Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cần có nhiều tác phẩm VHNT đóng góp vào quá trình phát triển KT-XH Quảng Trị

LTS: Đã trở thành thông lệ hàng năm vào ngày tết Thượng Nguyên (Nguyên tiêu), Hội VHNT tỉnh ta tổ chức buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu năm nhằm tổng kết công tác năm cũ, trao giải thưởng hàng năm cho các hội viên tiêu biểu và đề ra phương hướng hoạt động của năm mới như là lễ xuất quân.
Đến dự buổi gặp mặt này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu cởi mở, chân tình cùng với những định hướng thiết thực, sâu sắc. CV. trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và bạn viết gần xa.

N

ăm 2007 đó khộp lại, bước sang năm mới, mỗi một chúng ta lại có thêm niềm vui, những khát vọng và niềm tin yêu mới. Nhỡn lại năm qua, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; dẫu gặp không ít khó khăn thách thức nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đó kề vai sỏt cỏnh, chung sức chung lũng, quyết tõm phấn đấu và đó đạt được những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Cùng với con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn hội nhập, Quảng Trị cũng đó đạt được những thành quả đáng ghi nhận: Kinh tế xó hội tiếp tục phỏt triển khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 11,2%. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 13% so với năm 2006. Tổng vốn đầu tư phát triển xó hội tăng 50,7% so với năm 2006, là tiền đề cơ bản để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm tiếp theo. Các lĩnh vực văn hóa xó hội đạt dược những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được cải thiện. Bộ mặt đô thị nông thôn có nhiều thay đổi nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác cải cách hành chính đó cú những tỏc động tích cực...

LTS: Đã trở thành thông lệ hàng năm vào ngày tết Thượng Nguyên (Nguyên tiêu), Hội VHNT tỉnh ta tổ chức buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu năm nhằm tổng kết công tác năm cũ, trao giải thưởng hàng năm cho các hội viên tiêu biểu và đề ra phương hướng hoạt động của năm mới như là lễ xuất quân.

Đến dự buổi gặp mặt này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có bài phát biểu cởi mở, chân tình cùng với những định hướng thiết thực, sâu sắc. CV. trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và bạn viết gần xa.

N

ăm 2007 đó khộp lại, bước sang năm mới, mỗi một chúng ta lại có thêm niềm vui, những khát vọng và niềm tin yêu mới. Nhỡn lại năm qua, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; dẫu gặp không ít khó khăn thách thức nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đó kề vai sỏt cỏnh, chung sức chung lũng, quyết tõm phấn đấu và đó đạt được những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Cùng với con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn hội nhập, Quảng Trị cũng đó đạt được những thành quả đáng ghi nhận: Kinh tế xó hội tiếp tục phỏt triển khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 11,2%. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 13% so với năm 2006. Tổng vốn đầu tư phát triển xó hội tăng 50,7% so với năm 2006, là tiền đề cơ bản để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm tiếp theo. Các lĩnh vực văn hóa xó hội đạt dược những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được cải thiện. Bộ mặt đô thị nông thôn có nhiều thay đổi nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác cải cách hành chính đó cú những tỏc động tích cực. Công tác phũng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lóng phớ được tăng cường, được sự ủng hộ hưởng ứng rộng rói của cỏn bộ và nhõn dõn trong tỉnh.

 Quốc phũng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xó hội được giữ vững. Công tác Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được đẩy mạnh. Năng lực lónh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực quản lý và điều hành của các cấp chính quyền ngày càng được nâng cao. Vai trũ, vị trớ của cỏc đoàn thể nhân dân ngày càng được khẳng định, từ đó tạo ra được sự đồng thuận trong toàn xó hội, phỏt huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương.

Năm 2007 cũng là năm tỉnh ta tổ chức thành công nhiều ngày kỷ niệm và lễ hội lớn: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 35 năm giải phóng Quảng Trị và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhỡ, kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh- liệt sỹ, tổ chức thành công Lễ hội Nhịp cầu xuyên Á lần II, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lũng bạn bố gần xa. Năm 2007, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của bộ Chính trị, tỉnh ta triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Dưới ánh sáng Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện chương trỡnh hành động của Tỉnh ủy, trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật, trong năm qua, các đồng chí đó gặt hỏi những thành quả đáng mừng. Ban chấp hành Hội, các phân hội đó bỏm sát nhiệm vụ, thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn của các Hội chuyên ngành Trung ương và khu vực. Hoạt động của Hội tích cực chuyển hướng về cơ sở. Bằng hỡnh thức đi thực tế ở những vùng, miền trọng điểm, mở trại sáng tác trên các địa bàn trong tỉnh đó tạo điều kiện thuận lợi và gây thêm niềm hứng khởi trong đội ngũ văn nghệ sỹ, động viên văn nghệ sỹ sáng tạo ra những tác phẩm đạt giải cao trong các hội thi, liên hoan, triễn lóm do Trung ương và khu vực tổ chức. Đặc biệt, vào những ngày cuối năm 2007, chúng ta đó tổ chức thành cụng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, đó bầu ra Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội mới với những người có tâm, có tài; đây sẽ là động lực  để chúng ta tiếp tục đạt được những thành quả to lớn hơn trong chặng đường tiếp theo.

   Thành công của Hội trong năm 2007 đó được ghi nhận  qua những trang viết, những tác phẩm, những công trỡnh nghệ thuật ở tất cả cỏc thể loại, đội ngũ văn nghệ sỹ Quảng Trị đã góp phần làm sống động lịch sử, phản ánh trung thực và tích cực quỏ trỡnh chuyển động của mảnh đất, con người Quảng Trị hôm nay. Qua cảm xúc nghệ thuật, qua hỡnh tượng nghệ thuật, qua bản lĩnh của người nghệ sỹ, văn học nghệ thuật Quảng Trị đó hun đúc thêm niềm tin, tiếp thêm nghị lực và thực sự góp phần cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân tỉnh nhà trong chặng đường phát triển đi lên xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tê- xó hội, an ninh quốc phũng núi chung, trờn lĩnh vực văn học nghệ thuật nói riêng là kết quả của một năm phấn đấu kiên trỡ, bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Trong những thành tựu đó, Thường vụ Tỉnh ủy luôn đánh giá cao và ghi nhận sự nổ lực tích cực và đóng góp xứng đáng của đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà.

Về vấn đề tổ chức Hội, phương hướng hoạt động năm 2008, Hội đã thảo luận kỹ và đã đi đến thống nhất cao trong các phân hội và toàn thể hội viên. Hôm nay đầu năm mới, cho phép tôi trao đổi với các đồng chí một số vấn đề chuyên môn đó là:

1. Trong định hướng hoạt động chuyên môn chúng ta cần tớch cực tổ chức những đợt đi thực tế, hướng về cơ sở hơn nữa, bởi lẽ đây được xem là cái không thể thiếu được của người nghệ sỹ, làm sao để văn nghệ sỹ hoà nhập vào dũng chảy chớnh của đời sống. Hiện tại, nhiều văn nghệ sỹ của chúng ta đang có xu hướng đi tỡm cỏi mới, cố gắng vượt qua những lỗi thời, mũn cũ; đây là mong muốn hết sức chính đáng. Tuy vậy cái mới trong văn học nghệ thuật dù xa hay gần dù trực tiếp hay gián tiếp đều có nguồn mạch từ đời sống. Mọi kiếm tỡm cỏi mới đều vô vọng nếu tách rời đời sống, quay lưng lại với đời sống. Mặt khác rất quan trọng, cái mới ở ngay trong trí tuệ, tâm hồn của văn nghệ sỹ. Dù cuộc sống có sôi động bao nhiêu mà tâm hồn văn nghệ sỹ nguội lạnh và dửng dưng, rút cuộc tác phẩm cũng sẽ trở nên xa lạ và lạc lừng đối với người đọc. Muốn bắt được cái mới của cuộc sống thỡ trước hết văn nghệ sỹ phải đổi mới; đổi mới cách nhỡn, cỏch viết, cỏch làm việc. Cách nhìn phải biện chứng hơn, cách làm việc phải tận tụy, tâm huyết hơn, cách viết phải dân tộc và sáng tạo hơn đặc biệt đổi mới trí tuệ và tâm hồn.

Vấn đề nên viết gì, sáng tác gì để có những tác phẩm hay hơn, đóng góp được nhiều hoen cho sự nghiệp lớn của đất nước, quê hương hôm nay? Thiết nghĩ đây không chỉ là trăn trở của mỗi người cầm bút, mỗi văn nghệ sỹ mà còn là băn khoăn, đòi hỏi của công chúng đối với văn nghệ sỹ.

Giáo sư Nguyễn Trường Lịch khi bàn về điều này đó trả lời: Chuyện muụn thuở mà quả thật khụng dễ núi. Dự đứng ở phương trời nào, ở tầng lớp nào, giàu nghèo sang hèn, hễ nói đến văn thơ, nhạc họa, nhất là văn chương thỡ muụn đời phải nói về con người qua nhiều cung bậc khác nhau. Đất nước ta đang vững bước trên con đường đổi mới. Trên đất nước ta, quê hương ta hiện nay đang có vô vàn cái mới xuất hiện. Đó là những nông dân mạnh dạn áp dụng những tiến bộ mới trong trồng trọt, chăn nuôi, sáng tạo ra những mô hỡnh làm ăn hiệu quả để làm giàu cho gia đỡnh và quờ hương; là những doanh nghiệp, trí thức, bác sỹ, nghệ sỹ, nhà báo, bộ đội, công an... đó và đang cống hiến hết lũng vào sự nghiệp xõy dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng hỡnh búng họ vẫn cũn mờ nhạt trờn văn đàn. Dường như văn chương nghệ thuật của ta hiện nay cũn chưa theo kịp bước đi của đất nước, của thời đại để tạo ra nhiều tác phẩm hấp dẫn, xứng đáng với thành quả lao động của muôn triệu người, nhằm ngợi ca họ và cùng nắm tay họ hát lên những khúc ca mới. Theo tôi, một trong những vấn đề các đồng chí cần quan tâm đó là hóy chuyển hướng sáng tác trọng tõm về mảnh đất con người Quảng Trị hôm nay và đề cập đến lịch sử hào hùng của đất nước quê hương trước đó. Có mặt và biểu hiện trong tác phẩm nghệ thuật của các đồng chí phải là công chúng, là con người Quảng Trị với cốt cách và thuần phong mỹ tục đậm đà tính dân tộc, là những công trỡnh mới đang xây dựng trên quê hương Quảng Trị, ngoài ra đó cũn là những trăn trở, lo toan, những mặt trái nhức nhối trong cuộc sống của con người Quảng Trị hôm nay.

Cuộc sống hiện tại cung cấp cho chỳng ta biết bao nhiờu chất liệu quý giỏ. Viết cỏi gỡ là quyền lựa chọn của mỗi văn nghệ sỹ. Cuộc đấu tranh giữa cái xấu và cỏi tốt, cỏi thiện và cỏi ỏc, ỏnh sỏng và búng tối cú khi phõn tuyến rạch rũi, cú khi ngấm ngầm lẩn khuất, nhận chõn cho rừ, soi tỏ đến tận căn nguyên không phải là dễ. Vấn đề không đơn giản là ca ngợi hay phê phán. Ca ngợi mà hời hợt, giản đơn thỡ cũng không làm rung động một ai. Phê phán mà trùm lấp, cay độc có khi người viết bị nhấn chỡm trong búng tối. Và dự cú phờ phỏn cỏi hư hỏng, thấp hèn thỡ cũng phải nhõn danh cỏi đẹp và cái cao thượng. Và đích cuối cựng là người nghệ sỹ muốn mang cái gỡ đến người đọc, người thưởng thức? Và văn học nghệ thuật dù thế nào cũng không thể từ chối chức năng vun đắp cho con người và kiến tạo những giá trị đạo đức. Tôi nhận thấy rằng các nhà chính trị, kinh tế, quân sự mỗi người có một nhiệm vụ nhưng nghệ thuật không ai làm thay được cả vì nó là sản phẩm là con đẻ của người nghệ sỹ, chính vì vậy nghệ thuật có một sức lay động công chúng cực kỳ mãnh liệt. Nói dài vấn đề này để tôi muốn nói trở lại vấn đề đi cơ sở. Sau buổi gặp mặt đầu xuân này văn nghệ sỹ chúng ta hãy dành nhiều tâm lực, trăn trở, nung nấu cho Quảng Trị hôm nay, xem đây là đề tài phong phú của nghệ thuật, là chủ đề cho việc đi cơ sở năm 2008.

Điều tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị em văn nghệ sỹ là hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh- Người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới. Trách nhiệm của anh chị em văn nghệ sỹ chúng ta một mặt là phải tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cuộc sống sinh hoạt và công tác hàng ngày. Mặt khác những giá trị về tư tưởng, đạo đức, tính nhân văn sâu sắc, tâm hồn trong sáng cao cả và tác phong gần gũi, giản gị của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được chúng ta cảm nhận, chắt lọc để thể hiện trong tư duy, trong cảm hứng, trong phong cách sáng tác tác phẩm. Trong thời gian tới, Hội ta cần tổ chức các trại sáng tác về chủ đề con người Quảng Trị ở mọi tầng lớp nhân dân, ngành nghề, lĩnh vực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào việc thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06 của bộ Chính trị phát động.

2. Về Xõy dựng, hỡnh thành cỏc tỏc phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Chúng ta biết rằng, văn chương nghệ thuật không phải muốn là được, mong là có mà ngoài sự lao động cực nhọc, trăn trở của người cầm bút nó cũn phụ thuộc vào tài năng. Cái gỡ thiếu cũn dễ đắp bù cũn tài năng đâu dễ bổ sung. Tuy vậy đó là văn nghệ sỹ đích thực thỡ khụng thể khụng cú khả năng sáng tác. Khả năng này cộng hưởng với không khớ xó hội đang có nhiều biến động tích cực, với không khí văn chương nghệ thuật đang dần dà sâu lắng và điềm tĩnh hơn nhất định sẽ tạo ra những tác phẩm mới có chất lượng cao. Thế và lực, tài năng và vốn sống của đội ngũ văn nghệ sỹ Quảng Trị cho phép chúng ta phải nghĩ và quan tâm thực hiện được mục tiêu này. Thực tế chúng ta đó cú một số tỏc phẩm đỉnh cao ở một số thể loại sân khấu, tiểu thuyết nhưng cần có những tác phẩm lớn, những tác phẩm in dấu về một thời và có sức sống bền lâu. Và nghĩ đến xây dựng tác phẩm nghệ thuật ở đỉnh cao cũng có nghĩa là chúng ta phải làm tốt việc nâng cao chất lượng sáng tác ở tất cả các loại hỡnh, đũi hỏi cỏc nghệ sỹ phải biết dấn thõn. Tụi tin rằng trong đội ngũ văn nghệ sỹ chúng ta sẽ có những đồng chí vừa có tâm vừa cú tầm, vừa cú nghị lực vừa cú sẵn sàng dấn thõn cho sự nghiệp nghệ thuật cao cả của mỡnh để làm nên những tác phẩm đỉnh cao trong giai đoạn tới. Vỡ lẽ đó mà ta có quyền hy vọng vào một vụ gặt văn chương nghệ thuật nặng bông trĩu hạt trong một thời gian không xa nữa trên quê hương Quảng Trị yêu thương.

3. Một vấn đề mà nhiều hội viên của chúng ta đang quan tâm, đó là vấn đề đầu tư, hỗ trợ xuất bản tác phẩm. Thực tế cho thấy hiện nay đa phần các văn nghệ sỹ của chúng ta đang gặp phải khó khăn khi công bố tác phẩm. Nhà văn loay hoay viết, xoay xở in rồi đem tặng bạn bè đọc chơi. Số tiền đầu tư của Hội Văn học Nghệ thuật vẫn còn quá ít lại mang tính dàn trải, vì vậy nhiều tác giả nhất là tác giả trẻ không có điều kiện công bố tác phẩm. Trong Đại hội Hội văn học nghệ thuật vừa qua, có khá nhiều hội viên có ý kiến Hội Văn học Nghệ thuật nên tập trung đầu tư chiều sâu cho một số tác giả có tác phẩm chất lượng, theo tôi đây là một ý kiến hay. Sáng tác văn chương nghệ thuật có những đặc thù riêng, cụ thể đó là tinh thần đọc lập sáng tạo. Sáng tác là nhu cầu tự thân của văn nghệ sỹ, việc đầu tư chính là tạo điều kiện tối ưu cho văn nghệ sỹ sáng tác, đáp ứng những nhu cầu chính đáng cho công việc của văn nghệ sỹ trong quá trình sáng tạo những đứa con tinh thần. Ai cũng biết tiền đầu tư không thể quy định chất lượng tác phẩm nhưng nếu đầu tư đúng sẽ có kết quả tốt. Theo tôi, đầu tư không nên làm theo kiểu chia chác, dàn trải, xuê xoa mà phải đầu tư đúng vào những văn nghệ sỹ đang thực sự làm việc để có những tác phẩm thực sự có chất lượng. Ngay từ đầu năm, Hội văn học nghệ thuật nên đề nghị các Hội viên có tác phẩm gửi bản thảo về Hội, sau đó Hội đồng nghệ thuật sẽ chọn những tác phẩm có chất lượng để đầu tư chiều sâu. Như vậy một mặt chúng ta đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các tác giả xuất bản tác phẩm, mặt khác những tác phẩm đã qua sự tuyển chọn chắc chắn sẽ đạt chất lượng khả quan. Theo tôi ngay từ năm nay, Hội nên có sự đổi mới, tìm tòi, đề ra những quy chế với những điều khoản cụ thể để thực hiện tốt vấn đề này.

4. Bên cạnh những vấn đề trên, trong năm 2008, tôi cũng mong muốn Hội ta chú ý hơn đến công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sỹ trẻ - lực lượng sáng tác chủ lực của tỉnh trong tương lai, cần phải mạnh dạn và tích cực hơn trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình sáng tác, công bố, giới thiệu tác phẩm. Vừa qua, Nhà văn Xuân Đức đã ra mắt trang Web cá nhân để quảng bá các tác phẩm của mình, theo tôi đầy là một điều chúng ta cần phát huy vì trong trào lưu văn học mạng, văn học blog đang phát triển như vũ bão thì văn nghệ sỹ tỉnh ta không thể nào đứng ngoài cuộc.

Tôi rất mong đội ngũ văn nghệ sỹ hãy xuất phát từ trách nhiệm và cũng là mong muốn chung cho một nền nghệ thuật nở hoa kết trái trên mảnh đất quê hương Quảng Trị, không chỉ đẹp và đáng tự hào trong quá khứ mà phải tiép tục giàu đẹp trong tương lai; không chỉ đáng tự hào trong văn hóa, giáo dục, nghệ thuật mà phải có niềm tin đi lên vững chắc trong phát triển kinh tế để làm trũn sứ mệnh là lực lượng sỏng tạo những giỏ trị tinh thần trên quê hương Quảng Trị.

Xuân mới đã gõ cửa mọi nhà, sức sống mùa xuân đang lan toả và truyền thêm nhiệt huyết cho mỗi một chúng ta trong chặng đường mới đầy vinh quang nhưng cũng không ít thử thách. Chúng ta hãy xem buổi gặp mặt đầu xuân hôm nay là buổi lễ xuất quân của văn nghệ sỹ tỉnh nhà nhằm siết chặt đội ngũ, đồng sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ IV. Với tinh thần đó, tin chắc rằng, đội ngũ văn nghệ sỹ chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái những vụ mùa nặng hạt sai bông trên cánh đồng nghệ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm tinh thần có chất lượng cao, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội trên mảnh đất Quảng Trị thân yêu.

N.V.H

 

 

__________

* Đầu đề do Toà soạn đặt

 

 

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 162 tháng 03/2008

Mới nhất

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

27/01/2021 lúc 00:00

(ĐHXIII) - Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 lúc 17:20

(ĐHXIII) - Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

01/01/1970 lúc 00:00

Sáng nay (25/1), sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/01

25° - 27°

Mưa

30/01

24° - 26°

Mưa

31/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground