Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/12/2023 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tạp chí Cửa Việt đoạt giải B Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023

TCCV Online - Chiều nay 28/9/2023, Ban tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023 đã tổng kết trao thưởng.

Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị, năm 2023 đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Ban Tuyên giáo, BCĐ 35 các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; chủ động trong công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo việc đăng tải trên các trang/ cổng thông tin điện tử tỉnh, bản tin, trên mạng xã hội, fanpage của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, rộng rãi và đồng bộ nên đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh, phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh: Tuy lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở cấp tỉnh nhưng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, từ đó nhận được số lượng tác phẩm dự thi lớn, nhiều bài chất lượng cao, đa dạng về thể loại, đầu tư về hình thức, thể hiện ở việc các tác phẩm dự thi đã bám sát đề tài và cơ bản đáp ứng tiêu chí Quy chế Cuộc thi đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh, phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh: Tuy lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở cấp tỉnh nhưng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, từ đó nhận được số lượng tác phẩm dự thi lớn, nhiều bài chất lượng cao, đa dạng về thể loại, đầu tư về hình thức, thể hiện ở việc các tác phẩm dự thi đã bám sát đề tài và cơ bản đáp ứng tiêu chí Quy chế Cuộc thi đề ra.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đã quy tụ được nhiều đối tượng tham gia: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, cựu chiến binh, hưu trí, các phóng viên, nhà báo, văn nghệ sĩ, các tác giả không chuyên công tác ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh…tham gia. Đối tượng tham gia đủ mọi thành phần, ngành nghề, lứa tuổi, trong đó tác giả cao tuổi nhất sinh năm 1942, tác giả nhỏ tuổi nhất sinh năm 2006…

Sau gần 4 tháng phát động và tổ chức cuộc thi, đến ngày 30/6/2022Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên, phóng viên báo chí,… trong và ngoài tỉnh. Ban Chỉ đạo 35 các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã nhận được 3.271 bài dự thi. Cuộc thi không chỉ thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh mà còn thu hút sự tham gia, tìm hiểu của các tác giả ngoài tỉnh, có 7 tác phẩm  của 4 tác giả ngoài tỉnh tham gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng thưởng cho 3 tập thể gồm: Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Đông Hà; Huyện ủy Triệu Phong vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai Cuộc thi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng thưởng cho 3 tập thể gồm: Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Đông Hà; Huyện ủy Triệu Phong vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai Cuộc thi.

Số lượng tác phẩm dự thi lớn, đầy đủ các thể loại và đa dạng về thành phần dự thi. Điều này khẳng định Cuộc thi đã thực sự lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổ chức và sự quan tâm chỉ đạo, hưởng ứng của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí địa phương.

Nội dung bài viết tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Làm sáng tỏ giá trị cách mạng, giá trị khoa học, giá trị nhân văn, giá trị thời đại của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ, củng cố niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững những thành quả cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới, lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Nhóm tác giả Đài PT-TH tỉnh nhận Giải A với tác phẩm Tọa đàm: Định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn kỷ nguyên số, không gian mạng.

Nhóm tác giả Đài PT-TH tỉnh nhận Giải A với tác phẩm Tọa đàm: Định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn kỷ nguyên số, không gian mạng.

Một số bài viết tập trung nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tác giả Hoàng Công Danh (bên trái), tạp chí Cửa Việt đoạt Giải B với tác phẩm: Văn hóa văn nghệ - Mặt trận quan trọng để củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tác giả Hoàng Công Danh (bên trái), tạp chí Cửa Việt đoạt Giải B với tác phẩm: Văn hóa văn nghệ - Mặt trận quan trọng để củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một số tác phẩm đã thể hiện tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều bài viết nêu lên những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Nhiều bài dự thi đã đi sâu vào phân tích tình hình thực tế của sự việc, liên hệ sát với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó nêu bật được các giải pháp mang tính hiệu quả cao trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo TU, Trưởng Ban tổ chức trao Giải C cho các tác giả

Đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo TU, Trưởng Ban tổ chức trao Giải C cho các tác giả

Ngoài việc chú trọng phân tích sâu về mặt nội dung, một số bài dự thi có cách trình bày hình thức công phu, sáng tạo, bài viết được in màu hình ảnh minh họa sinh động, phù hợp với nội dung dự thi. Cho thấy ý thức trách nhiệm cũng như tâm huyết và sự sáng tạo của người dự thi đối với cuộc thi năm nay.

Trên cơ sở các bài dự thi do Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện gửi về, Ban Tổ chức Cuộc thi đã sàng lọc và đưa 479 tác phẩm vào chấm sơ khảo. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi đã tổ chức các cuộc họp để thống nhất Quy chế chấm thi, thang điểm, phiếu chấm thi; phân công nhóm, chia tổ nhằm đảm bảo việc chấm thi khách quan, công tâm, chính xác.

7 tác phẩm được trao Giải Khuyến khích

7 tác phẩm được trao Giải Khuyến khích

Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 81 tác phẩm xuất sắc gửi dự thi cấp trung ương; đồng thời trình Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành quyết định công nhận, tặng Giải thưởng và khen thưởng đối với 13 tác phẩm xuất sắc gồm: 01 Giải A, 02 giải B, 03 giải C, 07 giải Khuyến khích và 20 giải phụ - giải bài viết có chất lượng cho tác giả, nhóm tác giả.

20 giải Chuyên đề được trao cho các tác giả, nhóm tác giả

20 giải Chuyên đề được trao cho các tác giả, nhóm tác giả

 

Tin, ảnh: H.C.D

Mới nhất

Nghiên cứu phát huy giá trị di tích Chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong

22/11/2023 lúc 15:26

TCCV Online - Ngày 22/11/2023, Sở Khoa học và công nghệ; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; UBND huyện Triệu Phong đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hoá và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”.

Nghĩa tình và nhiều việc làm Tình nghĩa

19/11/2023 lúc 23:20

Tại thành phố Đông Hà có một nhóm thiện nguyện ý nghĩa và gắn kết với tên gọi “Nhóm Nghĩa Tình”. Thành viên nhóm là những cô giáo đã nghỉ hưu nhiệt huyết, tràn đầy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội...

Tâm tình của diễn viên - đạo diễn Lê Cung Bắc (1946 - 2021) qua tập hồi ký "Bụi cát chân mây"

17/11/2023 lúc 09:53

TCCV Online - Đại thi hào Nguyễn Du đã viết bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký nhằm bày tỏ mối thương cảm, tri âm cùng người con gái đời Minh, tài hoa bạc mệnh, oan khiên, đau đớn. Khi kết thúc, ông đã không khỏi ngậm ngùi tự hỏi: “Bất tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"

Phản ánh tích cực, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

16/11/2023 lúc 14:32

TCCVO - Chiều ngày 15/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, 10/2023 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/12

25° - 27°

Mưa

07/12

24° - 26°

Mưa

08/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground