Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 01/02/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

(TCCVO) Chiều ngày 29/12/2022, đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí để đánh giá kết quả việc phối hợp tham mưu, chỉ đạo, quản lý báo chí và đánh giá hoạt động các cơ quan báo chí địa phương năm 2022. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ quan báo chí...

Trong năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội VHNT tỉnh - 3 cơ quan chủ quản báo chí đã có sự quan tâm, chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương (bao gồm Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh và tạp chí Cửa Việt) từ thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung đến việc trang bị cơ sở vật chất. Những khó khăn, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến việc hoạt động của các cơ quan báo chí đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh kịp thời quan tâm và phản ánh, kiến nghị cấp trên để quan tâm giải quyết kịp thời.

Trong năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh đã phản ánh đậm nét các sự kiện chính trị và các ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh và phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại của tỉnh; thường xuyên có các tuyến tin, bài phát hiện cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng…Thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng sinh động, hấp dẫn…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin đồng bộ, kịp thời; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những tồn tại, hạn trong lĩnh vực báo chí... Từ đó, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đề nghị trong năm 2023, các cơ quan báo chí cần chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cơ quan chủ quản báo chí những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời, tháo gỡ. Về phía Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội VHNT tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để 3 cơ quan báo chí địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan báo chí cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên… để đáp ứng các yêu cầu tuyên truyền trong bối cảnh mới./.

MINH TRÍ

Mới nhất

Tạo diện mạo mới từ nông thôn mới

20/01/2023 lúc 21:28

LTS: Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn gặp phải những vướng mắc, khó khăn gì? Những giải pháp nào được xem là trọng tâm và mang tính đột phá để việc thực hiện Chương trình có hiệu quả?...

Vần tháng giêng

20/01/2023 lúc 16:23

Thơ

Xuân miên man

20/01/2023 lúc 16:20

thơ

Không tưởng tượng ra

20/01/2023 lúc 16:17

thơ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

02/02

25° - 27°

Mưa

03/02

24° - 26°

Mưa

04/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An