Chiều lặng vào sông TCCV Online - 1.Thằng Nhỏ nghĩ trưa nay kiểu gì cũng bị nếm đòn nhưng vẫn hy vọng... Nó không ngờ cái việc chăn bò lại khó đến thế. Những con bò khác người ta thản nhiên thả ở mép ruộng mà cấm con nào dám ăn vụng. Bò nhà nó hễ lơ đễnh là tếch xuống những ruộng lúa xanh nhất ăn đến nghẹn. Thằng Nhỏ biết, thằng Nhỏ nhận thức được nhưng cái chính vẫn tại con bò háu ăn khó bảo, lại hay... 

">