Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/08/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Giao ban các cơ quan chủ quản báo chí 6 tháng đầu năm 2021

(TCCVO) Ngày 13/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Văn học - Nghệ thuật báo cáo công tác chỉ đạo, quản lý báo chí 6 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm đối với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Tạp chí Cửa Việt 6 tháng cuối  năm 2021.

Thực hiện công tác chủ quản đối với Báo Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép hoạt động cho Báo; đồng ý chủ trương để Báo Quảng Trị xây dựng Dự án phát triển Báo Quảng Trị điện tử và tin học hóa quy trình xuất bản báo trình cơ quan chức năng xem xét, cấp kinh phí để triển khai thực hiện. Chỉ đạo Báo Quảng Trị tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; chỉ đạo, quản lý báo chí trong việc cung cấp và định hướng thông tin ở nhiều lĩnh vực và những vấn đề quan trọng. Tạo điều kiện về bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, biên chế, đào tạo, giúp cơ quan quản lý báo chí ổn định về nhân sự, tài chính, đảm bảo thông tin đúng tôn chỉ, mục đích.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo Tạp chí Cửa Việt tập trung tuyên truyền sôi nổi đời sống văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan báo chí đã bám sát sự lãnh đạo của cơ quan chủ quản, đồng thời năng động, sáng tạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, các cơ quan báo chí đã tập trung phản ảnh về kết quả và việc học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền về những sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương, thường xuyên phản ảnh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và Nhân dân trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng như kịp thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Mặt khác, tăng cường các tác phẩm đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, từng bước nỗ lực nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; tập trung đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức, tăng cường thời lượng tuyên truyền thông qua nền tảng mạng xã hội, trang tin điện tử, kênh Youtube… để tiếp cận tốt hơn với bạn đọc, khán thính giả.

 

Trưởng BTG Tỉnh ủy Hô Đại Nam kết luận hội nghị.

Trưởng BTG Tỉnh ủy Hô Đại Nam kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan báo chí địa phương liên quan đến chuyển đổi số, giấy phép xuất bản, hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan báo chí, việc cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị cho báo chí...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đề nghị các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền để thu hút bạn đọc, khán thính giả. Cần tính toán chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí một cách căn cơ, hiệu quả lâu dài; nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền, đồng thời tăng cường quảng bá nội dung tuyên truyền trên nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội để tiếp cận sâu rộng các đối tượng bạn đọc.

Từ nay đến cuối năm 2021, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những nét mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các dự án động lực của tỉnh. Các cơ quan báo chí cần xây dựng định hướng tuyên truyền dài hơi và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để trình cơ quan chủ quản phê duyệt. Tiếp tục thực hiện việc triển khai, sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh./.

PV

 

 

Mới nhất

Nhận mặt quê hương

13 Giờ trước

Thơ Nguyễn Thị Việt Nga

Nghe chuyện Trạng Vĩnh Hoàng

03/08/2021 lúc 09:48

Thơ Ngô Minh

Cội nguồn cảm hứng

02/08/2021 lúc 08:48

Thơ Võ Duy Viện

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng - Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

28/07/2021 lúc 08:15

Thấm nhuần sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều có chủ trương quan tâm đến công tác ưu đãi người có công với cách mạng, chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng xác định: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp và chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và của xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú. Cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, giải quyết căn bản chính sách đối với người có công, nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa’’. Có thể nhìn nhận công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng từ thực tiễn và bài học kinh nghiệm ở Quảng Trị.

Tạp chí số cũ
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/08

25° - 27°

Mưa

07/08

24° - 26°

Mưa

08/08

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground