Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 01/02/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng

TCCVO - Chiều ngày 13/1/2023, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sĩ Đồng chủ trì buổi họp báo. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo các phóng viên thông tấn, báo chí địa phương, Trung ương thường trú tại Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sĩ Đồng phát biểu tại buổi họp báo: Ảnh - LT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sĩ Đồng phát biểu tại buổi họp báo: Ảnh - LT

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong năm qua đã đồng hành trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Và mong muốn trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt của các sở, ban ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền tích cực, sâu rộng hơn nữa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng...

Năm 2022 là năm đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Với quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo tỉnh đã cùng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhờ đó, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã được một số kết quả tích cực:

Nền kinh tế tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,17% và 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 tăng 3,94% so với năm trước (năm 2021 tăng 2,62%). Các ngân hàng trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng; thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn ổn định. Huy động vốn trên địa bàn đến 15/12/2022 đạt 30.608 tỷ đồng, tăng 1,54% (+465 tỷ đồng) so với cuối năm 2021; tổng dư nợ đạt 50.542 tỷ đồng, tăng 15,55% (+6.802 tỷ đồng) so với cuối năm 2021...

Công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách được tỉnh tập trung chỉ đạo với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 4.685,73 tỷ đồng/DT 4.150 tỷ đồng; đạt 112,9% dự toán địa phương và 136,6% dự toán Trung ương, bằng 84,9% cùng kỳ năm 2021. Tổ̉ng chi ngân sách địa phương đạt: 9.793,625 tỷ đồng/DT 9.441,840 tỷ đồng bằng 104% dự toán, đạt 114% dự toán Trung ương, bằng 78% so với cùng kỳ năm trước…

Số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm này là 3.706 doanh nghiệp. Có 30 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/cấp GCN đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 767,323 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án thuộc KKT, KCN với tổng vốn đăng ký 120,87 tỷ đồng. Tổng số dự án FDI đã chấp thuận chủ trương đầu tư, có hiệu lực đến nay là 19 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.484,52 triệu USD…

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh là: - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (theo GRDP) đạt 6,5-7%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5-4%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,5-10%; khu vực dịch vụ tăng 6-6,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng…

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 27.000 tỷ đồng; Sản lượng lương thực có hạt đạt 26 vạn tấn; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10% so với năm 2022. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 72,3% (tương đương 73/101 xã); Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 55%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15%...

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sĩ Đồng nhấn mạnh, năm 2023 sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội… Tiếp tục thực hiện phương châm hành động của Chính phủ: Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển và của tỉnh là Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”.

Tin, ảnh- Lê Thi

Mới nhất

Tạo diện mạo mới từ nông thôn mới

20/01/2023 lúc 21:28

LTS: Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn gặp phải những vướng mắc, khó khăn gì? Những giải pháp nào được xem là trọng tâm và mang tính đột phá để việc thực hiện Chương trình có hiệu quả?...

Vần tháng giêng

20/01/2023 lúc 16:23

Thơ

Xuân miên man

20/01/2023 lúc 16:20

thơ

Không tưởng tượng ra

20/01/2023 lúc 16:17

thơ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

02/02

25° - 27°

Mưa

03/02

24° - 26°

Mưa

04/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Gốm sứ Tâm An