Cây Đại Học Truyện ngắn dự thi

Lần thứ hai Nguyễn Kháng quay lại Trường Sơn, năm ấy đã là năm 1971. 
Mùa khô khiến Trường Sơn đẹp hơn rất nhiều so với lần đi vào tháng 8 năm
1966, đi trong mưa. 

Nguyễn Kháng quay ra học kĩ thuật đường ống khi đang là B phó 12 li 7 bảo v đường dây 559. Chàng trai Quảng Bá, Hà Nội chưa kịp thực hiện ước mơ của cha mẹ là cưới vợ lại quay vào Trường Sơn... 

">