Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/10/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc Quảng Trị chủ đề “Quảng Trị - niềm tin và khát vọng” năm 2023

Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng ” năm 2023, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - Các nhạc sĩ chuyên, không chuyên trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác ca khúc và am hiểu mảnh đất, con người Quảng Trị, truyền thống văn hoá Quảng Trị đều có quyền gửi tác phẩm tham gia;

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo và Tổ Thư ký không được dự thi.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG

1. Chủ đề: Cuộc thi sáng tác ca khúc tỉnh Quảng Trị năm 2023: “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng”.

 2. Nội dung tác phẩm:

- Góp phần nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng, tinh thần yêu nước, tình yêu quê hương Quảng Trị;

- Phản ánh sinh động về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trị trong quá trình hơn 50 năm giải phóng tỉnh, 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị; về tiềm năng, cơ hội để Quảng Trị phát triển mạnh mẽ;

- Ca ngợi tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, cùng nhau đoàn kết, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh; khơi dậy và lan toả khát vọng hoà bình trên địa bàn Quảng Trị, cả nước và quốc tế;

 - Quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hoá đặc sắc, độc đáo, hệ thống di tích lịch sử cách mạng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của quê hương Quảng Trị, góp phần kêu gọi đầu tư phát triển, mời gọi du khách trong và ngoài nước đến với Quảng Trị.

 III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM

1. Thể loại: Ca khúc

2. Số lượng tác phẩm tham gia cuộc thi: Không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia.

 3. Điều kiện tác phẩm tham gia cuộc thi:

- Tác phẩm tham gia Cuộc thi là ca khúc có đủ phần nhạc và lời bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4.

 Không ghi họ tên, bút danh trong tác phẩm, trên USD hoặc các vật phẩm thể hiện tác phẩm gửi kèm. Ban Tổ chức khi nhận tác phẩm giao cho Tổ thư ký giúp việc chịu trách nhiệm mã hoá các tác phẩm trước khi chuyển cho Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo tiến hành xét chấm tác phẩm;

- Tác phẩm tham gia dự thi là ca khúc có ca từ trong sáng, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam nói chung và thuần phong mỹ tục, tập quán của quê hương Quảng Trị nói riêng; khuyến khích các ca khúc khai thác sử dụng làn điệu dân ca truyền thống của tỉnh Quảng Trị.

- Tác phẩm tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tác mới và chưa từng tham gia cuộc thi hay cuộc vận động sáng tác ca khúc nào khác. Ban Tổ chức sẽ không xét trao giải cho những tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng, lời ca và giai điệu của các tác giả trong và ngoài nước;

- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định khác trong Thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi toàn bộ giải thưởng đã trao và thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Hồ sơ và cách gửi tác phẩm tham gia cuộc thi:

 - Hồ sơ tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc tỉnh Quảng Trị năm 2023 gồm:

+ 01 phiếu đăng ký theo mẫu đính kèm theo Thể lệ cuộc thi (Bản PDF nếu gửi qua đường thư điện tử);

 + 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời ca khúc trên giấy A4 (Bản PDF nếu gửi qua đường thư điện tử);

 + 01 bản thu âm ca khúc đã hoà âm phối khí theo định dạng file MP3 qua thư điện tử (Lưu trữ trong USB nếu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);

 - Tất cả đều được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi, bên ngoài ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác ca khúc tỉnh Quảng Trị năm 2023.

- Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Ban Tổ chức.

5. Quy định về sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi

- Đối với tác phẩm đạt giải thưởng, Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm dưới mọi hình thức cho công tác tuyên truyền của địa phương, mà không phải trả nhuận bút tác phẩm. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm và USB đã gửi tham gia cuộc thi;

 - Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đạt giải có chất lượng tốt phục vụ cho các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch và các hoạt động khác của tỉnh Quảng Trị.

6. Trách nhiệm của các đơn vị và các tác giả tham gia cuộc thi

- Thực hiện đúng theo quy định trong Thể lệ của cuộc thi sáng tác ca khúc tỉnh Quảng Trị năm 2023 do Ban Tổ chức quy định. Việc gửi tác phẩm tham gia cuộc thi được xem như tác giả đã chấp nhận mọi quy định của Thể lệ Cuộc thi.

 - Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan, chi phí nhận giải theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV.BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

1. Ban Tổ chức:

- Ban Tổ chức Cuộc thi được thành lập theo Quyết định số 1067/QĐUBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành tiêu chí chấm giải cuộc thi sáng tác ca khúc “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” năm 2023.

 2. Ban Giám khảo và Tổ Thư ký:

 a) Ban sơ khảo: Do Ban Tổ chức thành lập theo đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, gồm Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, một số nhạc sĩ chuyên ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị không có tác phẩm dự thi.

Ban sơ khảo có nhiệm vụ: Căn cứ Thể lệ Cuộc thi để thẩm định, đề nghị Ban Tổ chức loại các tác phẩm vi phạm Thể lệ và các quy định hiện hành; lập danh sách tác phẩm đủ điều kiện xét giải gửi Tổ thư ký.

b) Ban chung khảo: Do Ban Tổ chức phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập, gồm những nhạc sĩ có uy tín tham gia Ban Chung khảo. Ban Chung khảo có nhiệm vụ: Xét chọn tác phẩm đạt các hạng giải theo tiêu chí giải do Ban Tổ chức cuộc thi quy định, đảm bảo việc chấm chọn tác phẩm đạt giải khách quan, công bằng.

c) Tổ Thư ký: Do Ban Tổ chức thành lập theo đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, gồm một số cán bộ, chuyên viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tạp chí Cửa Việt và nhạc sĩ không có tác phẩm dự thi. Tổ Thư ký phục vụ các hoạt động trong quá trình triển khai cuộc thi, xét chấm giải và tổng kết trao giải.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG

- Căn cứ vào kết quả chấm giải của Ban chung khảo, Ban Tổ chức trình UBND tỉnh quyết định trao bộ giải gồm:

+ 01 giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);

 + 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng);

+ 04 giải Ba, mỗi giải trị giá: 25.000.000 đồng ( Hai mươi lăm triệu đồng);

+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi. Lưu ý: Đối với các tác phẩm phổ thơ hoặc sử dụng phần lời của người khác, tác phẩm phần nhạc được hưởng 70% giá trị tiền thưởng của tác phẩm; tác giả phần lời được hưởng 30% giá trị tiền thưởng của tác phẩm và được nhận Giấy chứng nhận giải thưởng như tác giả phần nhạc.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI

1. Thời gian:

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ khi ban hành Thể lệ cuộc thi đến hết ngày 30/10/2023 (căn cứ theo dấu bưu điện).

 2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

- Gửi trực tiếp qua đường bưu điện: Tác giả gửi hồ sơ tác phẩm tham gia cuộc thi về Ban Tổ chức tại địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị - Số 08 - Đường Khoá Bảo – Phường 3 – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0972500479; 0944828919

 Email: boithuyen79@gmail.com hoặc Trangpvc1@gmail.com

 - Thông tin chi tiết xin liên hệ: Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng, Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.

 - Địa chỉ: 08 Khoá Bảo – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị. + Điện thoại: 0905032999.

+ Email: boithuyen79@gmail.com hoặc Trangpvc1@gmail.com

 Lưu ý: Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về hồ sơ tác phẩm gửi tham gia Cuộc thi không đúng thời gian quy định hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân, các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên mọi miền Tổ quốc để cuộc thi sáng tác ca khúc tỉnh Quảng Trị năm 2023 chủ đề “Quảng Trị - niềm tin và khát vọng” thành công tốt đẹp.

 Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” với giải thưởng lên đến 300 triệu đồng

Mới nhất

Tập huấn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn

03/10/2023 lúc 08:49

Từ ngày 25/9/ đến 2/10/2023, tại nhà văn hóa cộng đồng xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đakrông, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Đakrông và UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông tổ chức lớp tập huấn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn tại xã Tà Rụt cho 30 hạt nhân có năng khiêu về “dân ca, dân vũ” đến từ thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt 2 và thôn Apul của xã Tà Rụt.

Dường như ta đã

8 Giờ trước

Thơ Nguyễn Đăng Dương

Cầm tuổi ta đi

03/10/2023 lúc 08:29

Thơ Võ Văn Luyến

Những nghệ nhân thổi hồn vào tre

02/10/2023 lúc 11:39

 Ngày nay, những vật dụng thường nhật trong đời sống con người như

Tình tang cùng Thủy Ứ

02/10/2023 lúc 11:11

Bàu Thủy Ứ ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, mênh mông như một chiếc gương trời, gắn liền với vùng đất làng Trạng Vĩnh Hoàng ngày xưa. Chúng tôi được trải nghiệm một ngày lênh đênh theo thuyền của người dân địa phương đi đặt lừ bắt tép, thưởng thức món tép nhảy trứ danh và lắng nghe những chuyện xưa của bàu khi đến ở đây...

Triêng gióng của đời tôi

02/10/2023 lúc 10:58

Thời nào rồi mà còn ngồi nói tới triêng gióng. Người ta chỉ ngước mắt lên trời mà thanh cao “mây trắng của đời tôi” (Lưu Quang Vũ) hay kém hơn chút đỉnh thì cũng “ánh sáng của đời tôi” (ca sĩ Lam Trường). Còn triêng, gióng là thứ “bần cụ”, có đáng để gắn với cuộc đời không?..

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/10

25° - 27°

Mưa

06/10

24° - 26°

Mưa

07/10

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An