Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/12/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội

BÀI PHÁT BIỂU 

CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Quảng Trị, ngày 15/10/2020)

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ, các vị khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu đại hội.

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương rất vui mừng được về với Quảng Trị, quê hương giàu truyền thống cách mạng, anh hùng, “mảnh đất thân thương, hiền lành, giản dị”, dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi đến các vị khách quý, các đồng chí đại biểu Đại hội và toàn thể nhân dân tỉnh Quảng Trị lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc, khoa học và tinh thần cầu thị của Tỉnh ủy Quảng Trị trong công tác chuẩn bị Đại hội. Các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phù hợp với Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/9/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Nội dung các văn kiện đã bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy còn nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng lớn của sự cố môi trường biển, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, nỗ lực phấn đấu, với ý chí và quyết tâm cao, cơ bản hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Trị “đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nổi bật là:

 - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, công nghiệp năng lượng và chế biến nông sản, dịch vụ và kinh tế biển được quan tâm phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,16%, cao hơn bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 2 trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và thứ 37 của cả nước). Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút được nhiều dự án đầu tư (số dự án được cấp phép đầu tư tăng gấp 2,2 lần, và tổng vốn đăng ký tăng 4,5 lần so với nhiệm kỳ trước), nhất là các dự án năng lượng tái tạo được đầu tư với tổng công suất 377 MW, tăng 3,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 56,4%, cao hơn bình quân cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

- Văn hóa - xã hội, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên, truyền thống và bản sắc văn hóa, lịch sử được gìn giữ và phát huy; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Điều đáng trân trọng là trong điều kiện tỉnh còn khó khăn, nhưng đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo khá tốt các lĩnh vực xã hội, đầu tư xây dựng, nâng cấp, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ, các công trình tri ân và chăm sóc người có công với cách mạng; một số chỉ tiêu luôn nằm ở tốp đầu của cả nước, nhất là có 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,43% xuống còn 6,43%, giảm bình quân 1,77%/năm, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chính trị - xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước bạn Lào được duy trì và phát huy hiệu quả; tham gia nhiều sự kiện quốc tế và khu vực để quảng bá, xúc tiến, vận động đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế.

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có nhiều cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; quy định về nêu gương “7 xây, 7 chống” đối với cán bộ chủ chốt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm; đã xóa được thôn, bản chưa có đảng viên và cơ bản xóa được chi bộ sinh hoạt ghép. Tổ chức bộ máy của Đảng và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động ngày càng đổi mới, hiệu quả.

 Những kết quả đạt được trên đây là sản phẩm của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị, phát huy truyền thống anh dũng, kiên trung của quê hương cách mạng anh hùng; kế thừa, phát huy kinh nghiệm của nhiều thế hệ cán bộ; tin tưởng và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng. Cấp ủy và chính quyền đã nhìn rõ tiềm năng, lợi thế, cũng như những khó khăn, thách thức của tỉnh; trăn trở, nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi để đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo, có bước đi, cách làm phù hợp. Đội ngũ cán bộ các cấp đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị đã kiên trì xây dựng lại quê hương trên mảnh đất thân thương bị bom đạn cày xới, xé nát, chia cắt, với điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt để có được cơ đồ như ngày hôm nay.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vươn lên và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Quảng Trị cũng còn những hạn chế, yếu kém và đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như Báo cáo Chính trị đã nêu. Nhất là: Kinh tế tăng trưởng khá cao, nhưng chất lượng chưa thực sự bền vững, quy mô còn nhỏ và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; một số chương trình, đề án trọng điểm chưa được hiện thực hóa, còn chậm tiến độ; một số chỉ tiêu quan trọng, cơ bản chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (6,43%), đời sống của một bộ phận nhân dân ở miền núi, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. An ninh, trật tự vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, mất ổn định. Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, đoàn kết nội bộ có lúc, có nơi, có việc vẫn còn hạn chế.

Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần đi sâu phân tích làm rõ các nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung đã được xác định trong Báo cáo chính trị, xin nêu một số vấn đề để các Đại hội thảo luận:

Trước hết, chúng ta phải nắm vững tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là: “Phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”; với mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Sự phát triển của Quảng Trị trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Miền Trung, nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh.

Quảng Trị là nơi giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có tuyến đường xuyên Á ngắn nhất nối các nước trong khu vực qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến miền Trung nước ta và mở rộng ra khu vực ASEAN; có đủ địa hình: trung du - miền núi, đồng bằng và ven biển; có nhiều địa danh, di tích lịch sử hào hùng và oanh liệt, nhiều công trình văn hóa - tâm linh,..... Đây là những tiềm năng, lợi thế để Quảng Trị phát triển.

Tuy nhiên, dự báo trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng, khó lường. Cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt; tình hình tranh chấp chủ quyền Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, diễn biến của đại dịch Covid-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các vấn đề an ninh phi truyền thống,... ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của tỉnh trong quá trình phát triển.

Vì vậy, Đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá cho sát hợp, khả thi. Nói khái quát là phải có tầm nhìn, tư duy chiến lược để có khát vọng phát triển.Phải chăng, trên cơ sở 3 trụ cột chính: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch và nông nghiệp, Quảng Trị có thể xác định: công nghiệp năng lượng là ngành đột phá cho sự phát triển, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế và các dự án công nghiệp lớn.

Tôi đề nghị Đại hội hãy đem hết trí tuệ và tâm sức bàn bạc, thảo luận kỹ để đi đến nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá để quyết tâm đạt mục tiêu “xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030”.

Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

(1) Một là: Tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường, hành động quyết liệt, sáng tạo của nhân dân Quảng Trị trong những năm chống Mỹ cứu nước anh hùng để xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Biết bao người con của Quảng Trị và cả nước đã chiến đấu, huy sinh, hòa vào lòng đất hoặc để lại một phần xương máu của mình để giành lại và bảo vệ mảnh đất thân yêu này. Trong kháng chiến, Quảng trị đã đi đầu, “là tiền tuyến anh hùng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa”; ngày nay, Quảng Trị phải vì cả nước và cùng cả nước huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, phải quyết tâm “đi sau, vượt trước”, đền đáp lại một cách xứng đáng sự cống hiến, hy sinh của bao người con đối với Quảng Trị. Muốn vậy, trước hết, phải tập trung xây dựng, sớm hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cần tập trung ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm: Khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp đô thị dịch vụ VSIP8, cảng nước sâu Mỹ Thủy, trục giao thông ven biển và các công trình giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế Cửa khẩu La Lay, Khu đô thị du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn cỏ, để phát triển theo trục hành lang kinh tế Đông - Tây; hoàn thành quy hoạch phát triển đô thị, ưu tiên đầu tư phát triển thành phố Đông Hà, mở rộng không gian kinh tế theo hướng biển, đưa Đông Hà trở thành khu đô thị trung tâm, có tính lan tỏa, kết nối với các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh nhà.

(2) Hai là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Có cơ chế thu hút, chọn lựa nhà đầu tư chiến lược, thực sự có năng lực, khuyến khích đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, như công nghiệp năng lượng (điện gió, điện mặt trời, điện khí); công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; công nghiệp silicat, công nghiệp may mặc; cảng biển, các khu công nghiệp, khu kinh tế. Hết sức chú ý đảm bảo môi trường trong đầu tư, phát triển.

(3) Ba là: Phát triển toàn diện nông, lâm, thuỷ sản, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo chuổi giá trị, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữa cơ, nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển ngư nghiệp, lâm nghiệp. Chú trọng nâng cao giá trị rừng, gắn với bảo vệ và phát triển rừng; khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

(4) Bốn là: Đầu tư phát triển đồng bộ thương mại, du lịch, dịch vụ. Chú ý bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, các di tích lich sử cách mạng, các công trình văn hóa- tâm linh, gắn với phát triển du lịch. Xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện thật tốt Đề án Festival vì hòa bình đã được thủ tướng phê duyệt - tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của Quảng Trị. Phát huy lợi thế vị trí trung chuyển trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, thu hút đầu tư phát triển dịch vụ logistics phục vụ giao thương các nước trong khu vực.

 (5) Năm là: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những chương trình rất có ý nghĩa, rất nhân văn của Đảng, Nhà nước, không chỉ xóa đói, giảm nghèo bền vững, mà còn nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội; nâng cao chất lượng môi trường sống, cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống mọi mặt của người dân.

(6) Sáu là: Cần đặc biệt lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của Quảng Trị về quốc phòng, an ninh. Do đó, cần tập trung chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là vùng biên giới. Nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại với các tỉnh, các nước trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước trong khu vực.

(7) Bảy là: Nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hết sức quan tâm, giữ gìn và tăng cường đoàn kết nội bộ, trước hết trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ...Từ đó, tạo đồng thuận cao hơn nữa trong nhân dân, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng phát triển tỉnh nhà, quyết không “thua em, kém chị”. Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa mới, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi tha thiết đề nghị, mong muốn và tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Trung ương và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời xem xét một cách kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, thận trọng, toàn diện, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã được các cơ quan chức năng của Trung ương và của tỉnh thẩm tra, thẩm định và Bộ Chính trị đã thông qua phương án nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, có đầy đủ phẩm chất, năng lực để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống.

Thưa các đồng chí,

Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng và ý chí, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, chúc các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Quảng Trị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Phan Đình Trạc (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương)

Mới nhất

Nghiên cứu phát huy giá trị di tích Chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong

22/11/2023 lúc 15:26

TCCV Online - Ngày 22/11/2023, Sở Khoa học và công nghệ; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; UBND huyện Triệu Phong đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hoá và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”.

Nghĩa tình và nhiều việc làm Tình nghĩa

19/11/2023 lúc 23:20

Tại thành phố Đông Hà có một nhóm thiện nguyện ý nghĩa và gắn kết với tên gọi “Nhóm Nghĩa Tình”. Thành viên nhóm là những cô giáo đã nghỉ hưu nhiệt huyết, tràn đầy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội...

Tâm tình của diễn viên - đạo diễn Lê Cung Bắc (1946 - 2021) qua tập hồi ký "Bụi cát chân mây"

17/11/2023 lúc 09:53

TCCV Online - Đại thi hào Nguyễn Du đã viết bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký nhằm bày tỏ mối thương cảm, tri âm cùng người con gái đời Minh, tài hoa bạc mệnh, oan khiên, đau đớn. Khi kết thúc, ông đã không khỏi ngậm ngùi tự hỏi: “Bất tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"

Phản ánh tích cực, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

16/11/2023 lúc 14:32

TCCVO - Chiều ngày 15/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10/2023 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/12

25° - 27°

Mưa

07/12

24° - 26°

Mưa

08/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground