Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tổng hợp góp ý của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ (kỳ 4)

*Phương hướng và mục tiêu tổng quát

 Về quan điểm:

  • Có ý kiến đề nghị chuyển vị trí quan điểm (5) lên quan điểm (1)

Phương hướng và mục tiêu tổng quát

  •  Có ý kiến đề nghị trong phương hướng và mục tiêu tổng quát cần bổ sung nội dung: Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
  •  Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “đổi mới mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực” vào sau cụm từ“khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội”.
  • Có ý kiến đề nghị bỏ từ “mạnh mẽ” bằng cũng từ “đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh” theo đó câu này sẽ là “Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội, đổi mới mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.”
  • Có ý kiến đề nghị sửa lại ý đầu (khổ 3, mục 7.1, trang 42) thành “Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển thông tin - truyền thông; hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, nhất là các dự án phát triển hạ tầng, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, đề án chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng tiếp cận, nắm bắt cơ hội chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số”.
  •  Có ý kiến đề nghị nhiệm vụ 1.2. Tiếp tục phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thông qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới; khổ 3, trang 49 thay cụm từ “khuyến khích thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện” thành “phát huy vai trò tư vấn”.
  •  Về giải pháp lĩnh vực văn hóa ở mục 7.1: Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin - truyền thông, thể dục - thể thao và xây dựng con người. Dự thảo nêu khá dài, tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, cách viết chưa tập trung và thiếu một số nội dung quan trọng như: vấn đề đạo đức gia đình, đạo đức học đường và trong xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ … Có nội dung dự thảo thể hiện không chuẩn xác như: văn hóa phi vật thể không ai nói “tôn tạo” mà phải nói “bảo tồn”. Có ý kiến đề nghị viết lại như sau: “Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân và sự tuân thủ pháp luật.Quan tâm xây dựng đạo đức trong gia đình, trường học và xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Chú trọng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động văn hóa của nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng các lễ hội mang nét đặc trưng riêng của Quảng Trị. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng hương ước thôn, bản, khu phố sau sáp nhập. Đầu tư nâng cao hiệu của hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hó,  thể thao nhất là ở cơ sở; quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các sinh hoạt văn hóa thể thao ngoài trời, gắn với các công trình phúc lợi công cộng. Chú trọng đầu tư, tôn tạo, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, nhất là các làn điệu dân ca Quảng Trị và dân ca dân vũ các dân tộc thiểu số Quảng Trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình; chú trọng phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong hình thành nhân cách con người mới, đổi mới các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng… đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực
  •  Có ý kiến đề nghị giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ cần bổ sung: “Đổi mới mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đa dạng hóa thành phần tham gia và đầu tư nguồn lực cho khoa học và công nghệ, nhất là nguồn lực từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; phát triển mình và sử dụng hiệu quả Quỹ khoa học và công nghệ, xem đây là nguồn lực quan trọng, thường xuyên cho hoạt động khoa học và công nghệ, tổng kết, đánh giá, khuyến khích, vinh doanh kịp thời, xứng đáng cho cán bộ khoa học và công nghệ, các thành phần kinh tế có đóng góp hiệu quả cho khoa học và công nghệ, kinh tế xã hội của tỉnh nhà.”
PV
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 311

Mới nhất

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số

21/05/2024 lúc 00:58

TCCVO - Sáng ngày 14/5/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3 và 4 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hạ mưa

20/05/2024 lúc 17:19

Một ngày đầu hạ em về lạiĐất khát trời cho trộ mưa giôngRung rinh nhánh xoài xanh thêm tráiLũ bướm say mưa vỗ

Khờ; Hương quê

20/05/2024 lúc 17:18

Khờ Hồn nhiên cởi nút nhu mìMới hay tình cũng lắm khi... dại khờ Vô tư cởi nút ngây thơGiật mình mới biết tình khờ… như ta. Nhâm

sóng đôi; vẻ đẹp bản thể

20/05/2024 lúc 17:17

sóng đôi  trong không gian vô tận của nướcmặt trời như kẻ bị sa lướingời lên và bắt đầu cuộc rời xa ngồi bên nhau nghĩ

Một thoáng đồng chiều; Lặng thầm bến quê

20/05/2024 lúc 17:15

Một thoáng đồng chiều Về thôi lúa đã xanh đồngNghe miền gió hát mênh mông sớm chiềuThềm nhà trổ nhánh rong rêuCây bàng thay lá bao

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/05

25° - 27°

Mưa

30/05

24° - 26°

Mưa

31/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground