Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Gương mặt thơ nữ - Chùm thơ Nguyễn Bội Nhiên

Đối với văn chương Quảng Trị, phụ nữ làm thơ đã ít và phụ nữ thành công với thơ càng hiếm hơn. Dù ít, sự tiếp nối của các gương mặt nữ vẫn được liên tục và đầy chất riêng của miền đất lửa rất đỗi nồng nàn. Người thì trong trẻo, nhẹ nhàng, có người mạnh mẽ, phóng khoáng... dù giọng điệu nào vẫn là những hồn thơ đầy rung cảm, tinh tế, nhân hậu và có thể bước những bước xa trên con đường sáng tác. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu 3 chân dung nàng thơ mới của văn chương Quảng Trị.

NGUYỄN BỘI NHIÊN

Sinh ngày 28/3/1972. Quê quán thôn Thanh Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hiện đang công tác trong ngành y tế tỉnh Quảng Trị.

Có tác phẩm đăng trên các Báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Quân đội Nhân dân, Lao Động, Sức khỏe & Đời sống, Văn nghệ Trẻ,… và các tạp chí: Cửa Việt, Kiến thức Ngày nay, Văn hóa Phật giáo, Nhà văn, Sông Hương, Non nước, Văn nghệ Phú Yên…

Bội Nhiên viết nhiều và thành công với thể loại tản văn, bút ký, ghi chép… Với thơ chị tâm đắc với câu “Nghệ thuật ngôn từ làm nên những câu thơ, trái tim mới là thi sĩ” (Andre Chaien).

 

Vì em ước mơ…

Em có gì trong mắt chiều nay

Để khờ khạo tôi đi tìm chiếc lá

Dẫu biết rằng đó là điều xưa cũ

Nhưng vì em ước mơ…

Như chim bay tôi nhớ nẻo về

Thì thu trước đã đưa em về phương khác

Buông ước mơ không bao giờ ngoái lại

Tôi một mình nhớ thương.

           

                                

Trên yên hường ngày xanh

 

Ta về theo cơn gió

Giữa bốn mùa đầy vơi

Người trao gởi phù sa

Là bài ca khát vọng

Áo gầy may nhung nhớ

Trong vô thường nhân gian

Người thương môi như nắng

Phơi cuộc tình thiên thu

Xòe tay xem bão tố

Trên yên hường ngày xanh

Thấy trong hoàn lưu mới

Đóa ưu đàm xưa, sau…

                           N.B.N

Nguyễn Bội Nhiên

Mới nhất

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

05/11/2020 lúc 21:56

Phần thứ nhấtTỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

05/11/2020 lúc 21:46

Phần thứ nhấtTÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020Bước vào thực hiện nhiệm

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

05/11/2020 lúc 17:50

Phần thứ nhấtKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020Bước vào thực hiện Chiến lược phát

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

31/10/2020 lúc 15:15

(QTO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

25/11

25° - 27°

Mưa

26/11

24° - 26°

Mưa

27/11

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề