Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 22/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Sơ kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT - Báo chí về chủ đề

LTS. Thực hiện Kết luận Hội Nghị lần thứ 12 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Chỉ thị số 06 - CT/ TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai trên toàn quốc. Cùng với cả nước, các Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành các cấp ở tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách tích cực, nghiêm túc, đúng tiến độ, bước đầu đạt được những kết quả thiết thực.Trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật - Báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trương phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học nghệ thuật- Báo chí (VHNT-BC) về chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn toàn Tỉnh. Sau một năm phát động, sáng ngày 15/9/2009 Ban Tổ chức cuộc thi đã sơ kết giai đoạn I. Xung quanh sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, phóng viên CV. có cuộc phỏng vấn NSƯT. Hoàng Sĩ Cừ, Chủ tịch H ội VHNT, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi. Đầu đề do Tòa soạn đặt và dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
PV. Cuộc vận động sáng tác, quảng bá  các tác phẩm VHNT- BC đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Để có được những kết quả bước đầu ấy, xin đồng chí cho biết kinh nghiệm v ề công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Cuộc thi?
NSƯT. HOÀNG SĨ CỪ: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 381-CV/TU ngày 19/8/2008 về việc Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT- BC về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị - Cơ quan Thường trực Cuộc thi phối hợp với Hội Nhà báo Tỉnh tiến hành xây dựng nội dung, kế hoạch Cuộc thi, cụ thể như sau:
Ngày 31/8/2008 theo tinh thần chỉ đạo của BCĐ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Trị, Hội Văn học Nghệ thuật đã ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 8 đồng chí. Ngày 24/10/2008, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ra Quyết định số 72QĐ/VHNT thành lập Ban Sơ khảo của 6 chuyên ngành gồm 22 đồng chí, đại diện cho các chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Văn nghệ dân gian và Báo chí; đồng thời ra Quyết định số 77QĐ/VHNT ngày 24/10/2008 thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi gồm 12 đồng chí do nhà văn Cao Hạnh- Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật làm Trưởng ban. Ngày 27/10/2008, Trưởng Ban Tổ chức đã ban hành Quy chế Cuộc thi. Ngay sau khi thống nhất Quy chế Cuộc thi, Ban Tổ chức đã cho đăng tải kế hoạch, nội dung Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai các nội dung của cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT- BC đến toàn thể hội viên, phóng viên, văn nghệ sĩ trong tỉnh.
Ngày 01-9-2008, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp Tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT- BC theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn Tỉnh.
Để vận động hội viên tích cực tham gia Cuộc vận động sáng tác, Hội VHNT đã tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tham dự các trại sáng tác của Hội và Trung ương tổ chức; tham gia các cuộc liên hoan, triển lãm; động viên các văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực về cơ sở nhằm thu thập thông tin vàtạo nguồn cảm hứng sáng tạo. Đồng thời các Cơ quan Báo chí, truyền thông của tỉnh cũng đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung quảng bá, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT-BC về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Phân công cán bộ theo dõi, cập nhật tin bài, phân loại tác phẩm, chọn lựa, biên tập để sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quảng bá rộng rãi Cuộc thi .
PV. Kết quả đạt được sau một năm phát động Cuộc vận đông sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT-BC về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và những hạn chế cần khắc phục?
NSƯT. HOÀNG SĨ CỪ: Sau một năm triển khai, Cuộc thi đã thu hút đông đảo lực lượng văn nghệ sĩ và đội ngũ nhà báo trong tỉnh tham gia. Ban Tổ chức đã nhận được 126 tác phẩm dự thi của 7 chuyên ngành. Cụ thể: Báo chí 65 tác phẩm, Văn học: 8 tác phẩm, Sân khấu: 8 tác phẩm, Âm nhạc: 9 tác phẩm, Nhiếp ảnh: 23 tác phẩm, Mỹ thuật: 7 tác phẩm, Văn nghệ Dân gian: 6 tác phẩm. Ban Sơ khảo đã tiến hành tuyển chọn 30/126 tác phẩm vào vòng chung khảo. Ngày 6/8/2009, Ban Giám khảo đã tiến hành chung khảo đợt I. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc trong 30 tác phẩm đề nghị Ban Tổ chức trao thưởng đợt I....
 

LTS. Thực hiện Kết luận Hội Nghị lần thứ 12 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Chỉ thị số 06 - CT/ TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai trên toàn quốc. Cùng với cả nước, các Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành các cấp ở tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" một cách tích cực, nghiêm túc, đúng tiến độ, bước đầu đạt được những kết quả thiết thực.Trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật - Báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trương phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học nghệ thuật- Báo chí (VHNT-BC) về chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn toàn Tỉnh. Sau một năm phát động, sáng ngày 15/9/2009 Ban Tổ chức cuộc thi đã sơ kết giai đoạn I. Xung quanh sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, phóng viên CV. có cuộc phỏng vấn NSƯT. Hoàng Sĩ Cừ, Chủ tịch H ội VHNT, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi. Đầu đề do Tòa soạn đặt và dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV. Cuộc vận động sáng tác, quảng bá  các tác phẩm VHNT- BC đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Để có được những kết quả bước đầu ấy, xin đồng chí cho biết kinh nghiệm v ề công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Cuộc thi?

NSƯT. HOÀNG SĨ CỪ: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 381-CV/TU ngày 19/8/2008 về việc Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT- BC về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Trị - Cơ quan Thường trực Cuộc thi phối hợp với Hội Nhà báo Tỉnh tiến hành xây dựng nội dung, kế hoạch Cuộc thi, cụ thể như sau:

Ngày 31/8/2008 theo tinh thần chỉ đạo của BCĐ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Trị, Hội Văn học Nghệ thuật đã ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 8 đồng chí. Ngày 24/10/2008, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ra Quyết định số 72QĐ/VHNT thành lập Ban Sơ khảo của 6 chuyên ngành gồm 22 đồng chí, đại diện cho các chuyên ngành: Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Văn nghệ dân gian và Báo chí đồng thời ra Quyết định số 77QĐ/VHNT ngày 24/10/2008 thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi gồm 12 đồng chí do nhà văn Cao Hạnh- Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật làm Trưởng ban. Ngày 27/10/2008, Trưởng Ban Tổ chức đã ban hành Quy chế Cuộc thi. Ngay sau khi thống nhất Quy chế Cuộc thi, Ban Tổ chức đã cho đăng tải kế hoạch, nội dung Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai các nội dung của cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT- BC đến toàn thể hội viên, phóng viên, văn nghệ sĩ trong tỉnh.

Ngày 01-9-2008, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp Tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT- BC theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn Tỉnh.

Để vận động hội viên tích cực tham gia Cuộc vận động sáng tác, Hội VHNT đã tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tham dự các trại sáng tác của Hội và Trung ương tổ chức; tham gia các cuộc liên hoan, triển lãm; động viên các văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực về cơ sở nhằm thu thập thông tin vàtạo nguồn cảm hứng sáng tạo. Đồng thời các Cơ quan Báo chí, truyền thông của tỉnh cũng đã chủ động xây dựng chương trình, nội dung quảng bá, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT-BC về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Phân công cán bộ theo dõi, cập nhật tin bài, phân loại tác phẩm, chọn lựa, biên tập để sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần quảng bá rộng rãi Cuộc thi .

PV. Kết quả đạt được sau một năm phát động Cuộc vận đông sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT-BC về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và những hạn chế cần khắc phục?

NSƯT. HOÀNG SĨ CỪ: Sau một năm triển khai, Cuộc thi đã thu hút đông đảo lực lượng văn nghệ sĩ và đội ngũ nhà báo trong tỉnh tham gia. Ban Tổ chức đã nhận được 126 tác phẩm dự thi của 7 chuyên ngành. Cụ thể: Báo chí 65 tác phẩm, Văn học: 8 tác phẩm, Sân khấu: 8 tác phẩm, Âm nhạc: 9 tác phẩm, Nhiếp ảnh: 23 tác phẩm, Mỹ thuật: 7 tác phẩm, Văn nghệ Dân gian: 6 tác phẩm. Ban Sơ khảo đã tiến hành tuyển chọn 30/126 tác phẩm vào vòng chung khảo. Ngày 6/8/2009, Ban Giám khảo đã tiến hành chung khảo đợt I. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc trong 30 tác phẩm đề nghị Ban Tổ chức trao thưởng đợt I.

Nhìn chung các tác phẩm dự thi đã bám sát Quy chế Cuộc thi; tập trung ca ngợi, phản ánh một cách sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức sáng ngời của Bác, khẳng định ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng đồng thời nêu bật tình cảm của Bác với quê hương Quảng Trị; tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đối với Bác; phát hiện những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình trong quá trình học tập và làm theo tấm gương của Người. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động, hình thành phong trào tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự nguyện làm nhiều việc tốt, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa lành mạnh trong toàn Đảng và xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống.

Sau một năm phát động, cuộc thi không chỉ đạt được các tiêu chí về nội dung mà các tác phẩm VHNT - BC dự thi về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngoài những thông tin kịp thời, chân thực, chính xác còn có nhiều hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn.

Trong lĩnh vực Văn học, các tác phẩm thơ, văn xuôi đã ghi lại cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tác giả tiếp cận những câu chuyện về Bác và những lần gặp Bác. Các tác giả đã chú ý khai thác những tư liệu và kỷ niệm này để khơi nguồn cảm hứng, khắc họa chân dung, phong cách, tư tưởng đạo đức của Người, truyền vào tác phẩm tình cảm kính yêu lãnh tụ. Tuy số lượng không nhiều song các tác phẩm đã giúp đc giả hiểu thêm cuộc sống giản dị, thanh cao nhưng rất gần gũi của Bác Hồ đồng thời thể hiện tâm tư, tình cảm, suy nghĩ và hành động là phải làm sao cho xứng đáng với Bác hơn. Tiêu biểu là Bút ký “Vẫn sống mãi chiếc máy cày Bác tặng” của Trần Biên- Trần Hoài; Bài thơ “Người kéo lưới trước biển” của Hoài Quang Phương.

Các tác phẩm Mỹ thuật đã khắc họa hình ảnh Bác thật gần gũi, ấm áp. Đó là hình ảnh giản dị, thân thương của Người trong Tác phẩm “Tình Bác với nông dân” của Trương Minh Dự. Trong tác phẩm này, không gian nghệ thuật kết hợp giữa hiện thực và trừu tượng, nhấn mạnh mối quan hệ tương quan ở khuôn mặt nhân hậu của Bác với gương mặt của những nông dân chân chất, hiền hoà. Tác phẩm “Người Vân Kiều- Pa cô mang họ Hồ của Bác” của Nguyễn Thế Hà chứa đựng tình cảm tha thiết, xúc động của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Vinh dự bên Bác”của Trịnh Hoàng Tân với phong cách nghệ thuật đương đại, ấn tượng biểu lộ sự khoáng đạt, tư duy mới trong cách nhìn và thể hiện nhân vật điển hình- Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về Nhiếp ảnh đáng chú ý có Tác phẩm “Ông Nguyễn Văn Vũ đang sưu tầm tư liệu về Bác” của Trà Thiết ghi lại và lột tả tấm lòng yêu quý Bác của nhân vật.

Hình tượng Bác Hồ là nguồn cảm hứng vô tận để các nhạc sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị ở các ca khúc: “Đêm giao thừa nhớ Bác” của Võ Thế Hùng, “Lắng đọng tình Người” của Lê Thanh Ngọc, “Phút bên Người” của Trần Tích, “Nhớ Bác” của Trần Kiềm. Trong lĩnh vực Văn nghệ dân gian, Vũ Mạnh Thi đã khơi nguồn chất dân ca Bình Trị Thiên để dựng lại chân dung vị Cha già kính yêu của dân tộc với những làn điệu ngọt ngào, sâu lắng, tình cảm nồng nàn, tha thiết (Tổkhúc dân ca Gương Người sáng mãi trong con ).

 Các tác phẩm báo chí đã tập trung tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tác dụng cuộc vận động; nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác; xác định trách nhiệm của người làm báo thực hiện cuộc vận động; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thuộc nhiều lĩnh vực công tác, ở các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tích cực lao động sản xuất. Qua phản ánh của báo chí có thể thấy cuộc vận động lớn đã và đang đi vào cuộc sống của toàn dân, tạo nên động lực thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu là các tác phẩm: “Nghĩa tình Nakhomphanom” của Mai Anh, “Người đảng viên và hơn 2.000 bức ảnh về Bác Hồ” của Thanh Châu.

      Cùng với việc sáng tác, việc quảng bá biểu diễn tác phẩm nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được quan tâm chú trọng. Nhiều tác phẩm VHNT- BC hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được chọn lọc, đăng tải kịp thời trên Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh và các Đài huyện, thành, thị. Bên cạnh đó, các hội viên Hội VHNT đã sáng tác và gửi các phẩm tham dự Cuộc vận động ở cấp Trung ương, kết quả Hội đồng nghệ thuật quốc gia đã chọn 4 tác phẩm về Bác Hồ của các hoạ sỹ Quảng Trị cho cuộc Triển lãm toàn quốc 1000 năm Thăng Long- Hà Nội tổ chức vào cuối năm 2009 tại Hà Nội. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT-BC về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TWđã trao tặng Giải thưởng cho tác phẩm báo “Hai việc làm từ một cuộc vận động lớn” của nhà báo Đào Tâm Thanh ( Hội viên Hội VHNT và Hội Nhà báo Quảng Trị) nhân Sơ kết một năm Cuộc vận động. Đó là những thành quả rất đáng biểu dương.

Bên cạnh những kết quả được ghi nhận, cuộc thi còn vấp phải những hạn chế cần khắc phục. Ví như công tác tổ chức còn gặp nhiều lúng túng. Việc theo dõi, đôn đốc, động viên Văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia Cuộc vận động sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn chưa được tiến hành tích cực.Số lượng tác phẩm tham gia Cuộc thi chưa nhiều, chất lượng chưa thật cao. Một số tác phẩm chưa phản ánh rõ nội dung của cuộc thi, còn gán ghép chủ đề một cách gượng gạo. Chưa xuất hiện tác phẩm tạo ấn tượng sâu sắc, có sức lay động mạnh mẽ. Số gương điển hình được phản ảnh qua các tác phẩm Văn học nghệ thuật, báo chí chưa nhiều, chưa thật ấn tượng. Công tác tổ chức xét giải ở một số Phân hội còn hời hợt, chưa thực sự sâu sát.Công tác quảng bá các tác phẩm sáng tác về Bác Hồ tuy đã có chú ý nhưng triển khai chưa thật tốt. Một số loại hình nghệ thuật chưa hoặc có quá ít tác phẩm tham gia làm hạn chế tính phong phú của Cuộc thi…

PV. Xin đồng chí cho biết thêm về công tác chỉ đạo và hướng đi của Cuộc thi ở giai đoạn II?

NSƯT. HOÀNG SĨ CỪ: Kết thúc giai đoạn I, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai Cuộc thi giai đoạn II từ 01/9/2009 - 01/9/2010. Chủ đề trọng tâm của giai đoạn II là: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Với các nội dung cụ thể sau: Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc; thực hiện nếp sống văn minh công sở, thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng quê hương giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh; xây dựng và tuyên truyền những gương sáng điển hình trong tất cả các ngành, các cấp.

Phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, từ nay đến năm 2011, Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục tuyên truyền, phát động sâu, rộng tới các văn nghệ sĩ, nhà báo chuyên  hoặc không chuyên của tỉnh tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT- BC để có thêm nhiều tác phẩm ca ngợi, làm nổi bật và sống động tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác cùng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ phát thư kêu gọi sự tham gia hưởng ứng tích cực Cuộc thi giai đoạn II đến từng hội viên Hội VHNT, Hội Nhà báo và đông đảo nhân dân trong toàn Tỉnh.

Cùng với sáng tạo tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, bằng nhiều hình thức sẽ đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá tác phẩm như: Dàn dựng, biểu diễn, trưng bày, triển lãm, xuất bản... Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt... mở chuyên mục, chuyên trang thường xuyên chọn lọc đăng tải các tác phẩm có chất lượng để tuyên truyền về cuộc vận động.

Tiếp tục tổ chức cho Văn nghệ sỹ, nhà báo đi thực tế cơ sở, tham gia các trại sáng tác do Trung ương và địa phương tổ chức nhằm động viên anh chị em sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về Bác Hồ.

Phối hợp chặt chẽ với các Cấp uỷ Đảng, các ban ngành, địa phương để phát hiện những nhân tố mới, điển hình mới trong thực hiện Cuộc vận động; tạo nguồn phong phú, sống động cho các tác phẩm sáng tạo về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

PV. Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Hội VHNT, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi.

    P.V

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 181 tháng 10/2009

Mới nhất

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị

19/01/2021 lúc 00:00

(TCCVO) Sáng 19/1/2021, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị.

Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Kỳ 1)

20/01/2021 lúc 10:07

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân với niềm tin son sắt vào Đảng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết mong muốn đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Phóng viên Báo Quảng Trị ghi nhận và trích đăng các ý kiến tham gia.

Hoa rụng bên sông

19/01/2021 lúc 21:28

Em không nán được đến ngày hội làng sao? Em nấn ná mãi rồi, cha giận lắm. Cha nói, khó lắm mới hẹn được ông giáo sư đó.

Tự ta vô nhiễm

19/01/2021 lúc 16:05

dắt xe xuống lòng phố / ngày đầy lên niềm vui / tiếng cười ai sau ngõ...

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

23/01

25° - 27°

Mưa

24/01

24° - 26°

Mưa

25/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground