Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Báo chí tiếp tục đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước


S

au hơn hai thập kỷ đổi mới, báo chí đã có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, nhưng cũng đang đứng trước không ít những thách thức và khó khăn mới. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ gắn với sự phát triển của thông tin- truyền thông và quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra những thay đổi to lớn về mọi mặt, tạo nên những biến đổi có tính cách mạng trong phương pháp, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người làm báo cũng như hệ thống báo chí. Đã xuất hiện một dòng thác thông tin trên toàn cầu qua các phương tiện hiện đại làm phong phú, đa dạng thêm nguồn tin, nhưng đồng thời đòi hỏi những người làm báo phải có bản lĩnh trí tuệ để chọn lọc thông tin cho mình. Bên cạnh việc được tiếp nhận những thông tin tích cực thì những thông tin độc hại cũng tác động, thâm nhập một cách toàn diện và sâu sắc đến từng gia đình và môi trường sống của chúng ta. Đặc biệt, các thế lực thù địch vẫn luôn tận dụng mọi điều kiện có thể, nhất là thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế để hằng ngày, hằng giờ lôi kéo, kích động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, hòng đe dọa sự ổn định an ninh chính trị ngăn cản sự phát triển đi lên của đất nước chúng ta.
Điều đó đòi hỏi đội ngũ báo chí không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để hoàn thành thiên chức cao quý của mình, đảm bảo cho báo chí cách mạng hoạt động đúng định hướng của Đảng, luật pháp của Nhà nước, không ngừng đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân, phục vụ tích cực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của quê hương, đất nước....
 

S

au hơn hai thập kỷ đổi mới, báo chí đã có nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, nhưng cũng đang đứng trước không ít những thách thức và khó khăn mới. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ gắn với sự phát triển của thông tin- truyền thông và quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra những thay đổi to lớn về mọi mặt, tạo nên những biến đổi có tính cách mạng trong phương pháp, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người làm báo cũng như hệ thống báo chí. Đã xuất hiện một dòng thác thông tin trên toàn cầu qua các phương tiện hiện đại làm phong phú, đa dạng thêm nguồn tin, nhưng đồng thời đòi hỏi những người làm báo phải có bản lĩnh trí tuệ để chọn lọc thông tin cho mình. Bên cạnh việc được tiếp nhận những thông tin tích cực thì những thông tin độc hại cũng tác động, thâm nhập một cách toàn diện và sâu sắc đến từng gia đình và môi trường sống của chúng ta. Đặc biệt, các thế lực thù địch vẫn luôn tận dụng mọi điều kiện có thể, nhất là thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế để hằng ngày, hằng giờ lôi kéo, kích động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, hòng đe dọa sự ổn định an ninh chính trị ngăn cản sự phát triển đi lên của đất nước chúng ta.

Điều đó đòi hỏi đội ngũ báo chí không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để hoàn thành thiên chức cao quý của mình, đảm bảo cho báo chí cách mạng hoạt động đúng định hướng của Đảng, luật pháp của Nhà nước, không ngừng đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân, phục vụ tích cực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của quê hương, đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay tỉnh Quảng Trị chúng ta cũng như cả nước đang phấn đấu hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự nghiệp đó không thể thiếu được sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí. Những người làm báo chí cách mạng hãy đem hết tài năng và sáng tạo của mình để cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội XIV của tỉnh Đảng bộ đã đề ra, quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành một tỉnh phát triển giàu mạnh.

Như các đồng chí đã biết, trong quá trình phát triển đi lên của tỉnh, có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít những thách thức và khó khăn. Nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu trong giai đoạn tới của tỉnh chúng ta là phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn đạt được mục tiêu đó, giải pháp cơ bản là thực hiện các cơ chế, chính sách đồng bộ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tập trung giải quyết tốt các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn có hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển đi lên. Đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu và nguyện vọng thiết tha của nhân dân tỉnh ta. Vì vậy, tôi mong rằng, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cùng quan tâm đến một số nội dung sau: 

1. Báo chí cần được thông tin, phản ánh kịp thời cả bề rộng lẫn chiều sâu các chủ trương, đường lối nghị quyết cũng như các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình tuyên truyền đó phải thể hiện đầy đủ ý thức trách nhiệm hết lòng vì quê hương của đội ngũ cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, báo chí phải cổ vũ, động viên những nhân tố mới, những doanh nghiệp đã có những nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Báo chí cần xem việc tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhà, nhất là tiềm năng và lợi thế trong phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại- dịch vụ Du lịch là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nhằm cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh, các cấp các ngành phát huy tối đa nội lực, thu hút các nguồn lực đầu tư để tạo bước đột phá cho tỉnh trong giai đoạn tới.

3. Tôi mong đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ: “Báo chí tiếp tục đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”. Lãnh đạo tỉnh hoàn toàn tin tưởng vào tập thể phóng viên, biên tập viên, những người đã từng gắn bó với quê hương Quảng Trị 20 năm qua, đã từng trăn trở với bao khó khăn, thách thức của tỉnh nhà, đã từng sáng tạo và đóng góp cho tỉnh những sáng kiến trong quá trình trưởng thành và phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh, nay tiếp tục có những đóng góp mới to lớn và giàu ý nghĩa, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp và văn minh.

N.Đ.C

* Trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Cường, tại buổi gặp mặt của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2009). Đầu đề do Toà soạn đặt.

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 178 tháng 07/2009

Mới nhất

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

27/01/2021 lúc 00:00

(ĐHXIII) - Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 lúc 17:20

(ĐHXIII) - Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

01/01/1970 lúc 00:00

Sáng nay (25/1), sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/01

25° - 27°

Mưa

30/01

24° - 26°

Mưa

31/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground