Sơ kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT - Báo chí về chủ đề