Lê Tri Kỷ - Nhà văn tiêu biểu nhất của ngành Công an nhân dân