Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Giao ban báo chí tháng 11,12 và Tổng kết công tác báo chí 2017

Ngày 11/1/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11, 12 và tổng kết công tác báo chí năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Ngày 11/1/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11, 12 và tổng kết công tác báo chí năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ, trong 2 tháng 11 và 12 và cả năm 2017, bám sát định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã thực hiện tốt các yêu cầu nội dung và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Tạp chí Cửa Việt và các cơ quan báo chí trung ương, báo ngành phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, các buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy; tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư, các hội nghị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các hoạt động đối ngoại của Thường trực Tỉnh ủy ở trong và ngoài nước.
 Các cơ quan báo chí chú trọng tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; về diễn đàn “Vai trò chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Kế hoạch số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; về công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển đảng viên ở vùng tôn giáo, vùng còn trắng đảng viên.
  Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền và tham gia tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) đã tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, tạo ra động lực khí thế mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.  
Các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm, liên tục, toàn diện và đa dạng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, trong đó thông tin về những chủ trương, nhiệm vụ trong khai thác tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phát triển các khu, cụm công nghiệp, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; phản ánh những cách làm mới đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng đã kịp thời phát hiện, phản ánh nhiều vụ việc, vấn đề mà dư luận quan tâm giúp các cấp chính quyền xem xét, giải quyết như về hỗ trợ đền bù sự cố môi trường biển, về một số dự án tác động đến môi trường, về các vụ việc tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng.
Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XVI; kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII ở các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị. Các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo những kết quả đạt được cũng như những vấn đề đang đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về báo chí trong thời gian qua và đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý báo chí và xuất bản thời gian tới…
 Tại hội nghị, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đề nghị cơ quan quản lý báo chí cần biểu dương kịp thời những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, đồng thời có biện pháp xử lý những cá nhân lợi dụng báo chí để tuyên truyền sai chủ trương, chính sách của Đảng, vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng thực hiện tốt hơn công tác phát ngôn thông tin với báo chí để công tác tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác trước những vấn đề mà xã hội quan tâm…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy thông tin khai quát những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng trong thời gian qua, nhất là trong năm 2017.
 Năm 2017, lần đầu trong nhiều năm tỉnh ta hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Để đạt được kết quả đó, ngoài sự quan tâm  đầu tư của Trung ương, sự nỗ lực trong lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng hành của doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân còn có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền cổ vũ, động viên các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời những vụ việc, các vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội giúp cho các cơ quan, địa phương xem xét giải quyết những vụ việc thấu tình đạt lý.
Trước yêu cầu phát triển trong tình hình mới, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay của các địa phương để nhân rộng trong toàn tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
 Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời những vấn đề tiêu cực một cách công tâm, khách quan, chính xác, nhiều chiều những vụ việc mà báo chí phát hiện, hoặc phân tích, bình luận sâu sắc những vấn đề, vụ việc mà cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, điều tra cung cấp, qua đó cảnh báo, răn đe phòng ngừa, ngăn chặn những vấn đề tiêu cực trong xã hội. Các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền kịp thời các thông tin trên địa bàn tỉnh, đồng thời chú trọng đưa những tin, bài mang tính phản biện xã hội cao, góp phần xây dựng chủ trương, chính sách khả thi, hiệu quả để triển khai vào cuộc sống.
Trong năm 2018, báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, trong đó có sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 27/1 (1973-2018); tuyên truyền chủ đề năm doanh nghiệp mà tỉnh đã xác định, trong đó tỉnh sẽ tiếp tục ban hành cơ chế chính sách đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển; tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến góp ý và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho những người làm báo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền.
Nhân dịp năm mới 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và mong muốn những người làm báo có nhiều đóng góp quan trọng hơn trong công tác tuyên truyền, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 281 tháng 02/2018

Mới nhất

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

27/01/2021 lúc 00:00

(ĐHXIII) - Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 lúc 17:20

(ĐHXIII) - Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

01/01/1970 lúc 00:00

Sáng nay (25/1), sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/01

25° - 27°

Mưa

30/01

24° - 26°

Mưa

31/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground