm ăn xa, ngư dân, những người lần đầu tham gia bầu cử được tham gia ngày hội toàn dân.

Thanh Trúc
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/157326/title/Bao-dam-tuyet-doi-ve-an-ninh-an-toan-va-y-te-cho-cuoc-bau-cu

Mới nhất

Nghe chuyện Trạng Vĩnh Hoàng

18 Giờ trước

Thơ Ngô Minh

Cội nguồn cảm hứng

02/08/2021 lúc 08:48

Thơ Võ Duy Viện

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng - Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

28/07/2021 lúc 08:15

Thấm nhuần sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều có chủ trương quan tâm đến công tác ưu đãi người có công với cách mạng, chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng xác định: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp và chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và của xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, giải quyết căn bản chính sách đối với người có công, nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa’’. Có thể nhìn nhận công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng từ thực tiễn và bài học kinh nghiệm ở Quảng Trị.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

21/07/2021 lúc 22:12

Sáng 21/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, lãnh đạo liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/08

25° - 27°

Mưa

06/08

24° - 26°

Mưa

07/08

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground