Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/12/2020 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đạo đức thân dân, tiêu chí hàng đầu của đại biểu dân cử


T

rong các tiêu chuẩn để trở thành Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngoài việc trung thành với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, ngoài tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đạo đức thân dân có thể được xem là tiêu chí hàng đầu của đại biểu dân cử.
Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân là phẩm chất cao, đạo đức cốt lõi. Căn bản nhất của đội ngũ cán bộ nói chung và đại biểu dân cử nói riêng, nó là lẽ tự nhiên trong quan hệ xã hội. Đại biểu dân cử, cán bộ nhà nước đều do các tầng lớp nhân dân cử ra. Cán bộ là “đầy tớ”, là “công bộc” của dân, là con dân có bổn phận thường nhật là phục vụ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của dân giao, chịu sự kiểm soát của dân và sẽ bị tước quyền nếu đi ngược lại lợi ích của dân.
Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân và mục tiêu đạo đức cách mạng mà tấm gương sáng ngời nhất là Hồ Chí Minh. Để có được tinh thần ấy phải có giác ngộ sâu sắc về mục đích sống, mục đích hành động. Tình thương yêu quý trọng nhân dân luôn chiếm lĩnh trong trái tim, khối óc, hành động, việc làm của mỗi người. Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân chỉ có được khi đại biểu dân cử có đạo đức thân dân…

T

rong các tiêu chuẩn để trở thành Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngoài việc trung thành với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa, ngoài tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đạo đức thân dân có thể được xem là tiêu chí hàng đầu của đại biểu dân cử.

Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân là phẩm chất cao, đạo đức cốt lõi. Căn bản nhất của đội ngũ cán bộ nói chung và đại biểu dân cử nói riêng, nó là lẽ tự nhiên trong quan hệ xã hội. Đại biểu dân cử, cán bộ nhà nước đều do các tầng lớp nhân dân cử ra. Cán bộ là “đầy tớ”, là “công bộc” của dân, là con dân có bổn phận thường nhật là phục vụ nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của dân giao, chịu sự kiểm soát của dân và sẽ bị tước quyền nếu đi ngược lại lợi ích của dân.

Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân và mục tiêu đạo đức cách mạng mà tấm gương sáng ngời nhất là Hồ Chí Minh. Để có được tinh thần ấy phải có giác ngộ sâu sắc về mục đích sống, mục đích hành động. Tình thương yêu quý trọng nhân dân luôn chiếm lĩnh trong trái tim, khối óc, hành động, việc làm của mỗi người. Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân chỉ có được khi đại biểu dân cử có đạo đức thân dân.

Đạo đức thân dân: Dân là chủ, dân làm chủ; dân là gốc, dân làm gốc, là kết tinh truyền thống văn hóa chính trị dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, những giá trị văn hóa chính trị yêu nước, thương dân, dân là gốc được soi sáng và phát triển rực rỡ bỡi chủ nghĩa Mác – Lênin và toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành chân lý khoa học, kim chỉ nam cho hành động. Thân dân, luôn coi dân là gốc, đó là bổn phận, là lẽ sống, là đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ nói chung nhưng đối với đại biểu dân cử thì thân dân là một chuẩn mực hàng đầu của đại biểu.

Đạo đức thân dân bắt nguồn từ yêu lao động, yêu và tôn trọng giá trị lao động của người lao động, hiểu và thân thuộc với đời sống nhân dân lao động. Mỗi đại biểu dân cử phải tự đặt mình vào địa vị của mỗi người dân do cá nhân mình là đại biểu để hiểu, suy xét, chia sẽ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, mong muốn của họ. Phải lắng nghe thấu hiểu tâm trạng sâu xa hoặc sự phiền muộn, phản ứng (nếu có) từ nhân dân. Thực hiện bằng được lời khuyên của Bác Hồ “Cái gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Ta có yêu dân kính dân thì dân mới yêu ta kính ta”. Hay từ trước đến nay cái gì cũng “dội từ trên xuống” nhưng từ nay mọi cái phải “nhoi từ dưới lên”. Phải thật sự chuyển biến nhận thức nhân dân và Hồ Chí Minh đã nhắc nhở hơn nữa thế kỷ trước. Phải thật sự đưa cuộc sống vào chính sách trước khi đưa chính sách vào cuộc sống. Bây giờ Việt Nam gia nhập WTO, một lần nữa phải làm lại nhiều việc mà việc đầu tiên là phải sửa đổi lối làm việc từ dưới lên , mọi chính sách pháp luật nhất thiết phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, từ thực tiễn đời sống và ý nguyện của nhân dân, có sự tham gia của nhân dân để xây dựng nên.

Đạo đức thân dân biểu hiện trong hành động vì dân. Mội đại biểu dân cử được pháp luật trao cho nhiều quyền. Nếu có nhận thức đúng đắn về bổn phận trước dân, họ có thể làm được nhiều việc vì dân. Hành động vì dân nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu dân cử, trong việc thực hiện chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của quyền làm chủ của nhân dân trong các kỳ họp, trong việc quyết định các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước và địa phương, trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiên trì giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đạo đức thân dân biểu hiện ở nơi làm việc, ở đó không phải sống như quan hệ tình làng, nghĩa xóm, “cá đối bằng đầu” mà đó là văn hóa chính trị cầm quyền. Người đại biểu ở nơi công tác cũng có nghĩa vụ và quyền lợi do pháp luật quy đinh. Trong số họ nhiều người có vị trí chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở vì vậy tư tưởng thân dân của họ biểu hiện ra bằng sự trung thành với mục tiêu lý tưởng, với chính sách pháp luật của nhà nước, phải hướng đích một nền hành chính, một tổ chức, một đạo đức, tác phong của người cán bộ, phải tận tụy, và luôn gương mẫu bàn giao việc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, phê bình, khen thưởng một cách công minh chính trực. Phải lắng nghe và dựa vào quần chúng nơi cơ quan để xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu tài chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng làm cho cơ quan đoàn kết nhất trí. Không xu nịnh, không chia bè chia cánh, cục bộ cơ quan. Luôn quan tâm, chăm lo, phát huy sáng kiến của người lao động, biết phát động phong trào thi đua, biết nhìn người, tôn trọng và phát huy sáng kiến của quần chúng, cất nhắc, đề bạt, nâng lương, khen thưởng đúng người, đúng việc, làm cho cơ quan luôn luôn tin tưởng, phấn khởi, thi đua, luôn luôn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Đạo đức thân dân của đại biểu dân cử có chức có quyền phải luôn đề cao trách nhiệm vì dân để giải quyết nhanh chóng, kịp thời những chế độ, chính sách liên quan đến người dân. Phải thận trọng trong việc xem xét, quyết định các vấn đề hệ trọng có ảnh hưởng đến quyền bình đẳng, quyền lợi của các tầng lớp nhân dân. Khi nhân dân có ý kiến, khiếu nại, tố cáo thì phải biết bình tĩnh, lắng nghe, phân tích và có thái độ kiên quyết sửa chữa khuyết điểm nếu quyết định của mình chưa đúng. Không né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà và khó khăn tốn kém cho dân. Đạo đức thân dân của đại biểu dân cử còn biểu hiện ra trong lời nói, trong bài nói, bài viết trong các cuộc tiếp xúc cử tri, trong thái độ ứng xử, trong tiếp thu sửa chữa khuyết điểm của mỗi người. Thông qua giao tiếp, qua lời nói việc làm đánh giá ai giả dối không trung thực với dân. Mặt khác đạo đứng thân dân cũng không có ý nghĩa là “dĩ hòa vi quý” bất kể ý kiến, kiến nghị phản ánh đúng hay sai đều chấp nhận, mà phải đứng trên quan điểm xây dựng, vì lợi ích toàn cục để nhìn nhận, có thái độ ứng xử và quan điểm giải quyết rõ ràng không dẫn tới “theo đuôi quần chúng”, làm hạn chế vai trò đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước.

Để đạt tới chân lý tận tụy phục vụ nhân dân, người đại biểu dân cử không ngừng phải tu dưỡng, nêu gương, phải bền bỉ, kiên định, rèn luyện trong thực tiễn, trong quan hệ xã hội và trong lao động xây dựng đất nước. Bác Hồ ví rèn luyện đạo đức nhân cách “như rửa mặt hàng ngày”. Tu dưỡng là một cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, cái thiện với cái ác chính trong bản thân mỗi con người, là quá trình chuyển hóa từ tinh thần cảm tính, tự phát dần dần trở thành tự giác, tự nguyện, thành nhân cách, phẩm giá, kỷ năng sống của con người.

Vì vậy, phải không ngừng rèn luyện đạo đức thân dân theo gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn bộ môi trường sống và làm việc của đại biểu dân cử.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII đang đến gần, mỗi cử tri cần phát huy cao độ tinh thần yêu nước, phát huy dân chủ để đánh giá, lựa chọn, trực tiếp bầu những đại biểu xứng đáng nhất để trao quyền lực chính trị thiêng liêng là đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước nhằm xây dựng Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự trở thành nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

N.Đ.D

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 152

Mới nhất

Trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020

30/11/2020 lúc 17:17

(TCCVO) Hôm nay (30/11/2020), Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị Hồ Đại Nam tham dự.

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

28/11/2020 lúc 18:11

Mỗi trang viết của các nhà văn Việt Nam không chỉ mang nhịp đập trái tim của dân tộc mình, của thời đại mình mà còn mang hơi thở của từng thân phận con người.

Khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên và trao giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II -2020

28/11/2020 lúc 09:52

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II - năm 2020.

Đồng hành cùng dân tộc, đem hết tài năng và tâm huyết đưa nền văn học lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân*

20/11/2020 lúc 15:36

Sáng tác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, mạnh mẽ đi vào những vấn đề trung tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/12

25° - 27°

Mưa

06/12

24° - 26°

Mưa

07/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề