Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/12/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

 

(TCCVO) Sáng ngày 3/10/2020,  tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có: UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 300 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2015- 2020. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đã chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi; ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Điển hình như phong trào thi đua: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị... Từ các phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,21%, tăng 1,21% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 53 triệu đồng/năm, gấp 1,55 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 năm 2016 - 2020 đạt 13.434 tỉ đồng, trong đó thu nội địa bình quân hằng năm đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực phi nông nghiệp từ 76,73% năm 2015 lên 80,71% năm 2020, giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm và thuỷ sản từ 23,27% năm 2015 xuống còn 19,29% năm 2020.

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh tặng thưởng cờ thi đua cho 344 tập thể và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6.801 tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng cho 1.259 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 801 cá nhân. Thẩm định trình khen thưởng 464 huân chương các loại; 87 cờ thi đua của Chính phủ; 11 cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 234 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội LHPN tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Thành Dũng 

             

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tập thể - Ảnh: Thành Dũng

 

             

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể - Ảnh: Thành Dũng

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân - Ảnh: Thành Dũng​

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng đã biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân đã được vinh danh và cả những tập thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua của tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh đạt được những kết quả, ý nghĩa tích cực.

 

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào ghi đua; các phong trào thi đua cần chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình, tập trung bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tăng cường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, nghiệp vụ, khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả...

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thời gian tới, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thường tỉnh Võ Văn Hưng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ Nhân dân; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển mạnh các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, các sản phẩm mang thương hiệu đặc sắc; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

Đại hội đã nhất trí danh sách cử 11 đại biểu đại diện cho tỉnh Quảng Trị đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân và 3 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân và 4 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 14 cá nhân và 3 tập thể.  

Hà Trang

Nguồn: Báo Quảng Trị

http://baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/152026

HÀ TRANG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 312 tháng 09/2020

Mới nhất

Từ dạo ấy

6 Phút trước

Thơ Trương Hữu Thuận (Trường TH-THCS Ba Tầng, huyện Hướng Hóa)

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

18 Giờ trước

Chủ trương xây dựng NTM là rất hợp lòng dân, là đáp ứng nguyện vọng của nhiều thế hệ.

Bút ký của Y Thi nỗi nhức nhối về nhân sinh, thế sự

18 Giờ trước

YThi là nhà viết ký chuyên nghiệp, có hành trình sáng tạo lâu dài, liên tục và anh đã xác lập được đặc trưng thi pháp cá nhân cho mình ngay từ những ký phẩm đầu tiên. 

Ngẫu hứng cội nguồn

06/12/2021 lúc 07:25

Thơ Tạ Quang Thìn

Áo học trò

06/12/2021 lúc 07:21

Thơ Hà Ngọc Lan

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/12

25° - 27°

Mưa

09/12

24° - 26°

Mưa

10/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground